noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ny økonomiplattform gir Storebrand konkurransekraft

Erik Eggen

Head of Unit4, Tietoevry Tech Services

«En bonus er at innføringen har bidratt positivt til medarbeidernes engasjement. Vi ser at det gjør oss bedre rustet for digitaliseringen som pågår i hele finansnæringen og ser på investeringen som ”god forsikring” for hele konsernet»

konserndirektor_-joakim-kase-_storebrand.jpg

I et av Nordens største finanskonsern med lang historie og kontorer i flere land, har de tidligere hatt mange ulike IT-systemer. Storebrand lever av å trygge andres fremtid. Nå tar selskapet sin egen medisin og går inn i fremtiden ved å samle systemene i en felles plattform for å oppnå gevinster på både kort og lang sikt.

Et stort antall eldre og overlappende økonomisystemer som ikke har snakket sammen med andre systemer på arbeidsplassen, har vært hverdagen for brukerne i Storebrandkonsernet. For å lette arbeidsdagen til de ansatte og åpne for standardisering og effektivisering i hele organisasjonen, ønsket Storebrand å etablere et felles nordisk økonomisystem med integrasjon mot de andre forsikringssystemene som brukes.

Etter en omfattende evalueringsprosess falt valget på Unit4 Business Word (UBW) fra EVRY som ny, felles plattform i Storebrand. Vi snakker med Storebrands direktør for konsernregnskap en stund etter at systemet ble lansert. Han konstaterer fornøyd at valget av både system og samarbeidspartnere var riktig.

Engasjement gir konkurransekraft i et marked i endring

- Vi ser UBW som et av de viktigste byggesteinene i de forretningskritiske systemene våre. Med en felles plattform får vi store gevinster i form av forenklet rapportering samtidig som kritisk styringsinformasjon blir lettere tilgjengelig. Vi ser at det gjør oss bedre rustet for digitaliseringen som pågår i hele finansnæringen og som samlet sett styrker Storebrands konkurranseevne både på kort og lang sikt. Vi ser denne investeringen som ”god forsikring” for hele konsernet, forteller Kase.

Implementering av nytt virksomhetssystem er et stort prosjekt som mange organisasjoner kan kvie seg for å gå i gang med. Med profesjonelle og erfarne partnere kan det være enklere å gjennomføre en slik stor endring som berører både rutiner og medarbeidere. I Storebrand består UBW-systemene av modulene hovedbok/regnskap, anlegg, leverandør-/kundereskontro og rapportering og innføring var et stort prosjekt med mange involverte.

- Samarbeidet i prosjektet har hele veien vært preget av tillit, åpenhet og løsningsorientering. I tillegg opplevde vi at leverandørene stilte med sine mest erfarne konsulenter i prosjektet vårt, hvilket bidrar positivt i gjennomføringen, fortsetter Kase.

Viktig med kompetanse og pålitelighet

Høy kompetanse og solid bransjeforståelse sto sentralt da Storebrand valgte å inngå avtale om systemleveranse og drift med samme leverandør. Utvelgelsesprosessen var omfattende og det var mange kriterier som skulle vurderes.

– Vi kjente EVRY fra tidligere som en pålitelig partner med høy kunnskap om forsikringsbransjen og vi følte oss trygge på at de kunne stille den kompetansen og de ressursene vi ville ha behov for, sier Joakim Kase.

Etter Kases mening er det flere faktorer som er avgjørende for å lykkes og han deler gjerne sine erfaringer med andre.

- Valg av samarbeidspartnere, frigjøring av tid og ressurser i egen organisasjon og forankring hos toppledelsen er avgjørende for å lykkes når en skal innføre nytt virksomhetssystem. Dessuten gikk vi alltid for standardløsninger der dette var mulig, selv om det ville medføre at medarbeidere måtte endre arbeidsrutiner. Oppsummert er det ingen tvil om at vi både på operasjonelt nivå og beslutningsnivå nå står godt rustet for fremtidens utfordringer i en spennende bransje, avslutter Kase.

Les mer om Storebrand her: www.storebrand.no

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn