noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Sikkerhet på nett er en stor bekymring for mange

Nordmenn bekymret for sikkerhetsbrudd på nett og håndtering av persondata

19 desember 2022

Tietoevrys siste sikkerhetsbarometer viser at mange er bekymret for sikkerhetsbrudd på nett og at folk i økende grad er skeptiske til hvordan kommersielle virksomheter håndterer persondata.

Undersøkelsen utføres annethvert år, og måler forbrukernes syn på datasikkerhet og personvern over hele Norden.

I årets barometer fremkommer det at folk nå føler seg tryggere på hvordan offentlige instanser håndterer persondata. 69 prosent sier de føler seg trygge, mot 65 prosent for to år siden. Samtidig sier 1 av 4 at de ikke føler seg trygge på dette.

Man ser imidlertid et større fall i antallet som føler seg trygge på hvordan kommersielle selskaper håndterer persondata sammenlignet med offentlige instanser. 33 prosent sier de føler seg trygge, mot 44 prosent for to år siden.

- Det bør være bekymringsfullt for norske virksomheter at folk har synkende tillit til deres håndtering av persondata. Dette er både et signal om økende bevissthet rundt betydningen av persondata i befolkningen, og et signal om at hvis bedriftene ikke tar dette på alvor så kan det gå utover nødvendig digitalisering, sier Sigrun Hansen Bock, Head of Cybersecurity i Tietoevry Norge.

28 prosent er positive til at offentlige instanser samler inn persondata når hensikten er å forbedre det offentlige tjenestetilbudet, som for eksempel informasjon om reisevaner eller besøk på hjemmesider. Her ser vi en økning på syv prosent sammenlignet med 2020.

- Data er en ressurs som kan og bør bli delt, hvis det skjer på en måte som er transparent og forståelig for brukerne. Sikkerhetsbarometeret viser at både bedrifter og offentlig sektor må bli bedre til å fortelle hvorfor og hvordan innsamlede blir brukt til å forbedre tjenester og løsninger, sier Hansen Bock.

1 av 10 har blitt hacket

Hele 4 av 10 bekymrer seg for at persondataene deres kan bli hacket når de handler på nett. 1 av 10 har faktisk blitt rammet av hacking de siste årene, for eksempel ved at noen har logget seg inn på Facebook- eller epostkontoen deres.

1 av 3 sier at de i ganske liten grad tenker over digital sikkerhet når de surfer på nettet eller bruker apper. Hele 2 av 3 bruker passord på nettet som de har brukt i over tre år, noe som øker risikoen for hacking.

BankID oppleves som den tryggeste formen for identifisering, ifølge 55 prosent av respondentene, mot 19 prosent for tofaktor-autentisering og 10 prosent for ansiktsgjenkjenning.

- Undersøkelsen viser at det fortsatt må jobbes med å øke befolkningens bevissthet rundt sikre passord, sier Hansen Bock.

Legger ansvaret på seg selv

Ola Nordmann legger i stor grad ansvaret for datasikkerhet på seg selv. 35 prosent mener de selv har ansvaret for at de skal kunne surfe trygt på nettet.

Kun 2 prosent legger ansvaret på Storting og regjering, mens henholdsvis 23 og 14 prosent mener at eier eller utvikler av digitale tjenester må stå ansvarlig. 15 prosent peker på nasjonale sikkerhetsmyndigheter.

Security Barometer ble gjennomført av Kantar i oktober 2022 med 1033 respondenter i Norge.

Hovedfunn oppsummert:

  • 69% sier de føler seg trygge på hvordan offentlige instanser håndterer persondata, mot 65% for to år siden
  • 25% føler seg ikke trygg på offentlig behandling av persondata
  • 33% sier de føler seg trygge på hvordan kommersielle selskaper håndterer persondata, ned fra 44 prosent for to år siden
  • 28% er positive til at offentlige instanser samler inn persondata om for eksempel reisevaner eller besøk på hjemmesider når hensikten er å forbedre det offentlige tjenestetilbudet, opp fra 21% for to år siden.
  • 4 av 10 er bekymret for at persondata kan bli hacket når de handler på nett
  • 1 av 10 har blitt rammet av hacking siste tre år
  • 1 av 3 tenker i ganske liten grad over digital sikkerhet når de surfer på nettet eller bruker apper
  • 2 av 3 bruker passord på nettet som de har brukt i over 3 år.
  • 55% opplever Bank-ID som tryggeste identifisering
  • 35% mener de selv har ansvaret for at de skal kunne surfe trygt på nettet.

 

For mer informasjon, kontakt:

Sigrun Hansen Bock, Head of Cybersecurity Norway, Tietoevry 
Mob 951 24 056 / sigrun.bock@tietoevry.com

Renate Morken, Senior Communications Manager, Tietoevry
Mob 476 03 968 / renate.morken@tietoevry.com

 

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn