noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Hälsosamma träningsdagar är en nyckel till framgång - hur kan data bidra?

14 mars 2022

Skadat knä, bruten vrist eller sträckt lår? Inom elitidrott kan belastningar och i värsta fall skador förstöra en hel tävlingssäsong. Vad gör idrottarens team för att förebygga idrottsskador? Och hur kan du utnyttja träningsdata?

Marko Rossi, idrottsfysioterapeut med en masterexamen i hälsovetenskap var en nöjd man efter längdskidåkningen i finska mästerskapen som nyligen ägde rum i Imatra. Rossi bidrog till att främja rehabiliteringen av skidåkarna som klarat sig fint trots att de i början av säsongen skadat sig eller stött på olika fysiska utmaningar.

I sitt arbete som fysioterapeut för Finlands skidlandslag och Olympiska träningscentret, Vuokatti-Ruka, har Rossi både tränat och rehabiliterat många av idrottarna. Hans arbete fokuserar i första hand på att förebygga skador.

– Numera ingår fysioterapi i träningen. Ju mer vi vet om olika slags utmaningar och riskfaktorer, desto bättre kan vi rikta träningen så att idrottaren kan utnyttja så många friska träningsdagar som möjligt.

– Vi arbetar ofta proaktivt, det vill säga förebygger uppkomsten av skador. Det innebär en speciell uppföljning av träningsbelastningen, men även tillräcklig styrketräning och exempelvis ordentlig uppvärmning före träningspassen.

 

Data stöder rehabilitering

Enligt Rossi kan belastningsskador bero på många olika orsaker.

– Orsaken kan till exempel vara idrottarens bristande uthållighet, styrka eller rörlighet i förhållande till träningsbelastningen. Även unga idrottare kan skadas om träningen är alltför ensidig. Utövandet av olika träningsformer stödjer en mångsidig utveckling.

– Belastningsskador är ofta resultatet av en mängd faktorer. Betydelsen av olika delfaktorer varierar mycket mellan olika idrottare. Dessa omfattar bland annat träningens helhetsbelastning, idrottarens vakenhet, psykosociala faktorer, underliggande skador och kosthållning. Fysioterapi hjälper inte om belastningsskadan orsakats av idrottarens kost. Inom elitidrott kan även små saker vara avgörande.

– Numera finns det mycket forskningsdata om olika riskfaktorer. De kan exempelvis ha att göra med kroppsproportioner, syreupptagningsförmåga eller skillnader mellan höger och vänster kroppshalva. Hälso- och träningsdata är bitar i samma pussel.

Enligt Rossi utvecklas träningen bäst när tränaren känner idrottaren väl, idrottaren själv förstår sin egna kropp, och hälso- och träningsdata från olika källor utnyttjas. På så sätt kan man analysera och jämföra resultaten med tidigare data. I händelse av en skada främjar data rehabiliteringen.

- När vi har tillgång till data om prestationsnivån och nivån på fysiska egenskaper före skadan, kan vi använda den för att fastställa en säker träningsnivå, samt hur belastningen ska ökas under rehabiliteringen. När testerna görs årligen med samma kriterier och variabler samlar vi hela tiden mer data. När vi har tillräckliga datamängder använder vi den för att urskilja trender, skapa flerdimensionella analyser och utreda om faktorer utsätter idrottaren för sjukdomsrisker eller potentiella skador. Med hjälp av data kan tränaren ingripa i tid vid exempelvis en alltför stor belastning.

Idrottarens magkänsla är också viktig data

Vuokatti-Ruka är ett Olympiskt träningscenter för vintersporter där idrottare och tränare får stöd av ett övergripande expertnätverk. Specialister inom idrottsmedicin, idrottsfysioterapi, idrottsfysiologi, fysisk träning och mental träning är djupt insatta i idrottarnas vardag.

Olympiska Kommittén och Tietoevry samarbetar kring ett dataprojekt, vars systemlösning ger relevant information om grenen som stöd för organisationen. Data används för att utveckla träningen och för att kunna agera på förändringar i idrottarens välbefinnande under träningsperioden.

Utöver idrottarens förnimmelser betonar Product Lead, Matti Partanen från Tietoevry vikten av idrottarens egna intresse för data.

– Ibland sägs det att man inte kan gå "på känsla" utan att ha tillgång till hård data. Men idrottarens magkänsla är viktig också. Genom att kombinera deras mående med data från sensorer får man en bättre helhetsbild av idrottarens situation än vad man skulle få med enbart sensordata.

– Erfarna idrottare är oftast mer lyhörda för kroppens signaler än vad unga idrottare är. Med hjälp av data kan idrottaren lära sig tolka sina egna förnimmelser snabbare. Det här kräver naturligtvis att idrottaren och tränaren är intresserade av att anteckna och göra uppföljningar av datan. Intresset resulterar i en sorts personlig databank som gör det möjligt för både idrottaren själv och för den som analyserar datan att förutse risker för nya sjukdomar och skador.

 

Då organisationen även har tillgång till forskningsdata från elitidrott behöver idrottaren inte lära sig allt genom att prova sig fram, säger Partanen.

– Undersökningarna har visat att skaderisken ökar med alltför lätt eller hård träningsbelastning, men även genom en alltför snabb ökning av träningsbelastningen. Även om detta är mer vanligt hos motionsidrottare i sin första iver, orsakar det även förändringar i träningsprogrammet för elitidrottare, till exempel i form av sjukdomar. Data erbjuder ett verktyg för att anpassa träningsbelastningen för just de här situationerna.

Data inom välbefinnande för fler friska träningsdagar

Appen 360° Training and Wellbeing, utvecklad av Tietoevry, ger idrottsorganisationer och hälso- och sjukvården ett enkelt, tids- och kostnadsbesparande sätt att granska och analysera data kring individens och gruppens välmående.

– Lösningen kombinerar data som samlats in från olika sensorer med enkätdata som samlats in från idrottaren via appen. Vyn ger organisationer en aktuell helhetsbild istället för att den skulle behöva hämta varje uppgift från olika system. Idrottare förlitar sig ofta på att tränaren övervakar utvecklingen av belastningen. När flera personer ska tränas och det finns begränsat med resurser besparar appen tränarens tid, sammanfattar Partanen.

– I dagsläget ger appen hela stödorganisationer snabbt information om belastning och hälsotillstånd för respektive idrottare i teamet. Genom tillräcklig systematisk uppföljning av data kan uppkomsten av de flesta idrottsskador förhindras. Då det ofta tar lång tid att återhämta sig lönar sig uppföljning av data kring välmående enkelt i form av friska träningsdagar. De dagarna är guld värda för idrottaren såväl som för tränaren.

 

Läs mer om träningsdata här:

Så hjälper dataanalys idrottare inom konditionssporter att nå sin fulla potential. 

Finlands Olympiska kommitté: Data stödjer träningen inom elitidrotten.

Kan tränning vara grundad på magkänsla eller data? Fotbollsjuniorerna testar den digitala serviceplattformen för toppidrott.

 

 

Vill du veta mer?

Teemu Ekola

Head of Data-driven Applications

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn