noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Vil automatisere boligkjøp- kan spare nesten 20 milliarder

08 februar 2023

Boligkjøp har tradisjonelt betydd mye papirarbeid for både banker og meglere. Nå er hele prosessen i ferd med å automatiseres, noe som kan gi besparelser på over 18 milliarder. 

Bankarbeidere og ansatte i eiendomsmeglerforetak kan snart si farvel til lange, manuelle prosesser for å få kjøpekontrakter innhentet i tide, forteller Camilla Sorknes som leder forretningsområdet Essentials i Tietoevry Banking.  Forenklingen gir store besparelser for alle banker involverte og en tryggere bolighandel for forbrukerne.

– Vanlig praksis fram til nå har vært at bankene, etter et boligkjøp, må innhente informasjon fra kjøpekontrakten og så manuelt putte informasjonen herfra inn i sine systemer. Nå blir denne informasjonen tilgjengelig med et tastetrykk, forklarer hun. 

Automatisering 

Løsningen som Tietoevry Banking har utviklet er bare ett av flere steg på veien til å automatisere hele boligkjøpsprosessen, og er en del av et prosjekt for elektronisk eiendomshandel som ble påbegynt i 2017. Prosjektet, hvor Tietoevry Banking er en av systemleverandørene, hører inn under det såkalte DSOP-programmet der Skatteetaten, Brønnøysundregisteret, Digitaliseringsdirektoratet, NAV, Politiet, Kartverket og finansnæringen samarbeider om digitalisering av viktige prosesser i samfunnet. 

– Vi er et lite knippe fantastiske mennesker som jobber med prosjektet i Tietoevry Banking, og for oss er dette både viktig og spennende arbeid, sier prosjektleder hos Tietoevry, Thomas Evensen.  

Han legger til at arbeidet kan vise til konkrete resultater siden oppstarten. 

– Som en del av prosjektet har vi allerede rullet ut en løsning som gjør det mulig for bankene å oversende pantedokumenter til megler digitalt. Dette gjør at megler kan tinglyse hele skjøtepakken elektronisk, noe som sparer samtlige involverte både tid og merarbeid, og forkorter tiden ved boligkjøp.  

Sorknes er svært godt fornøyd med progresjonen så langt. 

– Å bruke teknologikompetansen vår på en måte som bidrar til en enklere hverdag for folk flest, og samtidig store besparelser for bankene, så dette synes jeg er veldig gøy, forteller hun.   

Milliardbesparelse 

I 2021 ble det solgt 102 59 boliger i Norge ifølge tall fra Eiendom Norge. En automatisert eiendomshandel er både sikrere og enklere for alle parter, og vil dessuten kunne gi store besparelser.  En rapport fra DSOP-programmet slår fast at digitalisering av bolighandelen kan gi en gevinst på opptil 18.8 milliarder over en tiårsperiode.  

– Dette er selvfølgelig en enorm sum, og sier noe om hva man kan oppnå med smart bruk av teknologi. En digital bolighandel vil dessuten være både mer bærekraftig og redusere sjansen for feil. Det vil komme både kjøper og selger til gode, sier Evensen. 

Automatisk budrunde 

Etter at løsningen med digital oversending av kjøpsinformasjon nå rulles ut, vil neste steg i prosessen med å digitalisere boligkjøp være en automatisk finansieringssjekk. Dette skal etter planen skje i løpet av 2023. Her jobber Tietoevry med å utvikle en løsning som aksepterer eller avslår bud basert på det finansieringsbeviset budgiver ligger inne med i banken. På sikt er målet at 85 prosent av alle eiendomstransaksjonene til prosjektdeltakerne fra bank- og meglerbransjen skal foregå elektronisk. Den foreløpige toppen ble nådd i august, da drøye 52 prosent av solgte boliger ble utført som elektroniske eiendomshandler. Ved utgangen av oktober lå det samme tallet på 45 prosent.  

– Vi ser frem til å se dette tallet stige etter hvert som eKjøpekontrakt og flere løsninger lanseres og tas i bruk av våre samarbeidsbanker, avslutter Evensen. 

For mer informasjon, kontakt:

Camilla Sorknes, Head of Banking Essentials, Tietoevry

Mob 970 38 966 / camilla.sorknes@tietoevry.com  

Petter Malvik, Communications Manager, Tietoevry 

Mob 412 73 771/ petter.malvik@tietoevry.com

For mer informasjon

Tietoevry newsdesk

+358 40 5704072

Abonner på pressemeldinger

Subscribe to releases

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn