noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Så blir ditt SAP-system kärnpunkten av Intelligenta Företaget

21 december 2018

Erfarenheter från SAP Nordic Experience Center

Bör AI ses som ett hot eller en möjlighet? När spinnmaskinen ”Spinning Jenny” gjorde sin debut revolutionerade den textilindustrin, och vi ser nu hur AI och robotik ger upphov till en likartad transformation och enorma framsteg. Precis som idag befarade många under den industriella revolutionen att arbetstillfällen skulle försvinna helt. Men så blev det inte. I takt med att allt fler produkter blev tillgängliga till allt fler människor ökade efterfrågan. Nya arbeten och helt nya industrier tog form.

Den pågående teknologiska omvandlingen benämns numer som den fjärde industriella revolutionen och den intelligenta eran. Men vad innebär denna transformation för företag som använder SAP? Hur kan ditt företag maximera nyttan med SAP i en snabbt föränderlig värld?

Software i hjärtat av strategin 

SAP slog nyligen upp portarna till sitt Nordic Experience Center i Köpenhamn. Vi fick tillfälle att besöka centret med norska, svenska och finska användargrupper.

Innan den mycket efterlängtade rundvisningen gav Jesper Schleimann, CTO SAP EMEA North, presentationen ”Så skapar du ett intelligent företag”. Titeln påminde tydligt om gamla säljargument från BI-konsulter, men samtidigt har betydelsen av ”intelligent” tagits till en helt ny nivå.  

Software ligger redan till grund för affärsstrategier i allt fler traditionella företag oavsett industrisektor. ”Demand sensing” – förmågan att läsa in efterfrågan – tar allt större fokus i verksamhetsplanering samtidigt som en automatiserad ”pull”-ekonomi tar fart, där kunder betalar utifrån värdeutkomst som tryckluft eller ett borrat hål i väggen.

Med dess egna algoritmer räknas SAP till ett av världens tre största aktörer inom maskininlärning, och företagets mål är att vid 2020 kunna automatisera 60% av alla arbetsuppgifter som vi idag känner till. Den senaste prognosen är att målet kommer att uppnås innan 2025.

Vi stötte på intressanta fakta, som till exempel att 77% av världens vinstintäkter uppnås genom SAP-system och att SAP används i hela 25 branscher. SAP har dessutom världens största affärsnätverk, vilket onekligen syftar på Ariba Med tanke på dess storskaliga position i framkant av utvecklingen kan bara konstateras att SAP har lyckats återuppfinna det egna erbjudandet.       

Fler genuina valmöjligheter

Över hälften av SAP:s omsättning kommer från försäljning av molnlösningar, vilket förmodligen inkluderar SAP:s infratjänst SAP HANA Enterprise Cloud. Oavsett är andelen molnlösningar betydande. S/4 HANA finns nu tillgängligt som SaaS-lösning. Juhani Sysimetsä berättar mer om ämnet sin blogg.

SAP:s mest betydande lansering under senare tid som utmanar konkurrerande lösningar är C/4HANA. Här samlas såväl CRM-produkter från SAP med nyare (Coresystems) och äldre (Hybris-baserade) lösningar i en paketerad produkt. För kundernas del innebär detta fler genuina valmöjligheter, särskilt då SAP nu investerar stort i vidareutveckling av paketeringen med inbyggda integrationer och hantering av master data, och fortsatt starkt fokus på kärnlösningen S/4 HANA.    

Kombinationen av C/4 HANA-portföljen och licensprissättningen för digital användning ger SAP en stark potential att växa och flytta fram sina positioner inom kundupplevelse.         

Innovation med eller utan Legobitar

Då vi befann oss i Danmark fick vi självklart möjligheten att utmana fantasin med Legobitar. Utan att avslöja för mycket kan jag bekräfta att det omfattade exempel på IoT-lösningar, där olika typer av sensorer och affärsapplikationer visades upp, samt maskininlärning med SAP Leonardo.

Många av oss blev snabbt inspirerade av exemplen och började fundera på hur teknologierna kan tillämpas för våra egna affärsbehov. Att börja använda SAP Cloud-plattformen och Leonardo kan vara väl värt redan nu, likaså att ta hänsyn till ”Design Thinking” i utformandet av nya arbetssätt. Nya arbetskulturer kan utformas här och nu, även om just ditt företag kanske inte planerar att ta S/4 HANA i bruk förrän om några år.

Nya arbetssätt och kompetenser tar tid att utveckla och det gör även skräddarsydda lösningar från ”kärnan” till molnet. Du kan läsa mer om detta ämne i Jouko Juutis blogg.

Innovationstjänster från en fartygscontainer och en partner

SAP erbjuder flera olika varianter av innovationslösningar som till exempel SAP Mobile Innovation Lab där mobila fartygscontainrar levereras till kunder för att snabba på utvecklingen. Om idén visar sig tillräckligt unik och tar fart kan SAP möjligen erbjuda tjänsten utan extra kostnad.   

Tieto erbjuder även liknande tjänster, kombinerat med vår långa erfarenhet inom alla typer av digitala förändringsprojekt. Vi arbetar nära våra nordiska kunder och har gedigen kunskap om industrin.

Om du vill besöka SAP Experience Center kan du ta kontakt här eller genom din kundansvarige hos SAP. Jag kan varmt rekommendera ett besök!

Auli_Peltola

Auli Peltola
Head of SAP Application Lifecycle Management, Application Services, Tieto

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn