noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

”Regionerna behöver kravställa om öppna data och system”

04 april 2023

Öppenhet och sömlös delning av information inom vårdkedjan är en avgörande faktor för bättre vårdkvalitet och en enklare vardag för vårdpersonalen. Men det krävs att både beställare och systemleverantörer kravställer på rätt sätt, och möjliggör öppna system – något som Anders Jönebratt på Tietoevry Care nu går i bräschen för. 

Många system som används inom sjukvården i dag gör det svårt för andra leverantörer att integrera och utbyta information med dem. Det är ett stort hinder för vårdens digitalisering och minskar i slutändan vårdens möjligheter att integrera och effektivisera sin verksamhet. Med dagens teknik är det möjligt att bygga lösningar som både ger bättre underlag till kliniska beslut och bättre operativ styrning av regionernas verksamhet.    

– Vi ser många nya möjligheter för vården, men det krävs att vi och andra leverantörer tillgängliggör informationen i våra system med öppna standarder, säger Anders Jönebratt, Head of Tietoevry Care Sweden and Norway.   

Han har en gedigen erfarenhet av strategiska IT-frågor både på beställar- och konsultsidan som CIO/IT-direktör på Karolinska sjukhuset och i ledande positioner på Tietoevry Care, som bildades 2020 genom en sammanslagning av mjukvaruenheter från Tieto och EVRY som utvecklade produkter för hälso- och sjukvård.

Uppmaning till branschen

På Vitalismässan kommer mjukvaruföretaget att visa sin informations- och innovationsplattform som integrerar data från flera olika plattformar, så som journalsystem, bilder från radiologi, labbresultat eller liknande, till en lösning som ska ge bättre underlag för exempelvis kliniska beslut, forskning eller bättre operativ styrning. För att lyckas fullt ut med integrering krävs att alla leverantörer tillgängliggör sin data.  

– Med en integrerad vård hänger alla processer ihop som ett stöd för patienten och för vårdens medarbetare, säger Anders Jönebratt.

Hans erfarenhet från Karolinska sjukhuset i Stockholm har gett honom en förståelse för hur inlåst data begränsar möjligheterna att kostnadseffektivt utveckla nya applikationer för framtidens sjukvård.    

Anders Jönebratt konstaterar också att Sverige ligger efter både delar av Europa och USA när det gäller digitalisering och användandet av data.

– Det kan ha påverkats av att fokus legat på att byta ut journalsystemen de senaste åren, men även tveksamheter kring vår tolkning av regler för Public Cloud kan ha spelat in, säger han.  

– Nu börjar regionerna inse att de måste ta tag i detta. En viktig uppgift som de har är att kravställa om öppenhet och gemensamma standarder i sina upphandlingar. Samtidigt vill vi som leverantörer gärna bli insläppta och presentera löningar. Ett djupare kunskapsutbyte mellan vården och oss leverantörer tror jag i slutänden ger bättre lösningar för hela vårdkedjan, säger Anders Jönebratt.  

Kommer patienten till godo

Integrerade informationslösningar som gör data tillgänglig är inte bara bra för vården utan även för forskningen. Med Tietoevry Cares informations- och innovationsplattform kan vårdens data användas för forskning och resultaten från forskningen kan senare ligga till grund för att enkelt och enligt alla regelverk utveckla nya applikationer och funktioner som kommer vårdpersonal och patienter till godo genom ett sömlöst informationsflöde i hela ekosystemet.     

– Något som vården har stort fokus på nu är precisionsmedicin, som innebär att man skräddarsyr behandlingar för en enskild patient baserat på exempelvis patientens genetiska profil och specifika biomarkörer. För att det ska vara möjligt krävs att data är tillgängliga och baserade på gemensamma standarder, säger Anders Jönebratt.    

 

På Vitalis visar Tietoevry vilka tekniska möjligheter landets regioner har när det kommer till digitalisering, smartness och informationsöverföring.  

 

Läs mer om vår medverkan på Vitalis 2023

Läs mer om Tietoevry Care

För mer information

Anders Jönebratt

Head of Tietoevry Care Sweden

Artikeln är också publicerad här:

Dagens Samhälle

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn