noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

SAP affärssystem som publik molntjänst. Vem drar nytta och hur?

24 september 2018

SAP investerar stort i molnbaserade lösningar och ger nu företag möjligheten att nyttja ett fullblodigt affärssystem med det publika molnets alla fördelar. SAP S/4 HANA Cloud är marknadsledarens mest betydelsefulla molnsatsning så här långt. SAPs smarta ERP-moln erbjuder de senaste innovationerna kombinerat med spjutspetskompetens för industrin. Det möjliggör stärkt tillväxt, främjar agilitet och ger företag realtidsöverblick över sin affärsverksamhet.

SAP S/4HANA Cloud - Affärssystem för den digitala tidsåldern

Publika molntjänster erbjuder genuint omfattande service. SAP S/4HANA Cloud öppnar upp möjligheten att tillgodose bästa praxis samt standardiserade och rustade processer i ett system som bygger på kontinuerliga förbättringar. Dessutom ger det företag som tidigare ansåg att traditionella SAP-lösningar innebar en allt för krävande insats nu chansen att ta SAP i bruk.

De senaste innovationslösningarna från SAP introduceras i SAP S/4HANA Cloud-miljön fyra gånger per år med integrerade gränssnitt för SAPs andra molnbaserade produkter. Det betyder att företag kan hantera deras digitaliseringsprocesser och molnstrategier i helt egen takt.

Tillämpning av molnbaserat affärssystem görs snabbt och effektivt enligt SAP Activate Cloud-metodiken som omfattar projektmodell (faser, aktiviteter, templates etc), ”best practices”-metoder, processmodeller och verktyg.

Vem bör använda SAP S/4HANA Cloud och i vilket syfte?

I dagsläget är produkten bäst lämpad för organisationer som är i behov av en administrativ lösning med fokus på ekonomihantering, eller som stöd för mindre enheter i ett stort bolag. SAP S/4HANA Cloud inkluderar support för aktörer inom komponenttillverkning och företag som erbjuder affärskonsulttjänster. Dessa bolag gynnas av en kraftfull alternativlösning med kompletta affärsprocesser. SAP satsar rejält på molnbaserat affärssystem och utökar sin support kontinuerligt även gentemot andra industrisektorer.

Ett helt molnbaserat affärssystem kan onekligen locka ett brett intresse bland företag vars IT-strategi lägger tyngdpunkten på molnlösningar och där traditionella affärssystem ansetts tungrodda. Företag som redan använder SAP-lösningar idag kan i S/4HANA Cloud hitta ett utmärkt parallellt alternativ för mindre enheter i bolaget där SAP i traditionell bemärkelse inte lönar sig ekonomiskt eller inte är optimalt för delverksamheten.    

Mer kortfattat ger SAP S/4HANA Cloud företag åtminstone följande fem fördelar:

1) Investeringen lönar sig snabbare och ger bättre avkastning.

2) Verksamheter kan bedrivas på ett mer agilt och dynamiskt sätt.

3) Lägre total ägandekostnad. Implementering, konfigurering och underhåll är enklare, snabbare och mer       

    kostnadseffektivt.  

4) Förbättrad hantering och enklare att följa regler och standarder.

5) Ett smartare affärssystem.

Beredskap och vilja att förändra är a och o

SAP arbetar ständigt med att säkerställa att kunder får lösningar som matchar deras affärsbehov. Detta görs genom noggrann validering. Tillgodoser SAP ERP Cloud alla processer som företaget är beroende av? Möter standardiserade processer alla deras behov? Arbetet med att standardisera processer ger dig alltid chansen att se över egna arbetsmetoder och göra förbättringar. När företag väl bestämmer sig för att ta steget mot publikt moln måste de ha beredskapen och viljan att förändra.  

Vikten av ett starkt ledarskap för organisatorisk förändring kan inte understrykas nog. Övergången till ett molnbaserat affärssystem kräver en grundlig utvärdering av hur förändringen påverkar inte bara affärssystemet utan även arbetssätt och företagskulturen i stort. Fördelarna med en framgångsrik förändringsresa kan vara betydande.  

Mot en IT-arkitektur som stödjer digitalisering

Avslutningsvis vill jag betona tre huvudpunkter!

1) ERP som publik molntjänst är ett naturligt steg för företag som eftersöker standardiserade processer och har en IT-strategi där molnteknologier är centrala. Likväl bör det vara intressant för företag som av det ena eller andra skälet tidigare tagit beslutet att inte välja SAP.

2) Steget mot ett molnbaserat affärssystem kräver nya tankesätt. Vad i verksamheten behöver förändras för att säkerställa att företaget får bästa möjliga utdelning av molnet? Förnyelse av processer innebär även nya roller för de anställda. Effektiva förändringsmetoder och anpassning till hur nya systemet fungerar är nyckelfaktorer i alla framgångsrika tillämpningar.  

3) SAP erbjuder en IT-arkitektur (Enterprise Architecture) som främjar digitalisering. Standardiserade processer kan enkelt och effektivt integreras med SAPs breda produktfamilj genom SAPs molnplattform, till exempel med maskinintelligens och blockchain-lösningar i SAP Leonardo.

Är du intresserad av SAPs affärssystem i molnet?

Då rekommenderar jag att du vänder dig till TietoEVRYs sakkunniga experter. Vi erbjuder gedigen kompetens inom flertalet sektorer såsom detaljhandel, tillverkande industri, skogsindustri, finans och konsulttjänster. Vi hjälper dig med utvärderingsprocessen om molntjänsten är rätt för just din verksamhet och om den möter företagets alla behov. Vi förklarar hur systemet bör konfigureras och tillämpas på ett kontrollerat sätt enligt bestämda tidsramar. Tieto och SAP har ett 20-årigt partnerskap bakom sig. Det betyder att vi kan SAPs bästa ”best practice” och procedurer utan och innan – med god insikt om hur ditt företag når ett lyckat resultat!      

Juhani Sysimetsä

Lead Business Consultant, SAP

Tieto

Juhani Sysimetsä arbetar för Tieto som Lead Business Consultant, SAP. Under sin gedigna karriär har han i olika roller medverkat i flertalet utvecklingsprojekt och implementeringar av SAP-lösningar. Juhanis ansvarsområden inkluderar pre-sales, SAP konsultation och projektledning. Han har tidigare varit ekonomichef och SAP användare på flera företag i tillverkningsindustrin.  

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn