noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kommunerna vill snabba på digitaliseringen – ett processorienterat arbetssätt inom HR och lön står högt på listan

Det handlar om att underlätta vardagen för alla inom HR- och lönefunktionen, både för chefer och medarbetare.

Håkan Johansson / januari 28, 2021

Vi har pratat med Håkan Johansson, ansvarig för produktområdet HR och lön för offentlig sektor på TietoEVRY i Sverige. Håkan menar att den digitala transformationsvåg som sköljer över kommunal verksamhet i allra högsta grad även gäller området HR och lön.

Det är viktigt att kommunen som arbetsgivare kan erbjuda moderna stöd för verksamheten för att attrahera och behålla medarbetare. Det handlar om att underlätta vardagen för alla inom HR- och lönefunktionen, både för chefer och medarbetare.

Vad ska en kommun tänka på när de upphandlar stöd för HR och lön?
– Jag tror att de ska efterfråga ett system som stödjer kommunens arbetssätt och passar väl in i deras digitala strategier. Det måste gå att förändra och anpassa både efter nya verksamhetsbehov och den allmänna utvecklingen inom IT och digitalisering – det ska helt enkelt vara dynamiskt och framtidssäkrat, säger Håkan.

Håkan Johansson

Håkan Johansson, ansvarig för produktområdet HR och lön för offentlig sektor på TietoEVRY i Sverige.

Mobilitet och robotisering
Genom att automatisera processer och låta robotar inne i systemet ta hand om repetitiva moment frigörs tid för handläggarna. Tid som kan läggas på mer värdeskapande arbetsuppgifter. För att ytterligare förenkla för medarbetarna och skapa flexibilitet i var och när uppgifter utförs, är det även viktigt att systemet är plattformsoberoende och möjliggör mobilt arbete via webbgränssnitt. Håkan berättar att många kommuner uppskattar vår helt webbaserade lösning som är anpassad efter kommunal verksamhet och kan användas oavsett enhet.

Levereras som en molntjänst
Hos vår näst senaste kund, som faktiskt är fyra kunder i samarbete, bestående av kommunerna DalsEd, Åmål, Färgelanda och Mellerud pågår implementering av systemet. De får sin Lön/HR-leverans i form av en molntjänst. Håkan menar att även detta är viktigt för kommunerna, eftersom driften levereras som en molntjänst är helhetslösningen kostnadseffektiv. Även Uddevalla kommun, som precis avslutat sin upphandling och där vi glädjande nog valts ut som leverantör, uttryckte i upphandlingen önskemål om molnbaserade system utan lokala installationer eller klienter.

Erfarenhet från kommunal sektor
– Många av oss som arbetar med systemet på TietoEVRY har själva arbetat i kommunal verksamhet och förstår de utmaningar och behov om finns. Man måste ha kunskap om lagar, regler och vad som gäller för säker hantering av informationsflöden till myndigheter – och samtidigt förstå både HR-och löneprocessen och digitaliseringsfrågor. Utmanande men väldigt roligt, säger Håkan Johansson.

Håkan Johansson
Head of HR/Payroll, Industry Software

Författare

Håkan Johansson

Head of HR/Payroll, Industry Software

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn