noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kan träning vara grundad på magkänsla eller data? Fotbollsjuniorerna testar den digitala serviceplattformen för toppidrott

23 april 2021

Toppidrottsenheten vid Finlands olympiska kommitté siktar på ännu bättre resultat med hjälp av bättre data. Samarbetet mellan de olika idrottsgrenarna och systemleverantören TietoEVRY grundar sig på ledning genom information. Projektet fortskrider stegvis genom att testa hur de olika digitala lösningarna lämpar sig för idrottsgrenarnas behov. I vår föll turen på fotboll, och det var juniorlaget i Käpylän Pallo som fick fungera som testgrupp.

TietoEVRY har byggt en serviceplattform som lämpar sig för toppidrott. Avsikten med systemet är att producera bearbetad data om träning, tester, sömn och belastningsnivåer för tränarnas användning. 360° Training and Wellbeing -lösningen har nu testats av ungdomslaget i nordisk kombination.

Testprojektet har utgått från att kartlägga vilken slags data tränarna behöver, vilka källsystem denna data kan hämtas från och hur data bör bearbetas i tjänsteplattformen för att stödja träningsvardagen optimalt.

Ville-Pekka Inkilä, forsknings- och utvecklingschef vid Finlands Bollförbund (FBF), fick höra om projektet vid Eerikkilä idrottsinstitut och blev direkt intresserade. Han är intresserad av att ta reda på hur vissa övningar påverkar fotbollsspelarnas fysiologiska tillstånd och återhämtning.

Riktningsförändring, hoppstyrka, sprinthastighet...

Som testgrupp för projektet valde Finlands Bollförbund (FBF), Käpylän Pallos juniorlag för pojkar födda år 2006. Lagets 20 spelare använder redan Polars puls- och rörelsesensorer. Planen är att börja samla in data med dem så fort coronarestriktionerna lyfts och pojkarna får återvända till spelplanen för att spela och träna.

– Vi har samarbetat med Hannele Forsman vid Eerikkilä idrottsinstitut för att definiera vilken slags information vi samlar in från spelarna. När det handlar om fotboll är den snabbaste löparen inte alltid den bästa spelaren; spelet kräver också spänst och styrka. Det är bland annat dessa saker som ska mätas med hjälp av sensorerna. Därtill kommer de att samla in data om sömn och belastningsnivåer med hjälp av smartklocka, berättar Inkilä.

– Eftersom det är frågan om minderåriga ungdomar har föräldrarna medgivit sitt samtycke till datainsamlingen. Med tanke på datasekretess är det också oerhört viktigt att ingen annan än spelaren och tränaren har tillgång till denna data, betonar Inkilä.

Balansering mellan magkänsla och data

En del av den data som samlas in i gruppidrott liknar den data som samlas in i individuella sporter.

– Till exempel uthållighet är viktigt i fotboll, men inte lika avgörande som i någon annan gren. Data ger viktig information om bland annat spelarens rörelseavstånd under träningen för att man ska kunna avgöra om det har varit tillräckligt långt för att utveckla uthålligheten. Hastigheten vid riktningsförändringar kan testas på samma sätt. Om man redan vet att färdigheterna ligger på en god nivå, är det viktigt att mäta om spelaren utnyttjar sin maximala förmåga under spelet. Om saken inte är så, måste man ta reda på vad det beror på, förklarar Inkilä.

– 15-åringar är i växande ålder och utvecklas oerhört snabbt. Spelarna utvecklas i egen takt, och det är omöjligt att veta i förväg hur snabbt spelaren utvecklas med jämn och regelbunden träning.

– Under normala förhållanden tränar laget flera gånger i veckan, plus att de har matcher. Därför är det viktigt att följa upp förutom tränings- och testdata, också deras sömn och återhämtning. Dock berättar data inte vad det är som orsakar stressen. Är det skolan, idrotten eller något helt annat?

– Det är viktigt att tränaren kommunicerar med spelarna. Data kan inte ersätta det som tränaren får se och höra när de umgås med laget. Emellertid kan data bekräfta magkänslan eller fungera som bevis för att magkänslan inte alltid är att lita på.

– För oss vid Bollsförbundet är det viktigt att vi kan stödja spelarnas utveckling med hjälp av data. I laggrenar bör tränaren kunna se hur varje individ kan stötta laget genom sin egen roll. Vi vill att spelarna utvecklas snabbare och bättre, och att de förbinder sig till grenen. Med tanke på denna utveckling har vi mycket mer nytta av data än av några kvalificerade gissningar, sammanfattar Inkilä.

Vid TietoEVRY leds projektet av Niina Siipola, Intelligent Wellbeing Area Product Owner.  

– Det är fantastiskt att Finlands Bollsförbund såg fördelarna med lösningen och att vi kan tillsammans utveckla applikationen så att den uppfyller just fotbollens behov. På längre sikt kan systematisk insamling av träningsdata möjliggöra noggrannare analyser av spelarnas utveckling och tillhandahålla prognosmodeller som kan utnyttjas i tränarnas arbete. På detta sätt kan vi stödja spelarnas utveckling bättre än förr i så väl fotboll som i andra grenar, konstaterar Siipola.


Kontakt för ytterligare frågor:
TietoEVRY Newsdesk, +358 40 5704072, news@tietoevry.com

Finlands Olympiska Kommitté grundades 1907. Kommittén utvecklar en hållbar och ansvarsfull finsk elitidrott som siktar mot internationell framgång och som inte omfattar användningen av förbjudna substanser och metoder. Det nära samarbetet mellan Finlands Olympiska Kommitté och ADK skapar förutsättningar för utbildning och upplysning som är à jour för idrottare, tränare och yrkesmänniskor inom medicin.TietoEVRY skapar digitala fördelar för företag och samhälle. Vi är ett ledande nordiskt digitalt tjänste- och programvaruföretag med lokal närvaro och global kapacitet. 

TietoEVRY har sitt huvudkontor i Finland och har omkring 24 000 experter anställda globalt. Bolaget tillhandahåller service åt tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. TietoEVRY omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och aktierna är noterade på NASDAQ i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.se

Kontakta oss

Niina Siipola

Head of AI and Data Solutions

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn