noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Styrgrupp projekt

 

Kursen genomförs på distans

Kursen genomförs under en dag och är lärarledd. I kursen kombineras seminarier och gruppövningar.

Kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer.
Läs mer om våra distansutbildningar

 

PPS Styrgrupp

Hur engagerad är styrgruppen?
Är styrgruppen där för att säkerställa ett lyckat projekt?
Är styrgrupp och effektägare tydliga ambassadörer för projektet?

Engagemang och ledarskap är nycklar för att lyckas med ditt styrgruppsarbete. Som styrgruppsmedlem och effektägare måste du kunna tydliggöra effektmålet och förklara hur de bidrar till de strategiska målen i din organisation. Du hanterar både projektet, verksamheten och det förändringsarbete som krävs för att nå effektmålet. Detta kräver ett bra samarbete med både projektledning och verksamhet. PPS Styrgrupp ger dig verktyg och inspiration för att ge både projektet och verksamheten de bästa förutsättningarna att lyckas.

Har du redan bestämt dig för denna kurs?

Se kursschema, priser och boka din plats

 

Innehåll

 • Översikt av projekt och program 
 • Styrgrupp, projekt
 • Beslutspunkter
 • Bedöma initiativ och initiera projekt
 • Organisera effektstyrningen
 • Affär och projekt
 • Välja strategi, styrgrupp
 • Etablera åtagande
 • Stödja projektet
 • Optimera nyttan
 • Avveckla

Mål

Efter kursen har du kunskap om:

 • synsätt och struktur i PPS-modellen
 • sambandet mellan verksamhetens mål och projektet, effektstyrning
 • rollerna effektägare, projektägare och styrgrupp
 • styrgruppens sammansättning, ansvar och beslut
 • samspelet mellan effektägare, projektägare, styrgrupp och projektledning
 • hur du hittar och använder stödet i PPS-modellen

Läs fler kursrecensioner

 

Målgrupp
Personer som ska arbeta som beställare eller styrgruppsmedlemmar.

Förkunskaper
Förkunskaper om projekthantering underlättar, men är inget krav.

Genomförande
Kursen genomförs med genomgångar av färdigheter varvat med grupparbeten, diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Omfattning i tid
En dag

Se kursschema, priser och boka din plats

 

Kursen kan även genomföras verksamhetsinternt

Ta kontakt med oss, så berättar vi mer

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn