noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry har inngått ny avtale med Oslo kommune   

Blir partner for styring av økonomi- og HR-prosesser via Tietoevrys løsning Unit4 ERP

01 juli 2023

Tietoevry har inngått avtale med Oslo kommune som partner for styring av økonomi- og HR-prosesser via Tietoevrys løsning Unit4 ERP.  

Tietoevry Tech Services sin Unit4 ERP-løsning hjelper virksomheter med å levere synlighet og kontroll over økonomi, prosjekter, innkjøp, rapportering og HR-prosesser, og reduserer administrasjon, duplisering og menneskelige feil. 

Oslo kommune bruker Unit4 ERP til styring av økonomien for 50 kommunale virksomheter. Løsningen er tett integrert med en rekke fagsystemer, og brukes til regnskap, rapportering, og inn- og utgående faktura.  

HR-delen av løsningen består av en portefølje av applikasjoner, med Unit4 ERP, Webcruiter og Dossier som de mest sentrale. Oslo kommune bruker løsningen til å følge opp alle prosesser knyttet til lønn og lønnsjusteringer, rekruttering, kompetanse, HMS og rapportering.

- Oslo kommune er en meget profesjonell kunde som Tietoevry Tech Services har et meget godt samarbeid med, både knyttet til daglig drift av deres Unit4 ERP-løsning samt i prosjekter knyttet til modernisering og effektivisering. Vi er veldig glade for fornyet tillit hos Oslo kommune, sier Evi Seljevoll, leder for Tietoevry Tech Services i Norge.

Unit4 ERP-løsningen vil som en del av den nye avtalen moderniseres gjennom en rekke prosjekter som Tietoevry Tech Services vil gjennomføre i tett samarbeid med Oslo kommune. Deler av HR-løsningen skal flyttes til skyen som en del av moderniseringen.

- Unit4 er en viktig del av Oslo kommunes ressursplanlegging og virksomhetsstyring. Vi gleder oss til å videreutvikle UNIT4 ERP-løsning og vårt partnerskap med Tietoevry Tech Services, sier Bjørn Marthinsen, etatsdirektør i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune.  

Den nye avtalen som er inngått har en kontraktsverdi på 280 MNOK, og er knyttet til Unit4 ERP-løsningen som Oslo kommune har benyttet siden 2001. Avtalen har en lengde på 4 år, med opsjon på årlig forlengelse i fire ytterligere år.

For mer informasjon, kontakt:

Evi Seljevoll, Head of Tietoevry Tech Services Norway
Mob +47 414 37 266 / evi.seljevoll@tietoevry.com

Renate Morken, Senior Communications Manager, Tietoevry
Mob +47 476 03 968 / renate.morken@tietoevry.com

Bjørn Marthinsen, etatsdirektør i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune
Tlf. 21 80 21 80 / bjorn.marthinsen@uke.oslo.kommune.no

 

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn