noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry deltar i internationellt AI-projekt för att rädda vinskördar från frostskador

22 mars 2022

Som en del av det internationella projektet FrostStrat stöttar Tietoevry vinproducenter i Österrike med AI-lösningar för att kunna sätta in skyddsåtgärder för att motverka frostskador. Projektet bidrar till att rädda vinskördar för mångmiljonbelopp som annars riskerar att gå förlorade på grund av sen vårfrost.

Plötsliga frostnätter, en konsekvens av mildare vintrar och varmare vårar, orsakar stor skada bland världens vinregioner. Detta eftersom frosten gör extra mycket skada när blomningen börjar tidigare än vanligt, vilket händer allt oftare till följd av klimatförändringarna. Det internationella forskningsprojektet FrostStrat har som mål att kunna bidra med en lösning på detta och pilottestas nu i Österrike, ett land vars vin- och fruktodlingar under 2017 drabbades av frostskador till ett värde av 70 miljoner EUR.

AI och IoT som lösning
Under 2019 startade projektet FrostStrat – ett forskningsprojekt med målet att kunna bidra till en lösning på problemet med frostskador orsakade av sen vårfrost. Sensorer har placerats ut i vinodlingar, för att via en IoT-plattform inhämta information om temperatur, luftfuktighet, markyta och vindhastighet. Data skickas sedan till molnet för att – i kombination med väderprognoser och maskininlärning – förse användare med detaljerade 48-timmarsprognoser om när och var det kommer bli frost.

Tietoevry har en central funktion i projektet som konceptdesigner och mjukvaruutvecklare för att hantera klimatdata, väderprognoser och utskick av varningar. Med hjälp av AI (Artificiell Intelligens) och IoT-sensorer (Internet of Things) har en digital lösning utvecklats som sparar både tid, pengar och oro hos vinodlare.

– Förutom att minska ekonomiska förluster och förluster av grödor kan projektet bidra till att främja hållbara lösningar. Genom den data som registreras kommer vi att kunna se vilka strategier som är mest effektiva. Ger värmelampor bra effekt, eller finns det andra åtgärder som fungerar bättre? Hur kan vi bekämpa frost på ett så miljövänligt sätt som möjligt? Sådana frågor vill vi kunna svara på, säger Johannes Strassmayr, seniorkonsult på Tietoevry och ansvarig för projektet.

Dyra och ineffektiva skyddsåtgärder för att rädda vinrankor
Att ha koll på plötsliga frostnätter och sätta in skyddsåtgärder i tid för att undvika skador på vinrankors och fruktträds knoppar är idag både dyrt och tidsineffektivt. För att höja temperaturen på odlingsfälten använder sig många vinodlare av marschaller eller fotogenvärmare utplacerade i områden som löper hög risk för nattfrost, vilket kostar ungefär 1 000 euro per timme per hektar; vattensprinklers som sprutar vatten över plantorna med hopp om att dropparna ska frysa till is och därmed skydda mot frost; eller helikoptrar som cirkulerar över odlingarna och pressar ner varm luft mot marken. I många fall behöver vinodlare dessutom åka fram och tillbaka över sina marker nattetid för att hålla koll på temperaturväxlingar samt var eventuella skyddsåtgärder kan behövas. Detta eftersom det saknas pålitliga informationskällor och individuella varningssystem som i realtid uppdaterar om temperatur och klimat i mindre regioner.

– En grad varmare eller kallare kan göra enorm skillnad. Då räcker det inte med att kolla väderprognoserna för att veta vilka insatser som behövs eller inte. Före projektets start brukade odlarna köra runt på natten för att mäta temperaturen vid sina odlingar. De flesta av de 21 odlare som deltar i projektet har minst tre vingårdar på olika platser, så det var ett krävande jobb i sig, säger Johannes Strassmayr.

Om FrostStrat

  • FrostStrat har som mål att kunna bidra med en lösning på problemet med frostskador orsakade av sen vårfrost, något som drabbar många vin- och fruktodlare. Projektet består av 14 företag som bildar arbetsgruppen ARGE FrostStrat och ytterligare forskningsinstitutioner.
  • IoT - Internet of things-plattformen samlar in miljontals klimatdata om temperatur, luftfuktighet, vindhastighet, dagg och gårdsområde. Denna data bearbetas till en småskalig prognosmodell med hjälp av maskininlärning. Resultatet förser användaren med en snabb och enkel risköversikt.
  • Tietoevry introducerade plattformen i september 2019. Pilotprojektet avslutas i september 2022 då all data kommer utvärderas.

För mer information, vänligen kontakta:
Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, tel. +358 40 570 4072

Tietoevry skapar meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre. Vi är ett ledande techbolag med lång historia och närvaro i Norden men har också global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden öppenhet, trovärdighet och mångfald, jobbar vi tillsammans med våra kunder – och utvecklar en digital framtid där företag, samhällen och människor kan växa.

Våra 24 000 experter globalt specialiserar sig på cloud, data och mjukvara för tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och företagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn