noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Samarbeidsbasert innovasjon i UPM gir et kjempeløft for vekst, brukeropplevelser og kundeengasjement

Et felles innovasjonsprogram skyter fart i UPMs innovasjonsprosesser, kultur- og forretningsutvikling på konsernnivå. Les mer om programmet og hvordan det har stimulert til store nyvinninger

Aleksi Kärkkäinen

Head of Advisory, Design & Innovation

Finn ut hvordan UPM, en pioner innen skogbasert bioindustri, oppnår store nyvinninger. Et omfattende samarbeidsprogram med fokus på kundeengasjement og det digitale fotavtrykket styrket UPMs innovative arbeidskultur ved å identifisere, validere og konseptualisere ideer som skaper verdi for både virksomheten og kundene.

Selv en verdensomspennende pandemi har ikke lagt noen demper på innovasjonslysten hos UPM – et selskap som nå bringer den skogbaserte bioindustrien inn i en bærekraftig og spennende fossilfri fremtid. Innovasjon er nøkkelen til arbeidet UPMs ulike forretningsområder gjør med å kombinere teknologi og fakgunnskap for å skape verdi ut fra fornybare og resirkulerbare materialer.

Våren 2020 lanserte UPM et innovasjonsprogram på konsernnivå i samarbeid med Tietoevry, med fokus på å støtte UPMs strategiske initiativer ved å skyte fart i utviklingsarbeidet og tilby verdifulle ressurser for innovasjon.

Programmet utforsket og utviklet ideer knyttet til to strategiske hovedtemaer: Kundeengasjement og -erfaringer, som var rettet mot å generere kundeinnsikt som tilfører verdi og kan omsettes i konkrete tiltak, mens temaet digitale fotavtrykk utforsket fordelene ved digital produktinformasjon for verdikjeden.

Et omfattende og samarbeidsbasert innovasjonsprogram

Satsningen startet med en serie møter med fremtidsrettet fokus, som stimulerte til kritisk tenkning med et utenfra og inn-perspektiv ved hjelp av anerkjente praksiser for idemyldring og innovasjon. Programmet tok for seg 30 ulike ideer fra deltakere på tvers av UPMs forskjellige forretningsområder. De fem beste ideene ble tatt med videre til samskapingsfasen for å bearbeides til mer konkrete konsepter.

"Den fremtidsfokuserte utenfra og inn-tilnærmingen med tverrfunksjonelle team ga opphav til verdifulle initiativer i hele UPM. Smidig innovasjon med et mangfold av interne og eksterne eksperter ga innovasjonskulturen vår en boost."

- Jaakko Avikainen, IT Service Manager – Global Functions hos UPM

"Samskaping er en effektiv måte å generere fremdrift i arbeidet på i de tidlige fasene av innovasjonsprosessen. Ved å bringe sammen en rekke ulike interessenter og nøkkelaktører får vi kumulativ kunnskap og et mangfold av synspunkter som sikrer at fokuset er på de rette tingene. Målet var å identifisere løsninger eller utfall som er teknisk gjennomførbare, genererer verdi og er attraktive for brukerne."

- Tiiu Koort-Fallström, Service Design Manager – Data Management & Digital Capabilities hos UPM

I samskapingsfasen var målet å analysere forretnings- og brukerbehovene og modellere prosjektbegrunnelser for hver av ideene i en serie workshoper knyttet til forretningsdesign.

"Det har vært flott å se så mye entusiasme fra alle ledd i organisasjonen. Jeg er svært fornøyd med at mange av konseptene er direkte knyttet til å styrke både kundeopplevelsen og -engasjementet og UPMs vekststrategi."

- Jyrki Ovaska, Executive Vice President, Technology hos UPM

Teamene bak de fem ideene, som favnet om et bredt spekter av emner og trender, pitchet ideene sine til en jury som kåret en vinner blant alle forslagene.

Aleksi Kärkkäinen, Head of Advisory, Design & Innovation hos Tietoevry hadde rollen som Innovation Lead i programmet. Han forteller om UPM-teamets overveldende positive tilbakemeldinger om prosessen og ideene de bidro til å utvikle:

"Vi oppnådde strålende resultater, særlig med tanke på at alt måtte gjøres fra hjemmekontoret og midt i økonomiske nedgangstider. Nå jobbes det videre med vinnerideen, og vi forventer å se virkelig spennende resultater!"

Customer Experience er et av Tietoevrys raskest voksende forretningsområder. Vi skaper digitale opplevelser som er brukervennlige, datadrevne, intelligente og kostnadseffektive – og som skaper verdi for bedriften.

Vi tenker at den gode kundeopplevelsen forutsetter en dyp forståelse av brukernes atferd og behov, og en kontinuerlig forbedring av eksisterende prosesser. Vi har fokus på å tilby ende-til-ende-støtte for hele livssyklusen til kunderettede prosesser ved hjelp av de bransjeledende rådgivnings-, plattform- og utviklingstjenestene våre.

Les mer om tjenestene våre

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn