noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Sparebanken Møre forlenger og utvider avtaler med Tietoevry for fem nye år

23 april 2024

Sparebanken Møre har inngått ny avtale med Tietoevry Banking om leveranse av en komplett løsningsportefølje, inkludert kjernebank- og betalingsløsninger, samt løsninger for bekjempelse av økonomisk kriminalitet. I tillegg til dette er det også inngått avtale for distribuerte tjenester knyttet til PC’er, nettverk- og infrastruktur med Tietoevry Tech Services.

Avtalene har en varighet på fem år, og bygger videre på en tidligere avtale med tillegg av sikkerhetsløsninger, antihvitvask, og løsninger for onboarding av kunder, noe som bidrar til at Sparebanken Møre får økt effektivitet og kvalitet i arbeidet med bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Sparebanken Møre er Nordvestlandets største bank, og har med sine kjerneverdier nær, engasjert og handlekraftig vært med å sett preg på en hel landsdel gjennom 180 år. Målet med de nye IT-avtalene med Tietoevry er å styrke bankens posisjon ytterligere i tiden fremover, blant annet gjennom bedre brukeropplevelser.

«Målet er at det skal være enkelt å bli og å være kunde i Sparebanken Møre. Da må vi ha gode og effektive verktøy for å videreutvikle banken, og for å tilpasse tjenestene til endrede behov hos kundene våre», sier Ove Skjeret, leder for Forretningsutvikling i Sparebanken Møre.

De nye avtalene fra Tietoevry leveres på en trygg, pålitelig og effektiv måte med tydelige miljøkrav som gjør at Sparebanken Møre kan fokusere på kundene og sette sitt særpreg på det lokale markedet.

"Vi er stolte over å forlenge samarbeidet med Sparebanken Møre for ytterligere fem år, og ser på den fornyede tilliten som et bevis på at vi står for gode leveranser over lengre tid som støtter bankens mål om å være en positiv drivkraft for vekst og utvikling for kunder, ansatte og lokalsamfunn. Vår moderniserte og skalerbare teknologiplattform ivaretar regulatoriske krav, bidrar til større effektivitet og kan raskt tilpasses skiftende forretningsbehov", sier CEO Klaus Andersen i Tietoevry Banking.

Evi Seljevoll, leder av Tietoevry Tech Services Norge

Klaus Andersen, CEO Tietoevry Banking

"TechServices har inngått en langsiktig avtale med Sparebanken Møre hvor vi skal levere en moderne arbeidsflate for bankens ansatte. Avtalen inkluderer modernisering av kundens plattform hvor økosystemet rundt sky er sentralt. Partnerskapsmodellen, som er utarbeidet i fellesskap, er en av de viktigste suksessfaktorene i avtalen. Den sikrer stabile leveranser, samtidig som vi har fokus på fremtidig modernisering for å nå bankens strategiske målsetninger. Regulatoriske krav, data og sikkerhet et svært viktig element i dette samarbeidet", sier Evi Seljevoll, leder av Tietoevry Tech Services Norge.

Evi Seljevoll, leder av Tietoevry Tech Services Norge

Evi Seljevoll, leder av Tietoevry Tech Services Norge

 

For mer informasjon, kontakt:
Geir Remman, geir.remman [a] tietoevry.com, +47 970 55 017

Kontakt

Geir Remman

Communications Lead Norway

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn