noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Espoo kommune i Finland - Et unikt eksperiment der kunstig intelligens ble brukt for å forbedre byens helse- og omsorgstjenester

Et unikt eksperiment, der vi tok i bruk kunstig intelligens for å bedre helse- og omsorgstjenestene og identifisere personer i kommunen som trenger støtte.

Utfordringen

Det er viktig for Espoo å utvikle kundesentriske løsninger som tar hensyn til innbyggerens behov og utfordringer. Som i mange andre kommuner, samles også data om innbyggerne i Espoo i ulike databaser. Dette betyr at dataene til én og samme person lagres i informasjonssystemene til de ulike institusjonene. Disse deler ikke informasjon mellom seg. Dette fører til begrensinger og forhindrer et helhetlig bilde av innbyggeren.  

Watch case video

Løsningen

Vi brukte kunstig intelligens (AI) til å skape nye proaktive metoder for å bedre helse- og omsorgstjenester

Vi brukte kunstig intelligens til å filtrere den enorme datamengden fra Espoo, og skapte deretter nye tjenestetilbud. Slik identifiserte vi risikofaktorer som kunne utløse behovet for tunge og omfattende tjenester som kunne eksistere hos samme person.

Tieto Intelligent Wellbeing

Om kunden

Espoo er hjembyen til over 270 000 mennesker. Finlands nest største by Espoo er en livlig by som er under utvikling og som stadig vokser. Espoo kombinerer topp kunnskap om bedrifter og enkeltpersoner, allsidig natur og hyggelige og trygge boligområder.

Besøk Espoos hjemmeside.

Fordeler

Kunstig intelligens for å utvikle tjenestetilbud

Artificial Intelligence works

Kunstig intelligens for å utvikle tjenestetilbud

Benytte AI for å finne personer som trenger støtte

Fordeler for enkeltpersoner

Benytte AI for å finne personer som trenger støtte

Anonyme data sikrer den enkeltes informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet i fokus

Anonyme data sikrer den enkeltes informasjonssikkerhet

Espoo kommune i Finland - Et unikt eksperiment der kunstig intelligens ble brukt for å forbedre byens helse- og omsorgstjenester
Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn