noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Gemensam ekonomiplattform för Storebrand

Erik Eggen

Head of Unit4, Tietoevry Tech Services

 

«Vi ser att lösningen gör oss bättre rustade för den digitalisering som sker i hela finansbranschen och ser på investeringen som en "bra försäkring" för hela koncernen», menar Joakim Kase, Koncernredovisningschef på Storebrand.

 

konserndirektor_-joakim-kase-_storebrand.jpg

Photo: Joakim Kase, Senior Vice President Accounting at Storebrand

Som en av Nordens största finans- och försäkringskoncerner, med en lång historia och kontor i flera länder, har Storebrand hunnit med många olika IT-system.

De arbetar med att säkra andras framtid och nu lever företaget som de lär och går själva in i framtiden genom att samla systemen till en gemensam plattform för att uppnå fördelar på både kort och lång sikt.

Ett stort antal äldre och överlappande ekonomisystem, som inte har fungerat med andra system, har varit vardagsmat för användarna i Storebrandkoncernen. För att underlätta medarbetarnas vardag och öppna upp för standardisering och effektivisering inom hela organisationen, ville Storebrand skapa ett gemensamt nordiskt ekonomisystem som skulle integreras med de andra försäkringssystemen som användes.

Efter en omfattande utvärderingsprocess föll valet på Unit4 Business Word (UBW) från EVRY. Vi pratade med Storebrands koncernredovisningschef efter att systemet hade lanserats. Han konstaterade att valet av såväl system som partner var helt rätt.

Engagemang ger konkurrenskraft på en marknad i förändring

– Vi ser UBW som en av de viktigaste byggstenarna i våra affärskritiska system.

Med en gemensam plattform får vi en förenklad rapportering, samtidigt som viktig data för beslutsfattande blir mer tillgänglig. En bonus är att introduktionen av plattformen har bidragit positivt till medarbetarnas engagemang.

— Vi ser också att den gör oss bättre rustade för den digitalisering som sker i hela finansbranschen och stärker Storebrands konkurrenskraft, både på kort och lång sikt. Den här investeringen är en bra försäkring för hela koncernen, säger Kase.

Att skaffa ett helt nytt affärssystem är ett stort projekt som många organisationer drar sig för att påbörja. Med professionella och erfarna samarbetspartners kan det bli lättare att genomföra en sådan stor förändring, som ju påverkar både företagets processer och anställda. I Storebrand består UBW-systemen av modulerna redovisning, anläggningar, leverantörs- och kundreskontra samt rapportering och introduktion. Det handlar om ett stort projekt där många är involverade.

– Projektet slutfördes på överenskommen tid efter ett nära samarbete mellan EVRY som systemleverantör, KPMG som projektledare och våra egna medarbetare – alla engagerade och skickliga projektdeltagare. Samarbetet i projektet har hela tiden
präglats av tillit, öppenhet och lösningsorientering. Dessutom upplevde vi att leverantörerna använde sina mest erfarna konsulter i vårt projekt, vilket bidrar positivt till genomförandet, berättar Kase.

Vikten av kompetens och tillförlitlighet

Hög kompetens och gedigen branschförståelse var centralt när Storebrand valde att ingå avtal för både systemleverans och drift med samma leverantör. Urvalsprocessen var omfattande och det fanns många kriterier att ta ställning till.

Enligt Kase finns det flera faktorer som är avgörande för framgång och han delar ofta med sig av sina erfarenheter med andra.

— Valet av partners, tidsaspekten, interna resurser och förankring med toppledningen är avgörande för att lyckas med att införa ett nytt affärssystem.

Dessutom valde vi alltid standardlösningar där det var möjligt, även om det skulle innebära att anställda var tvungna att ändra sina arbetsrutiner.

— Sammanfattningsvis är det ingen tvekan om att vi på både operativ nivå och beslutsnivå nu är väl rustade för framtidens utmaningar i en spännande bransch, avslutar Kase.

Läs mer om applikationstjänster

 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn