noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ny rapport: Unga kvinnor och tech

Ökat intresse för tech bland unga kvinnor – men branschen avskräcker

08 mars 2023

Var fjärde kvinna i Sverige mellan 16 och 30 år (26 %) säger sig ha fått ett ökat intresse för att arbeta med it/tech under de senaste tre åren. Samtidigt ses tech-branschen som exkluderande och allt färre vill utbilda sig inom tech/it. Det visar en ny, riksomfattande undersökning om unga kvinnor och tech som Tietoevry genomför med hjälp av Insight Intelligence tillsammans med Bredband2 och Foxway.

Undersökningen, som i år genomförs för nionde året, baseras på svar från 1000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år. Resultaten visar hur andelen unga kvinnor som arbetar med it/tech idag är fortsatt låg (7 %) och att det knappt har förändrats sedan 2015 (4 %). På frågan om huruvida intresset för att arbeta med it/tech har ökat eller minskat under de senaste tre åren, svarar däremot var fjärde att det har ökat (26 %).

Bland boende i Stockholmsområdet svarar så många som var tredje att intresset har ökat (32 %). Samtidigt som sju av tio (70%) kan tänka sig att arbeta med något tech-relaterat yrke – när olika roller listas – svarar sex av tio att de inte ser det som lockande att arbeta inom tech-branschen generellt (60 %).

– Här har vi som bransch en stor utmaning men också en möjlighet. Vi kan bli mycket bättre på att tydliggöra vilka roller, samt utbildningar och karriärvägar som finns. IT och tech är båda ganska luddiga begrepp, säger Anna Gulliksen, rekryteringschef på Tietoevry. Att endast 17% av de tillfrågade hade kännedom om vad ”tech” innebär talar väl sitt tydliga språk. Hur ska du kunna ha ett intresse för att utbilda dig inom ett område som du inte ens känner till?

Undersökningen visar också att knappt en av tio har en kvinnlig förebild inom it/tech (9 %). Samtidigt vet vi från förra årets undersökning att 38 % tror att fler kvinnor skulle vara intresserade av att söka jobb inom it om fler kvinnliga förebilder lyftes fram.

Majoriteten ser tech-branschen som ”svår” och ”grabbig”. Hälften av de tillfrågade (49 %) tror att branschen behöver bli mer inkluderande om fler kvinnor ska lockas dit.

– Techbranschen har fortfarande stora utmaningar med att attrahera unga kvinnor. Uppfattningen av branschen som helhet avskräcker. säger Anna Gulliksen. Här har vi som arbetsgivare ett stort ansvar för att på olika sätt främja en jämställd och inkluderande arbetsmiljö. Det gäller allt från ledarskapsutbildningar till hur vi utformar rekryteringsannonser, men även vardagssituationer, exempelvis i möten och samtal i lunchrummet, att alla dels tar ansvar för sitt eget beteende, dels säger ifrån när en kollega inte bemöts med respekt.

Undersökningen ”Unga Kvinnor och Tech” baseras på svar från 1000 kvinnor i Sverige mellan 16 och 30 år som under januari 2023 intervjuats genom Sifos slumpmässigt rekryterade, riksrepresentativa webbpanel. Resultaten från undersökningen är sammanställda i rapporten nedan.

Ladda ner rapporten

 

För mer information, vänligen kontakta:
Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +46 70 234 20 02

Tietoevry skapar meningsfull teknologi som bidrar till att göra världen bättre. Vi är ett ledande techbolag med lång historia och närvaro i Norden men har också global kapacitet. Baserat på våra kärnvärden öppenhet, trovärdighet och mångfald, jobbar vi tillsammans med våra kunder – och utvecklar en digital framtid där företag, samhällen och människor kan växa. Våra 24 000 experter globalt specialiserar sig på cloud, data och mjukvara för tusentals företag och organisationer inom privat och offentlig sektor i mer än 90 länder. Tietoevry omsätter årligen cirka 3 miljarder euro och företagets aktier är noterade på NASDAQ-börsen i Helsingfors och Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

För mer information

Anna Gulliksen

Head of Talent & Acquisition

Ny rapport: Unga kvinnor och tech

Ladda ner rapporten

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn