noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Digitalisering er nøkkelen for å lykkes med bærekraft

Stiftelsen Miljøfyrtårn har siden oppstarten i 2003 utviklet et sertifiseringsprogram som i dag er Norgesledende. Sentralt for dette står Miljøfyrtårnportalen, et heldigitalt miljøledelsessystem.

Roar Engen

Senior Manager, Tietoevry Create

Miljøfyrtårnportalen ble lansert i 2009, og siden 2016 har arbeidet med utviklingen og vedlikeholdet av portalen vært håndtert av Tietoevry Create, i tett samarbeid med Miljøfyrtårn. Arne Ranneberg-Nilsen, leder for digitalisering i Miljøfyrtårn, beskriver portalen som Miljøfyrtårns kjerneverktøy, der både organisasjonens interne administrasjon, kunder, miljøkonsulenter og sertifisører alle benytter portalen i sitt arbeid med miljøledelse.

– Vi kaller det en one-stop plattform for å drive sertifiseringsordningen. Kriterier, veiledninger, indikatorer, klimaregnskap, kommunikasjon mellom aktørene i prosessen og ulike rapporteringer – alt skjer på den samme plattformen. Dette er hub’en i organisasjonen Miljøfyrtårn som får sertifiseringsordningen til å gå rundt, forklarer Ranneberg-Nilsen.

– God miljøledelse krever at alle tiltak skal kunne måles, forslag til nye tiltak skal enkelt genereres og alt skal rapporteres. Det er masse data i samfunnet – den må tilgjengeliggjøres for kundene og deres beslutningstagere. Digitalisering er essensielt for å lykkes med dette arbeidet, sier han.

Med snart 10.000 sertifiserte virksomheter er Miljøfyr

tårn-ordningen Norges mest brukte Sertifikat for å dokumentere miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen favner alle typer bransjer, og alt fra små og mellomstore virksomheter til store konsern og kommuner deltar i ordningen i dag.

En grønnere verden – en dag av gangen

Miljøfyrtårns overordnede mål er å hjelpe virksomheter med å redusere miljøbelastningen, stimulere til grønn omstilling og øke konkurransekraften. Det krever kontinuerlig arbeid, og stiller store krav til forenkling og brukervennlighet. I 2022 ble kriteriene for å være sertifisert oppdatert. Portalen ble da oppdatert med de nye kriteriene, som presenteres for hver enkelt virksomhet på en slik måte at de er tilpasset virksomhetens bransje, størrelse og forutsetninger.

­­– Det gjør det til en kompleks jobb, men det er avgjørende for å ivareta brukervennligheten og tilrettelegge for kontinuerlig bruk, understreker Ranneberg-Nilsen.

Miljøfyrtårns strategi belager seg på at en virksomhet er Miljøfyrtårn-sertifisert hver eneste dag, og at det ikke bare er noe de jobber med i forbindelse med sertifisering. Portalens fremste mål er å gjøre den daglige innsatsen enklere.

– Vi jobber i et perspektiv på 20-30-40 år, det er ikke en ordning hvor du kun sertifiseres en gang, også er du ferdig. Det stiller krav til utviklingen av portalen, men der innfrir Tietoevry Create, sier Ranneberg-Nilsen.

Elisabeth Cederberg Øvensen, prosjektleder i Tietoevry Create, bekrefter at en portalløsning slik den Miljøfyrtårn har i dag krever en god forståelse av og innsikt i behovene til brukerne.

– Tilpasninger til de ulike brukere av portalen er eksempelvis løst med et rollesystem som er spesialtilpasset for Miljøfyrtårns behov. Som utviklere må vi ha en dyp forståelse av alle rollenes behov og operasjoner ved utvikling og testing, for å kunne sikre en sømløs brukeropplevelse. Portalen er også blitt flyttet opp i skyen, for å sikre muligheter for å skalere både opp og ut etter behov og belastning. Det har gitt Miljøfyrtårn bedre monitorering og kontroll, forbedret sikkerhet, og lagt til rette for økte utvidelsesmuligheter, sier Øvensen.

Spiller hverandre gode

Ryddig og godt arbeid over tid, kombinert med en god forståelse for organisasjonens behov, gjorde Tietoevry Create til et naturlig valg da jobben med den digitale portalen ble konkurranseutsatt i 2016. Det langsiktige arbeidet har gitt teknologiselskapet spesielt gode forutsetninger for å forstå Miljøfyrtårns behov, noe som sørger for at de finner løsninger som hensyntar hele organisasjonen. Ranneberg-Nilsen forteller at samarbeidet er preget av en filosofi tuftet på tillit, ansvar og gjensidighet.

– Vi gir Tietoevry Create frihet til, men samtidig et ansvar for, å utfordre oss for å utvikle et best mulig system for brukerne av portalen. Vi er opptatt av å “spille dem gode”, og gi dem forutsetninger for å gjøre jobben best mulig. De har vår fulle tillit, og vi opplever at de gjør oss bedre, sier Ranneberg-Nilsen.

– Vi har fått være med på prosesser tilknyttet alt fra programmering til brukeradopsjon og produktutvikling, og har dermed bedre forutsetninger for å være gode rådgivere og tilnærmet en forlengelse av Stiftelsen selv, forklarer Øvensen.
Hun legger til at et slikt samarbeid også gjør det lettere for Miljøfyrtårn å raskt ta i bruk de nyeste innovasjonene, verktøyene eller teknologiske utviklingene som er tilgjengelig for dem.

– Vi kan ofte se muligheter de kanskje ikke hadde tenkt på selv, fordi vi kjenner dem og deres behov ekstra godt. Derfor vil vi lett plukke opp gode bruksområder for ny teknologi, smartere måter å jobbe på eller prosessoptimaliseringer som vil kunne passe deres organisasjon­.

– Det oppleves veldig givende å kunne bidra til det viktige arbeidet Miljøfyrtårn gjør. Høy kompleksitet stiller også høye krav til vårt arbeid som utviklingsteam. Det setter oss litt på prøve, og det er gøy, forteller Øvensen.

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. Les mer om Miljøfyrtårn på miljofyrtarn.no

Kom i kontakt med oss

Kontakt oss

Vil du vite mer? Fyll ut kontaktskjema så tar en av våre eksperter kontakt med deg.

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn