noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Med smartere bruk av data rigger Akershus Energi for fremtiden

Riktig bruk av egne data bidrar til å redusere kostnader, optimalisere produksjon og effektivisere arbeidsprosesser.

Anders Langås

Head of Data in Create Norway.

Energiselskaper sitter på enorme mengder data som er lagret lokalt, enten det er i vannkraftstasjoner, vindturbiner eller fjernvarmeanlegg, uten nødvendigvis å være koblet til resten av organisasjonen. Dette ønsker Akershus Energi å gjøre noe med.

Sammen med Tietoevery Create sørger de nå for at store datavolumer hentes ut på en trygg og forsvarlig måte, for så å kunne brukes til blant annet vedlikeholdsstyring, produksjonsoptimalisering, effektivisering av arbeidsprosesser og i beslutningsprosesser.

Fremtidsrettet og innovativt

Siri Revelsby, Direktør for forretningsutvikling, sol og digitalisering hos Akershus Energi, er overbevist om at en vellykket digitaliseringsprosess er helt avgjørende for å møte fremtidens behov for mer fornybar kraftproduksjon og bedre utnyttelse av kraftsystemet.

- Digitaliseringsprogrammet i Akershus Energi ble etablert som en del av konsernstrategien høsten 2021, med mål om å øke digitaliseringsgraden innen ulike områder, herunder vannkraft, vindkraft, fjernvarme, virksomhetsarkitektur, samt fremtidig solkraft. Gjennom en målrettet satsing på digitalisering ønsker vi å redusere vedlikeholdskostnader, optimalisere produksjonen og øke verdien vi får ut av vår fornybare energiproduksjon.

Som partner hjelper Tietoevery Create energiselskapet i digitaliseringsprosessen. De har gjort en kartlegging, designet en ny løsningsarkitektur og gjort sanntidsdata fra vann- og vindkraft tilgjengelige og brukbare. De har også laget en datakatalog og gjennomfører utforskende analyser av vann- og vinddata.

Anders Langås er Head of Data i Tietoevery Create Norge, og har jobbet tett med Akershus Energi i prosessen. Han mener energiselskapet er både fremtidsrettet og innovativt.

- Som en aktør i kraftbransjen har de en unik posisjon for omstillingen til det grønne skiftet. Akershus Energi legger med dette prosjektet første byggestein i løsningen som kan legge til rette for fornybarsamfunnet og bidra med å nå klimamål. Det ligger også et stort potensial for å bruke data fremover for å drifte og utnytte kraftsystemet bedre. Med digitaliseringsprogrammet og denne starten, har de satt seg i forsetet, og er med på å drive bransjen fremover.

Betydelige gevinster

– Det er store gevinster å hente ved å kunne utnytte, tilgjengeliggjøre og bruke dataene fra produksjonsanleggene våre. Det kan bidra til å optimalisere drift og vedlikehold, forlenge levetiden til anleggene våre og samtidig optimalisere produksjonen. Et eksempel på optimalisering av vedlikehold er at vi ved hjelp av tilgjengelige data av god kvalitet, bedre kan følge med på tilstanden til kritiske komponenter i kraftverkene og i større grad planlegge vedlikeholdsintervaller basert på data fra komponentene. Målet er å kunne ta datadrevne beslutninger gjennom bruk av et maskinlæringsdrevet prediktivt vedlikeholdssystem.

I følge Revelsby er dette bare starten.

- Disse dataene vil også danne grunnlaget for at vi kan spille en viktig rolle som aktør i et kraftsystem i stadig endring, med behov for fleksibilitet og smarte løsninger for å balansere produksjon, forbruk og nett, sier Revelsby og legger til; - For et vindkraftverk vil tilgjengelig data av høy kvalitet for eksempel kunne bidra til mer pålitelige prognoser for morgendagens produksjon og effektivt redusere usikkerheten i produksjonsprognosene.

– Nå må vi sikre at vi har en solid arkitektur på plass og en god struktur på innsamling av data. Har vi ikke kvalitet på dataene våre kan vi ikke stole på dem, og da kan vi heller ikke bruke dem til noe. Prosessen vi nå er i gang med er forventet å gi betydelige gevinster på sikt, og det ligger til grunn for jobben vi nå gjør, sier Revelsby.

Fornøyd med samarbeidet

Siri Revelsby og Akershus Energi er strålende fornøyd med samarbeidet så langt.

– Digital kompetanse er en kjernekompetanse hos oss i Akershus Energi. Da vi startet dette prosjektet rekrutterte vi også egne ressurser som har eierskap og kompetanse til å styre prosjektene vi har satt i gang på en god måte. Men vi løser ikke dette alene, og er helt avhengig av gode teknologipartnere. Her har Tietoevry Create tilført helt nødvendig kompetanse for at vi skal lykkes, sier Revelsby.

– Vi har hele tiden jobbet tett i samarbeid med Akershus Energi, og overfører vår kompetanse til dem. Det er viktig at det er de som eier leveransen og kan høste gevinstene når vårt prosjekt er over, sier Anders Langås.

– At Tietoevery Create sitter sammen med våre folk mener jeg er et suksesskriterie når vi jobber med noe som er så nytt, og som kontinuerlig krever at vi gjør erfaringer og justerer kursen, sier Revelsby.

Om Akershus Energi

Akershus Energi har produsert fornybar energi i over hundre år, og er i dag et moderne konsern som satser bredt innen vannkraft, vindkraft, fjernvarme, solkraft og -varme og hydrogen.

Et av selskapets viktigste oppgaver er å bidra til å nå klimamålene i regionen, ved å sørge for utvikling og økt produksjon av fornybar energi og smarte energiløsninger.
Akershusenergi.no

Kom i kontakt med oss

Kontakt oss

Vil du vite mer? Fyll ut kontaktskjema så tar en av våre eksperter kontakt med deg.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn