noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Hur kan SAP Leonardo förändra din digitala innovationsförmåga?

15 augusti 2018

”SAP Leonardo i kombination med användardriven utveckling och en integrerad och tjänsteorienterad arkitektur ger fantastiska möjligheter att snabba på resan mot digitala tjänster.”

Genom att kombinera SAP Leonardo med ”Design Thinking” – att metodiskt tänka och arbeta som en designer – kan företag på ett effektivt sätt snabba på den digitala innovationsresan och påbörja en affärsdriven utveckling av applikationer. Företag som använder SAP:s affärssystem kan via molnplattformen dra nytta av integrerade verktyg inom IoT, analys, big data, blockkedjeteknik och maskininlärning.

Trots att det pratas friskt om IoT har lösningar och applikationer varit alltför tekniskt drivna. Jag tror personligen att SAP Leonardo kommer att göra det enklare för företag att ta i bruk nya teknologier, och därmed accelerera utvecklingen av tjänster som ger ett ordentligt effektivitetslyft.

Till exempel kan företag bygga nya funktioner och tjänster för dataanalys och maskininlärning ovanpå sina befintliga SAP-system. Med ”Design Thinking” som filosofi kan nya applikationer utvecklas på ett kontrollerat och agilt sätt där användare är delaktiga i den kreativa processen.

Applikationsutveckling kommer att accelerera

Företag som vill lyckas idag är beroende av användardriven applikationsutveckling, nya teknologier såväl som bimodal it-arkitektur.

Det är ingen slump att Gartner lyft problemet med komplicerade IT miljöer vilket är en utmaning som allt fler företag framhäver i dagsläget. Många av dem använder ERP mjukvara som är 10 till 15 år gammal och som inte kan tillgodose företagens nuvarande affärsbehov. Detta leder i allt snabbare takt till ökade kostnader och ett missnöje som inte sällan sprider sig genom hela organisationen, och för att inte tala om en applikationsutveckling som blir alldeles för kostsam.

Med det sagt bör en positiv trend erkännas då allt fler företag satsar på digitalisering och rekryterar Chief Digital Officers (CDO) som arbetar tillsammans med CIO:er. Istället för att strukturera företag i silon är tiden nu mogen för investeringar i tjänster och mikrotjänster som integreras i olika processer. Någon måsta däremot ta på sig uppgiften att bygga den nya IT arkitekturen. Förändringen kräver ännu tätare samarbete mellan CIO:er och CDO:er.

Användardriven och agil applikationsutveckling är fortfarande en relativ ny företeelse som kräver utbildning. Här bör det betonas att värdefull information som möjliggör användarvänliga och produktiva tjänster samlas in direkt från användarna. Många nya och innovationsinriktade teknologier finns tillgängliga, men att utforska och förstå deras potential inom ramen för företagens verksamheter och befintliga IT system är fortfarande ingen enkel uppgift.

Goda möjligheter inom tillverkning

Enligt en globalt utförd undersökning* kommer de största fördelarna av ökad digitalisering att märkas inom tillverkningsindustrin. Tillverkande företag kan driva på en effektivare försäljning och förbättra underhåll genom att öppna upp sina processer för underleverantörer i leveranskedjan.    

Ett exempel är leverantörer inom service och underhåll som får tillgång till maskiner och enheter genom API:er, vilket ger kunden ett förbättrat resultat vad gäller maskinservice. Underleverantörer bör även säkerställa deras förmåga att arbeta digitalt med kunder för att därigenom kunna öka orderingången.

Tillverkningsföretag som är organiserade i silon med traditionella hierarkier lider av glapp i informationsflöden då relevant data inte rör sig digitalt och transparent genom hela processer. Detta försvagar deras förmåga att reagera vid förändringar på marknaden, och tjänster som affärssituationer kräver kan inte utvecklas i tillräckligt rask takt. Med SAP Leonardo kan nya tjänster utvecklas ovanpå grundläggande system på ett kontrollerat sätt genom produktifierade gränssnitt.   

Användardrivna applikationer

SAP Leonardo har redan tagits i bruk av många nordiska företag och lösningen ger alla som använder traditionell SAP ERP, eller företag som rör sig mot SAP S/4HANA, enorma fördelar.

SAP investerar starkt i ökad transparens och SAP Leonardo baseras på öppen källkod. SAP lösningar positioneras väl i Gartners API Magic Quadrant, vilket säger mycket om deras integrerbarhet.

Jag rekommenderar alla företag att komma igång med agil applikationsutveckling så snabbt som möjligt, och börja bygga kulturen som stödjer denna affärsmetod. Det görs genom att ta ett strukturerat grepp kring digitalisering i ett stegvist men konstant framåtskridande.

Vilket område av verksamheten genererar de största vinsterna? Börja i den änden. Min rekommendation är även att koppla från skräddarsydda lösningar så långt det är möjligt, och parallellt gå över till exempelvis SAP S/4HANA Enterprise Management.         

Hur kommer du igång? Här är 5 rekommendationer  

Först och främst bör du grundligt betänka vad du vill erbjuda dina användare och kunder. Nästa steg är att identifiera vilka tjänster som krävs för att skapa enkla användardrivna applikationer.

 1. Satsa på Design Thinking och lär dig hur man använder agila metoder
 2. Använd tjänster som möjliggör snabb prototyputveckling för applikationer
 3. Dra nytta av den ständiga förnyelsen i SAP:s utbud av molntjänster, med lösningar som till exempel SAP Leonardo
 4. Investera i integrerad bimodal it-arkitektur, koppla bort skräddarsydda lösningar och gå över parallellt till SAP S/4HANA
 5. Välj dina samarbetspartners med omsorg

Tieto och SAP – ett långvarigt partnerskap

I år fyller Tieto 50 år och vårt samarbete med SAP har varat i över 20 år. Med nya satsningar fortsätter vi att utöka styrkan i vår SAP-portfölj och vi har redan uppnått flera milstolpar. Vi har fokuserat på egen produktutveckling för att möjliggöra värdeskapande ERP transformation – Tieto Core för SAP S/4HANA erbjuder de bästa metoderna och standardprocesserna för att uppnå digital omvandling med SAP teknologi.

Som ett nordiskt bolag arbetar vi alltid nära våra kunder i Norden och anpassar ständigt våra resurser och team efter kundernas behov. Våra arbetsmetoder är agila och vi är specialister på att lansera välfungerande tjänster. Högeffektiva IT miljöer är kärnan i det vi gör. Och för detta krävs lång erfarenhet och en kunskapsnivå som ligger i den absoluta framkanten.

Jag har under 30 års tid noggrant följt IT revolutionen. Digitaliseringen kommer att innebära att produkter och tjänster tas fram på aldrig tidigare skådade sätt. Samtidigt som vi utvecklar innovativa lösningar strävar vi efter att bygga det smartare samhället där man ständigt förekommer människors behov genom hela livet. Tieto har bred kunskap om alla digitala tjänster som nu kan kombineras i en fungerande miljö med SAP Leonardo.

Tieto SAP-funktioner i ett nötskal:

 • Vi är en Nordens ledande tjänsteleverantörer inom SAP
 • Vi är certifierade på guldnivå inom SAP Application Lifecycle Management
 • Vi hanterade Nordens första implementering av SAP S/4HANA
 • Över 700 SAP konsulter
 • Över 200 SAP kunder
 • Tieto inkluderades i Gartner SAP application services Magic Quadrant i EMEA (2017)

Jouko Juuti, SAP-arkitekt, Tieto Oyj

I rollen som SAP-arkitekt på Tieto Oyj är Jouko Juuti ansvarig för säljsupport och vidareutveckling av tjänsteutbudet för kunder i tillverkningsindustrin. Under 20 års tid har han medverkat i planering och implementering av SAP system som optimalt stödjer olika verksamhetsområden hos tillverkande företag. Jouko Juuti har sedan 1985 arbetat inom IT-programmering, försäljning, produktutveckling, som projektledare, avdelningschef och customer relations manager.

* Källa: The 2015 Digital Business Global Executive Study and Research Project, MIT Sloan Management Review and Deloitte

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn