noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Google Cloud og Tietoevry i strategisk samarbeid – Samarbeidet skal drive utviklingen av digital suverenitet i Norden

24 november 2022

Vi gleder oss til å bidra til å skalere Google Cloud-teknologi og kapasitet i Norge og resten av Norden og til å bygge åpne digitale økosystemer. Samarbeidet har som mål å akselerere digital transformasjon for våre felles kunder, spesielt de i regulerte bransjer. Vi ønsker å muliggjøre den ambisiøse digitale moderniseringen av offentlig sektor i Norge, og styrke konkurranseevnen til små og mellomstore bedrifter gjennom datainnovasjon. Vi er glade for nyheten om at Google lanserer en norsk skyregion og vi ser dette som et viktig skritt for å demokratisere datadrevet innovasjon, ikke bare i Norge, men også i hele Norden med sikre og kompatible skyløsninger, sier Evi Seljevoll, leder for Tietoevry Connect Norge.

Som del av avtalen har Tietoevry forpliktet seg til å bygge opp kunnskapen om Google Cloud i Norge og Tietoevry vil bli ledende i Norden på Google Cloud med 1,000 sertifiserte konsulenter innen 2025.

Tietoevry og Google Cloud har allerede samarbeidet om leveranser til finansselskaper i Norden, som Arek Oy, som moderniserte sine applikasjoner med Google Clouds tjenester.

Skyen tilbyr fleksible, kostnadseffektive og sikre tjenester, som er viktig for Areks kritiske infrastruktur. Arek flytter sine tjenester til skyen på en kontrollert måte. Først overføres tjenester som krever tung arbeidsbelastning og genererer høye kostnader. For programvareutvikling bruker Arek Google Clouds teknologi for å bygge native skytjenester. For produksjonstjenester bruker Arek en privat skyløsning fra Tietoevry. Teknologien som brukes er valgt slik at tjenestene er kompatible med offentlige skyer, sier Aaro Mutikainen, CEO i Arek Oy.

– Samarbeidet mellom Google Cloud og Tietoevry er et viktig steg videre for Norden. Google Clouds ledende teknologi og muligheter sammen med ekspertisen fra en av Nordens ledende selskaper, gjør at vi kan samarbeide enda tettere med lokale selskaper og hjelpe dem på deres skyreise, sier Eva Fors, Managing Director i Google Clouds Nordic.

Tietoevry skaper meningsfull teknologi som bidrar til å gjøre verden bedre. Vi er et ledende teknologiselskap med en solid nordisk arv og global kapasitet. Basert på våre kjerneverdier åpenhet, troverdighet og mangfold, jobber vi sammen med våre kunder for å utvikle digitale fremtider hvor virksomheter, samfunn og mennesker kan vokse.  

Våre 24 000 eksperter globalt er spesialisert innen sky, data og programvare, og betjener tusenvis av kunder innen næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. Tietoevrys årlige omsetning er på rundt 3 MRD Euro og selskapet er børsnotert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm, i tillegg til Oslo Børs. www.tietoevry.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn