noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Med hjelp fra Tietoevry flyttet TrønderEnergi IT-systemene for å fortsette vekst og få IT-løsninger for fremtiden

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Utfordringen

De seneste årene har TrønderEnergi vokst kraftig både i omsetning, forretningsområder og kraftproduksjon, men gamle og utdaterte IT-systemer stoppet videre vekst og planer. Løsningen ble å flytte IT-systemene til Microsoft-skyen ved hjelp fra Tietoevry.

I løpet av to år, fra 2019 til 2022, doblet TrønderEnergi produksjonen av fornybar energi, fra 1,9 TWh (terawattimer) til nesten 4 TWh. Med selskapets nye ambisjoner og planer, ønsker kraftprodusenten å mangedoble den veksttakten de neste ti årene. Selskapet sto foran en stor transformasjon. Samtidig hadde man en IT-plattform som var preget over å ha blitt til over tid. Skalering, både horisontalt og vertikalt, var vanskelig og endringstakten var lav. TrønderEnergi hadde behov for en helhetlig modernisering av IT-systemene om de ambisiøse målene for fremtiden skulle nås.

Løsningen

Ved å flytte dagens IT-systemer og applikasjoner over på en moderne skyplattform, ville TrønderEnergi få en teknologiplattform for fremtiden. TrønderEnergi valgte Microsoft Azure og flyttet applikasjon for applikasjon til Microsoft-skyen. Noen av applikasjonene ble flyttet som et “lift and shift”-prosjekt, noe som sikrer at applikasjonene utnytter skymulighetene fullt ut. Andre applikasjoner ble flyttet “as is” over i skyen, noe som åpner for å strømlinjeforme, konsolidere og tilpasse applikasjonene senere.

TrønderEnergi valgte å bruke Microsofts norske datasentre for skyplattformen på grunn av juridiske forhold, mindre forsinkelser, og sist men ikke minst den ekstra tryggheten og sikkerheten ved å ha data og løsninger innenfor landets grenser.

Applikasjonstjenester Skytjenester

Om kunden

TrønderEnergi er en midtnorsk kraftprodusent som produserer fornybar kraft fra vind og vann, og som leverer tjenester til bedriftsmarkedet innenfor elektrifisering- og energieffektivisering. I 2020 var selskapets totale kraftproduksjon 2,7 TWh. Kraftproduksjonen som styres TrønderEnergis lokaler i Berkåk tilsvarer strømforbruket til cirka 305.000 husstander.

TrønderEnergi er eid av KLP og 19 kommuner i Trøndelag og selskapet har vokst kraftig de seneste årene. I 2021 hadde en kraftselskapet en omsetningsvekst fra 642 millioner kroner i 2020, til 1,5 milliarder kroner i 2021. Det bidro til å løfte driftsresultatet fra 425 millioner kroner i 2020 til 651 millioner. 200 millioner kroner av overskuddet ble delt ut igjen som utbytte til trønderkommunene og KLP.

Skytransformasjonsprosjektet er gjort i tett samarbeid mellom TrønderEnergi, Tietoevry, Microsoft og Volue. Siden prosjektet startet midt i Covid-pandemien, med deltakere på hjemmekontor, har Microsoft Teams sørget for friksjonsfritt samarbeid og kommunikasjon.

Tietoevry & Microsoft partnership
Ved å overføre gamle systemer og applikasjoner til Microsoft-skyen, bytter TrønderEnergi teknisk gjeld med en teknologiplattform som ivaretar dagens og fremtidens behov.

Smidig og skalerbart

Ved å overføre gamle systemer og applikasjoner til Microsoft-skyen, bytter TrønderEnergi teknisk gjeld med en teknologiplattform som ivaretar dagens og fremtidens behov.

Samarbeidet mellom TrønderEnergi, Tietoevry, Microsoft og Volue har vært enestående. Microsoft Teams har vært hovedplattformen for kommunikasjon og samhandling som har gjort samarbeidet effektivt.

Effektivt samarbeid

Samarbeidet mellom TrønderEnergi, Tietoevry, Microsoft og Volue har vært enestående. Microsoft Teams har vært hovedplattformen for kommunikasjon og samhandling som har gjort samarbeidet effektivt.

Ved å bruke Microsofts norske datasentre for skyplattformen, sørger TrønderEnergi for at data og informasjon blir lagret i samsvar med norske lover og forpliktelser, som GDPR.

Full kontroll over dataene

Ved å bruke Microsofts norske datasentre for skyplattformen, sørger TrønderEnergi for at data og informasjon blir lagret i samsvar med norske lover og forpliktelser, som GDPR.

“Samarbeidet med Tietoevry, Microsoft og Volue har vært veldig bra. Et av suksesskriteriene var den tette dialogen og det gode samarbeidet vi fikk blant annet ved bruk av Teams. Og det er klart at den plattformen som vi har etablert nå er en ekstremt viktig muliggjører for å kunne tilrettelegge for den veksten som vi har hatt og som vi skal få,”

Gøril Forbord

EVP Technology and Development, TrønderEnergi

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn