noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Digital app lugnar barn på Sachsska

18 januari 2023

På Sachsska barn- och ungdomssjukhusets akutavdelning pågår ett innovationsprojekt där man använder sig av Augmented Reality för att skapa en trygg, lugn och lättnavigerad upplevelse för patienter och anhöriga. Det har bland annat resulterat i bättre förberedda patienter och avlastade medarbetare.

Barnakuten vid Sachsska och SöS Innovation tilldelades 2022 års Vitalisstipendium för sitt arbete med innovationsprojektet ”När är det min tur?” som visualiserar väntetiden för patienterna via ett trafikljussystem samt en app för underhållning och lek. Ambitionen var att på ett pedagogiskt och transparent sätt göra upplevelsen på barnakuten lugnare och lättare att förstå.

– Som en del av priset genomförde vi ett treveckorsprojekt tillsammans med Tietoevry Cares innovationsteam, där vi utforskade möjligheterna att använda Augmented Reality för att guida patienter från barnakuten till Södersjukhusets röntgenavdelning, säger Elin Hedbrandh, koordinator på SöS Innovation.

”Vi utforskade möjligheterna att använda Augmented Reality för att guida patienter från barnakuten till röntgenavdelningen.”

Carina Wiman Head of Business Development på innovationsenheten d|lab inom Tietoevry Care, Anna Löwbeer Wester, specialistsjuksköterska på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och Elin Hedbrandh, koordinator på SöS Innovation. Foto: Johan Marklund

 

”GoFishing” lugnar barn och föräldrar

– Efter att ha analyserat behoven genom att intervjua personal, patienter och deras anhöriga, hade vi en relativt tydlig bild av de svårigheter, önskemål och behov som finns kring att förflytta sig mellan de två avdelningarna. Det är viktigt i arbetet med den här typen av lösningar att förstå situation som de inblandade pesonerna befinner sig i och därför arbetar vi med användarcentrerade metoder. Vi kartlade även olika målgrupper och vilka fördelar en digital navigationslösning kan ha/ge, säger Carina Wiman, Head of Business Development på d|lab inom Tietoevry Care.

Analysen resulterade i fem alternativa lösningar för hur barnakutens barn och deras anhöriga på ett smidigt sätt ska kunna navigera inne på sjukhuset. Barnakuten och SöS Innovation valde att gå vidare med förslaget ”GoFishing”, en underhållande digital navigationslösning i form av en app som även kan ge en stunds förströelse och sysselsättning, vilket lugnar barn och föräldrar i en situation som av många upplevs som stressig.

 

Ska visualisera röntgenbesöket

– Drygt tusen patienter skickas årligen från barnakuten till röntgenavdelningen. Många tycker det är svårt att hitta mellan avdelningarna. Vi såg därför ett stort värde i att utveckla en digital navigeringslösning som på ett lekfullt och underhållande sätt lotsar patienterna och deras anhöriga rätt. Vi formulerar nu en ansökan om ytterligare innovationsstöd för att kunna vidareutveckla satsningen. Ytterligare en idé är att patienterna som befinner sig i väntrummet på röntgenavdelningen skannar en QR-kod får en visualisering av hur besöket på röntgenavdelningen går till, säger Anna Löwbeer Wester, specialistsjuksköterska på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, som är en del av Södersjukhuset.

Intresset från andra sjukvårdsaktörer har varit stort, och flera sjukhus har hört av sig till Sachsska för att ta del av deras erfarenheter från innovationsprojekten. Via 1177 har också många föräldrar visat uppskattning för innovationsprojektet ”När är det min tur”.

 

Avlastar personalen

– Även om satsningen självklart utgår från patienternas önskemål och behov så är det samtidigt viktigt att från start/allra första början inkludera medarbetarna i innovationsarbetet, och att satsningarna ger fördelar även för dem, säger Anna Löwbeer Wester.

– Ett digitalt navigeringsverktyg avlastar personalen och gör det lättare för patienterna att ta till sig information på egen hand. Patienterna blir bättre förberedda och samtidigt lugnare. Ett råd till andra vårdgivare är att våga prova sig fram och att börja i liten skala med avgränsade innovationssatsningar, avslutar Elin Hedbrandh.

 

Nu kan ni ansök till Vitalis-stipendiet för att tävla om såväl prispengar som rampljuset

Har du en bra idé för användarnära innovationer inom vård och omsorg? Eller har du kanske redan implementerat ett nytt arbetssätt som förändrat det digitala vårdlandskapet? Ansök redan idag till Vitalis-stipendiet för att tävla om såväl prispengar som rampljuset! Vinnaren kommer presenteras under Vitalis 2023 – Nordens ledande mässan inom eHälsa i Norden.

Läs mer och skicka in er ansöka!

För mer information

Suzana Johansson

Head of marketing, Tietoevry Care

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn