noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

PPS Projektledningsprogram

Bygg kunskap och praktisera direkt i ditt projekt

PPS Projektledningsprogram

Vill du omsätta ditt lärande till prestationer i vardagen?

PPS Projektledningprogram ger en bestående förmåga inom grundläggande projektledning som bidrar till effektivitet i verksamheten.

Upplägget bygger på ett långsiktigt lärande där du under tre månader tar till dig PPS modellen genom självstudier, övningar och reflektion tillsammans med andra. Du får också möjligheten att praktisera kunskaperna i den egna verksamheten.

5 strjarnor.png  "Det är en utbildning som har gett mig, inte bara kunskap i PPS modellen som en traditionell kurs, utan ett program där jag också fått möjlighet att tillämpa kunskapen. Upplägget med självstudier i form av korta filmer och uppgifter passade mig mycket bra och som sedan kompletterades med workshop ledda av erfarna lärare. Programmet gav mig också bra möjlighet att dela erfarenheter med andra deltagare i workshop och online."
Peter Persson, Senior projektledare inom Tietoevry Business Consulting

5 strjarnor.png  ”PPS-utbildningen är upplagd på ett interaktivt sätt och möjligheter till att reflektera från verkligheten i uppgifter som görs under programmet. I utbildningsprogrammet används ett trevligt verktyg som underlättar inlärning och även möjlighet till att kommunicera med utbildningskollegor och lärare.
Man lär sig att hitta bättre i online verktyget där mallarna finns och även beskrivningar.”
Seija Martin, Senior projektledare Tietoevry

Programmets innehåll

 • Allmänt om projekt och översikt
 • Initiering av projekt
 • Idé- och målformulering
 • Intressenter och krav
 • Planering och uppföljning
 • Projektorganisation och bemanning
 • Risker och ändringar
 • Styrgruppens roll
 • Leverans och överlämning

Mål
Efter programmet har du:

 • erfarenhet av att tillämpat PPS synsätt och struktur i din verksamhet
 • insikt om projektledarens ansvar i relation till effektägare och styrgrupp
 • erfarenhet av att med hjälp av PPS hantera utmaningar i projekt
 • insikt om vilket agerande som bidrar till ett lyckat projekt i den egna verksamheten

Genomförande
Programmet är indelat i tre delar, där självstudier, individuell reflektion och med andra kombineras med övningar och praktisk tillämpning i den egna verksamheten.

Första delen, vilken varar under en månad, inleds med ett webbinar där utbildningen introduceras. Därefter följer självstudier, enklare uppgifter, reflektioner och utbyte mellan deltagare.
Andra delen av utbildningen är en workshop under två dagar. Här övar vi både med hjälp av fiktiva uppgifter och på verkliga projekt, under ledning av två erfarna PPS utbildningsledare.
Tredje delen, vilken varar under två månader, tillämpar du, utifrån ett projekt i den egna verksamhet, dina kunskaper i det dagliga arbetet. Här ges möjlighet att bolla erfarenheter och reflektera med andra deltagare och utbildningsledare. Del tre inkluderar även en timmes individuellt stöd med utbildningsledaren samt kortare reflektionswebbinar tillsammans med övriga deltagare. Utbildningen avslutas med ett gemensamt webbinar.

 

Tidsomfattning
Utbildningen omfattar total 24 timmar schemalagd tid, samt ca 20-30 timmar eget arbete beroende på hur mycket tid du lägger på övningsuppgifterna. Detta sker under totalt ca 3 månader.

Målgrupp
Alla som vill lära sig att leda ett lyckat projekt.
Utbildningen är också en bra introduktion till PPS-modellen.

Förkunskaper
Erfarenheter av arbete i projekt är bra förutsättningar för gå kursen, men inte nödvändig.

Material och hjälpmedel
Vi använder oss av PPS lärplattform, videomötesverktyg och PPS Online.

 

Verksamhetsintern utbildning.jpg

Programmet genomförs verksamhetsinternt med ett flertal deltagare.

Ta kontakt med oss, så berättar vi mer

 

 

Projekt kurs certifiering

IPMA Registrerad


IPMA Registering är ett system för att verifiera innehållet i kursen för projekt utifrån IPMAs internationella ramverk för kompetens i projektledning. Det är samma ramverk som används vid verifiering av projektledarkompetens inför certifiering enligt IPMA.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn