noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Välfärd med medborgarfokus

Digitaliserade vård-och omsorgstjänster som leder till bättre och säkrare omsorg.

Digital välfärd ger förbättrat resultat

Förbättra vårdkvaliteten med en obruten vård och omsorgskedja som maximerar användningen av digitala lösningar, vilket leder till en tryggare vård och omsorg.

Inger Ekman

Head of Welfare

Florence - Att skapa en meningsfull vardag för våra äldre

Ladda ner vår rapport kring projekt Florence. Ett innovationsprojekt med fokus på att undersöka möjligheterna till digitalisering i hemmet för brukare av hemtjänst.

Aktuellt

Ny studie: Digital röstassistent

25 % av larmen som går till hemtjänsten beror inte på nödsituation.

Ladda ner studien:

En miljon svenskar i digitalt utanförskap

Vem bär ansvaret?

Läs mer

Behovet av e-tjänster ökar kraftigt under en pandemi

I många kommuner är digitala lösningar centrala när det kommer till att hantera epidemins utmaningar.

Läs mer

Region Gotland erbjuder e-tjänster för sina medborgare

Lifecare möjliggör minskad byråkrati och fler värdeskapande aktiviteter.

Läs mer

Skellefteå kommun sätter medborgarens behov i centrum

Automatiserade funktioner som skapar tidsvinster och kvalitetssäkringar.

Läs mer
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn