noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Vitalis 2023 – Tillsammans tar vi hand om morgondagen

Den 22-25 maj hittar ni oss på Vitalis i Göteborg. Vi ser fram emot att prata om hur vi kan modernisera den nordiska vård- och omsorgssektorn tillsammans med er.

22 - 25.5.2023 / Göteborg, Sweden
Vi bjuder på inträde till Vitalis

Välkommen att besöka oss på Vitalis!

Under Vitalis kommer vi att presentera fördelarna med innovation och digital transformation inom sjukvård och omsorg. Ta chansen att träffa oss i vår monter där du har möjlighet att kliva in i en värld av de senaste innovationerna inom vård och omsorg. Prata med oss om era utmaningar och ta del av hur vi förenklar vardagen genom moderna system som möjliggör personliga anpassningar och stöd för automatiserade processer.

Besök vår monter B09:12 – vi lovar att det finns något för alla

Hos oss får du njuta av fantastisk kaffe, inspirerande presentationer i vår speakers-corner och vår härliga personal som gärna pratar om hur vi tillsammans tar hand om morgondagen. Så kom förbi vår monter så kan vi prata om hur vi gör vård och omsorg mer effektiv, konsekvent och tillförlitlig genom att effektivisera vårdvägar med processtöd, automatisering och datadrivna och AI-stödda verktyg. Ni hittar oss i monter B09:12.

Ta en kaffe och lyssna in, vi lovar det finns något för alla!

 

Vi bjuder dig på inträde till Vitalis

Vi bjuder på inträdet till utställningen (ordinarie pris 495 SEK ex moms).
Registrera dig här och få en kostnadsfri utställningsbiljett.

 

Program för speakers-corner

09.30-10.00
Sjukvården i Sverige kan bli en digital förebild​ ​

Vi på Tietoevry tror att vägen framåt för Sveriges sjukvård är att öppen data och öppna standarder för hälsoinformation som främjar innovation och utvecklig framåt. Där utbyte mellan olika olika vårdinstanser, sjukvårdssystem och applikationer baseras på en öppna datamodeler och standarder så som OpenEHR, OMOP, FHIR och standardtermenologier istället för slutna och tröga vårdinformationssystem. Vi behöver en mer öppen kultur kring samarbete och öppna datasystem.

Ta del av hur vårt grannland Finland har implementerat öppna datasystem till sju olika sjukhusdistrikt.

Talare: Malin Söderlund, Head of Business Development Healthcare, Tietoevry Care samt Jovan Pavićević,Director International Markets, Better

Presentation är på engelska.

11.00 - 11.30
Regionerna och kommuner behöver kravställa om öppna data och system för att knyta ihop hela vårdkedjan

En sömlös integrerad vårdkedja från hemmet till specialistsjukvård och effektivt informationsutbyte mellan alla vårdens delar är basen för

  • att skapa starkare engagemenang hos medborgare/patienter,
  • att uppnå en förbättrad och mer likvärdig vård
  • att utnyttja vårdens resurser på bästa sätt

För att möjliggöra detta krävs att vården ställer krav på systemleverantörerna om och att leverantörerna bygger sina system för öppenhet och för att möjliggöra enkel intergration och informtionsdelning.

Ta del av hur vården och leverantörer kan möjliggöra ett öppet och integrerat digital ekosystem, vilka nyttor eftersträvar vi, hur ser situationen ut idag och vad görs i Sverige och utomlands.

Talare: Anders Jönebratt, Head of Country Sweden samt Peter Bróden Nilsson, Head of Business Development, Tietoevry Care

14.00-14.30
INSTÄLLT!

Underlätta vardagen för vårdpersonalen med en inloggning och samma patient i alla vårdsystem​

Finns det ett enklare sätt att minimera patientrisker, onödiga tidstjuvar och sammantaget en sämre digital arbetsmiljö? ​I många regioner tvingas vårdpersonalen arbeta med flera olika system som inte ”hänger ihop”, vilket leder till onödigt merarbete, patientrisker och frustration över krångliga IT-miljöer. Med WEADD Sync finns det en lösning som underlättar vardagen för vårdpersonalen och ökar patientsäkerheten.

Med WEADD Sync skapas också en strategisk plattform som förenklar och snabbar upp införandet nya system där regionerna hamnar i förarsätet för den fortsatta digitaliseringsresan.

Ta del av hur Tietoevry har implementerat SSO och kontexthantering hos ett flertal regioner i Sverige. ​

Talare: Magnus Stenhede, Product owner WE ADD Sync, Tietoevry Care

15.00-15.30
Skellefteå kommun motverkar digitalt utanförskap med en innovativ IoT-lösning

Innovativ IoT-lösning för social inkludering. Allt fler tjänster digitaliseras för att underlätta vår vardag. Samtidigt skapas ett större glapp mellan de som har klivit på digitaliseringståget och de som har ofrivilligt lämnats kvar. Med hjälp av inkluderande design kan man motverka digitalt utanförskap. Tietoevry berättar om sina erfarenheter kring innovationsprojektet TIDA (Tidsregistrera arbetstid) för social inkludering.


Talare: Jahn Sundin, Produktägare för Vård-och omsorg, Tietoevry Care

Tietoevry är en del av årets Vitalis-program

 

Torsdag 23 maj

15.30 - 16.00 | ICNP i kommunal verksamhet (A2)

Föreläsare: Tyra E O Graaf

Under många år har kvaliteten på dokumentation av omvårdnad rapporterats som otillräcklig.

ICNP är ett fackspråk för att beskriva omvårdnad. Har införandet av ICNP påverkat att höja kvaliteten på dokumenterad och därmed också utförd omvårdnad ? Möjligheter men också svårigheter? Vart det fler omvårdnadsplaner? Följdes de upp? Vart patienten mer delaktig i planeringen av sin vård? Allt detta kommer att presenteras och diskuteras på vårt seminarium.

Läs mer här


Torsdag 25 maj

11.30 - 12.00 | Transforming digital health (F1)

Key-note speaker: Toni Suihko

Digital health innovations are designed to help save time, boost accuracy and efficiency, and combine technologies in ways that will revolutionize the new digital healthcare era. By optimizing the right tools and open system platforms increases the innovation for healthcare - which has created tangible benefits for the entire healthcare-chain from the profession to patient with real-time access to patient information and improving care processes. Finland is the frontrunner in implementing open data in ecosystem platforms, learn how the CIO Toni Suihko from Kanta-Häme Hospital District (KHSHP) has increased the speed of healthcare innovations.

Läs mer här

Träffa oss i montern

Anders Jönebratt
Head of Tietoevry Care Norway and Sweden, Tietoevry Care
Anette Larsson
System Analytiker, Tietoevry Care
Carita Valtersson
Area Produkt Owner, Tietoevry Care
Carola Winberg
Produktägare Individ-och familjeomsorg, Tietoevry Care
Irene Larsson
Senior Sales Manager, Tietoevry Care
Jahn Sundin
Produktägare Vård och omsorg, Tietoevry Care
Joakim Hedlund
Senior Enterprise Architect, Tietoevry Care
Jon Dahlen
Head of Solutions & Specialist Products, Tietoevry Care
Jovan Pavićević
International Markets Director, Better
Magnus Stenhede
Product Owner, Tietoevry Care
Malin Söderlund
Head of Business Development Health, Tietoevry Care
Peter Brodén Nilsson
Head of Business Development, Tietoevry Care
Selma Malic
Senior Sales Manager, Tietoevry Care

Contact us

Suzana Johansson

Head of marketing, Tietoevry Care

Träffa oss i montern

Anders Jönebratt

Head of Tietoevry Care Norway and Sweden, Tietoevry Care

Anette Larsson

System Analytiker, Tietoevry Care

Carita Valtersson

Area Produkt Owner, Tietoevry Care

Carola Winberg

Produktägare Individ-och familjeomsorg, Tietoevry Care

Irene Larsson

Senior Sales Manager, Tietoevry Care

Jahn Sundin

Produktägare Vård och omsorg, Tietoevry Care

Joakim Hedlund

Senior Enterprise Architect, Tietoevry Care

Jon Dahlen

Head of Solutions & Specialist Products, Tietoevry Care

Jovan Pavićević

International Markets Director, Better

Magnus Stenhede

Product Owner, Tietoevry Care

Malin Söderlund

Head of Business Development Health, Tietoevry Care

Peter Brodén Nilsson

Head of Business Development, Tietoevry Care

Selma Malic

Senior Sales Manager, Tietoevry Care

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn