noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

4 av 10 nordmenn er bekymret for å miste jobben til KI

15 august 2023

Med fremmarsjen av kunstig intelligens effektiviseres også utviklingsprosesser og digitaliseringsprosjekter. Hva betyr dette for fremtidens arbeidsmarked? En fersk undersøkelse fra Tietoevry viser at 4 av 10 nordmenn er bekymret for å miste jobben til KI i fremtiden.

Det har lenge vært snakket om at kunstig intelligens kan effektivisere rutinearbeid, og dette er nå hyperaktuelt med GPT-programmer som blant annet kan generere kode, tekst og bilder. En fersk undersøkelse YouGov har gjennomført på oppdrag fra teknologiselskapet Tietoevry, viser at 4 av 10 nordmenn er bekymret for å miste jobben til KI i fremtiden, selv om 70 prosent sier de ikke bruker KI i jobbsammenheng i dag. 

 - Digitaliseringskraften til virksomheter i alle bransjer vil uten tvil påvirkes av kunstig intelligens i årene som kommer, og vil utfordre forretningsmodeller og hvilken kompetanse det fremover er behov for. Men KI er et verktøy som rasjonaliserer arbeidet med kode, og rasjonalisering er en del av digitaliseringen. Så vi må se på hvilke muligheter som ligger fremfor oss, for å rigge både næringsliv og samfunn med tanke på utvikling av riktig kompetanse, sier Kåre Nygård, leder for Tietoevry Create Norge.

Kunstig intelligens vil også få konsekvenser for næringen innen programvareutvikling. IT-sektoren er i dag i en situasjon med et økende kompetansegap, og for å dekke behovet for arbeidskraft i årene som kommer mangler 40 000 teknologieksperter. Kan gapet reddes med KI? Og hvor mange utviklere kan én KI erstatte? 

 - Programvareutvikleren vil det fortsatt være behov for. KI vil kunne bidra til at vi kan levere raskere, men for å utvikle vil det alltid være behov for å forstå sammenhengene. En reorientering av kompetanse er helt nødvendig for at forretningsmodeller skal henge med på endringene som kommer. Med KI som et verktøy kan vi drive utviklingen videre og skape ny verdi for kundene våre, sier Nygård. 

Nygård påpeker at et positivt mulighetsrom finnes for alle bransjer, og utfordrer til involvering for å skape kompetanse og endring av forretningsmodeller.

 - For å forstå konsekvenser for egen virksomhet er det viktig å bygge egen kompetanse på dette området. KI vil påvirke alt fra IT-sektoren til eksempelvis transport og logistikk, og ikke minst helsesektoren. Enhver virksomhet bør se på hvilke ressurser som med hjelp av KI kan frigis for å få bruke mer tid på kjernevirksomheten. 

Undersøkelsen er gjennomført av YouGov på vegne av Tietoevry i juni 2023 og er besvart av 1000 personer. Data er innsamlet slik at de utgjør et representativt utvalg av den norske befolkningen over 18 år.

For mer informasjon, kontakt:

Kåre Nygård, Head of Tietoevry Create Norway
Mob 415 99 470 / kare.nygard@tietoevry.com

Renate Morken, Senior Communications Manager, Tietoevry 
Mob 476 03 968 / renate.morken@tietoevry.com

For mer informasjon

Kåre Nygård

Head of Tietoevry Create Norge

Abonner på pressemeldinger

Subscribe to releases

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn