noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Google Analytics går från Universal till GA4

Våren 2022 gick Google ut och meddelade att man den 1 juli 2023 stänger ner Universal Analytics och alla som vill fortsätta med Google Analytics måste gå över till GA4.

Maja Hall / december 02, 2022
Läs mer om våra digitala tjänster

Det kan kännas långt fram, men i den här bloggen går vi igenom varför det är dags att börja redan nu.

Google en föränderlig värld

Hösten 2020 presenterade Google sin senaste release av Google Analytics. Företag började sätta upp Google Analytics 4 (GA4) men fokus var på att endast samla in data och arbeta vidare med Universal Analytics (UA) som vanligt. Våren 2022 gick Google till slut ut och meddelade att 1 juli 2023 stänger UA ner och alla som vill fortsätta med Google Analytics måste gå över till GA4. För många kan det kännas långt fram och varför ska man nästan ett år innan aktivt börja arbeta med GA4?

Varför ska man påbörja sitt GA4 arbete, varför vill vi förfina vår mätning redan nu?

Sedan Google lanserade GA4 har de uppmanat företag att starta en GA4 egendom för att kunna påbörja insamling av data. En av de främsta anledningarna till att Google gör detta, även om man inte arbetat aktivt, är på grund av historiska data. Med GA4 kommer man inte kunna importera den data man har i sitt UA till GA4. För företag som löpande arbetar med att utvärdera och jämföra utveckling mellan år är detta en betydelsefull förändring och behöver därför vara en del av ens migreringsarbete. Ju tidigare en GA4 egendom satts upp desto mindre beroende är man av den data som finns i UA. Men även om man startat en egendom så följer inte den förfinade spårningen man satt upp med per automatik. Förfinad spårning kan vara mål man satt upp eller olika typer av händelser som klick på knappar, inskickade formulär m.m. Alltså bör även detta arbete påbörjas nu så man inte behöver fokusera på att spara historisk data utan kan utveckla analysen tillsammans med GA4.

Se migreringen till GA4 som en storstädning

De som bestämmer sig för att fortsätta analysera besöksdata med Google Analytics kommer inte kunna undvika en migrering till GA4. I samband med detta arbete kan det vara tillfälle att se över sin nuvarande spårning och ställa sig frågor som: ”vad spårar vi idag”, ”varför har vi uppsatt spårning” och ”vad är syftet med mätningen”. Nyckeltal, mål m.m. kan ha ändrats från när UA implementerades och syftet med webbplatsen kan ha utvecklats eller ändrats under den tiden. Genom att göra en storstädning kring uppsättning av spårning och mål kan ens analys av besöksdata bli effektivare och mer korrekt samt supportera verksamhetens syfte bättre.

Hur skiljer sig GA4 och Universal Analytics?

En stor skillnad mellan UA och GA4 är att datamodellen i GA4 är eventbaserad. Det innebär att man tittar mer på vad användarna gör snarare än hur många de är och vilka de är. Fokus för GA4 är att hitta vilka delar som engagerar och vad som kan få användarna att stanna längre och upptäcka mer. I GA4 kan man exempelvis hitta mätetal som engagerade sessioner och genomsnittlig engagemangstid som ska ge insikt i hur länge besökarna är aktiva på webbplatsen. En engagerad session kan till exempel vara om ett besök varit längre än 10 sekunder, om besökaren utfört en eller flera konverteringshändelser eller besökt två eller fler sidor. GA4 är även utformat för att bättre kunna möta de rådande förändringar rörande cookies, GDPR och Schrems II. Genom Googles Machine Learning kommer GA4 även kunna fylla luckor i data och generera insikter hur användarflödet ser ut på webbplatsen eller i appar.

GDPR, Schrems II och cookiedöden, kan man arbeta vidare med Google Analytics?

För alla som arbetar med analys av besöksdata är förändringarna i tolkningar av GDPR och Schrems II och hantering av personliga identifierbar data högst aktuellt. Men vad är det som egentligen ha hänt? I juli 2020 dömde EU-domstolen avtalet Privacy Shield mellan Europa och USA som ogiltigt. Domen innebar att organisationer inom EU inte längre får överföra personuppgifter till USA. För att företag ska få föra ut personuppgifter till ett annat land måste mottagarlandet kunna säkerställa skydd av personuppgifter och upprätthålla samma nivå av skydd för grundläggande fri- och rättigheter som råder inom EU. Men flera har ställt sig frågan om USA verkligen uppfyller EUs krav i och med lagen Foreign Intelligence Surveillance Act sektion 702. Lagen innebär att amerikansk underrättelsetjänst har rätt att begära ut personuppgifter om personer i andra länder från amerikanska företag, oavsett var denna data lagras. Detta innebär att arbete med Google Analytics varit ett aktuellt ämne då företag inom EU nu ser över om och hur man kan arbeta vidare med verktyget och samtidigt följa GDPR och Schrems IIs riktlinjer. Den senaste tiden har företag som vi på Tietoevry tittat på hur man kan arbeta vidare med GA4 och hittat lösningar som enligt olika tolkningar kan anses vara säkert utifrån ett lagligt perspektiv.

Nya uppdateringar

Under oktober gick Google ut med att deras visualiseringsverktyg Data Studio byter namn till Looker Studio. Namnbytet innebär också att de slår ihop andra verktyg med Data Studio för att kunder ska kunna ta mer datadrivna beslut och utveckla sin analys. Nyligen gick Google även ut med att de som använder sig utav Universal Analytics 360 nu kommer ha fram till 1/7 2024 innan data försvinner permanent. Vi ser alltså att uppdateringar från Google kring nya tillägg i GA4 samt utveckling av andra verktyg sker kontinuerligt. Vi inom Tietoevry Create Experience följer utvecklingen noga och kommer inom kort lansera ett webbinarie med mer information.

Läs mer om våra digitala tjänster här.

Maja Hall
Digital strateg och Webbanalytiker

Maja jobbar som digital strateg och webbanalytiker. Som webbanalytiker hjälper hon kunder sätta upp mätning, förfinad spårning och rapporter i olika analysverktyg som Google Analytics, Matomo Analytics och Siteimprove Analytics. Kunders behov kring mätning ser olika ut beroende på verksamhetens syfte och det är Majas uppgift att ta fram mätning som stöttar verksamhetens övergripande mål. I arbete kring design och UX bidrar även Maja med insikter kring användarmönster, något som vidare kan användas när man utför A/B test och experiment.

Författare

Maja Hall

Digital strateg och Webbanalytiker

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn