noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

7 av 10 nordmenn mener at næringslivet spiller en sentral rolle for å løse klimakrisen

Likevel svarer et fåtall av nordmenn at de stoler på bedrifters kommunikasjon om egen innsats rundt bærekraft.

11 mai 2022

Stadig flere bedrifter har fokus på bærekraft. Samtidig sier kun 1 av 4 nordmenn at de har tillit til bærekrafts-kommunikasjonen til næringslivet. I sammenheng med den siste delrapporten til FNs klimapanel om hvordan vi kan bremse klimaendringene oppfordrer Tietoevry norske virksomheter til å satse enda mer på bærekraft, og å dokumentere dette arbeidet.

I en undersøkelse utført av YouGov på vegne av teknologiselskapet Tietoevry kommer det frem at 7 av 10 nordmenn mener det er viktig at næringslivet bidrar til å løse klimakrisen. Likevel svarer et fåtall av nordmenn at de stoler på bedrifters kommunikasjon om egen innsats rundt bærekraft.

– I en tid hvor alle virksomheter forteller om lokalt samfunnsengasjement og eget bidrag i klimakampen, burde det være en varsellampe at nordmenn flest ikke har tillit til det som kommuniseres. Skal vi nå FNs bærekraftsmål er det helt essensielt at næringslivet bidrar, og at folket har tillit til at bedriftene følger opp tiltakene de snakker om, sier Ulrika Lagerqvist von Unge, senior bærekraftsjef i Tietoevry.

Undersøkelsen viser videre at 2 av 3 nordmenn ønsker at virksomheter har et bevisst forhold til egne klimatiltak, og 1 av 3 oppgir bærekraft og klimatiltak som en viktig faktor for hvorvidt de velger å handle hos en virksomhet.

Tydeligere og strengere lovverk

FNs klimarapporter, EUs taksonomi og den kommende åpenhetsloven er alle juridiske reguleringer som vil ha stor og direkte innvirkning for driften av norske virksomheter fremover.

– Vi ser nå et tydeligere og strengere lovverk enn tidligere, parallelt med at samfunnet stiller større krav til kvalitet og holdbarhet, virksomheters utslippskutt og transparens i verdikjedene. For næringslivet vil en økt innsats på disse områdene være helt nødvendig, ikke minst for å få næringslivet med for å skape endring og fremgang, sier Ulrika Lagerqvist von Unge. Hun utdyper:

– Dette krever riktignok grundig og presis innsikt i virksomhetens aktiviteter og beslutninger, og hvorvidt disse bidrar til en bærekraftig utvikling.

Strukturert data gir sammenligningsgrunnlag

Hun påpeker at mange virksomheter allerede har gode rutiner, men ikke alltid klarer å strukturere tiltakene på en organisert måte, noe som gjør det vanskelig å måle og sammenligne effekt. Tietoevry utvikler teknologi for å bistå bedrifter og virksomheter med dette.

– Teknologi som klarer å rapportere presise bærekraftdata vil være viktige hjelpemidler i kampen for 2030-målene. Slik rapportering vil ikke bare bidra til å bevisstgjøre næringslivsledere, men også konkretisere overfor publikum hva bedrifter faktisk bidrar med, avslutter hun.

Øvrige funn fra undersøkelsen:

  • Svensker og finner (33 prosent og 34 prosent) synes det er viktigere enn nordmenn (20 prosent) at virksomheter lager produkter som bidrar til å begrense klimaendringene.
  • Særlig menn er skeptiske til bedrifters bærekraftskommunikasjon (40 prosent mot kvinner 29 prosent).
  • Unge (alder 18-29) mener virksomheters viktigste klimatiltak er å øke ansattbevissthet rundt bærekraft og å påvirke eksterne interessenter (24 prosent). Aldersgruppen 60+ mener det er viktigere å redusere avfallsmengde (55 prosent).
  • Unge (18-29) synes det er lett å finne bærekraftsinformasjon om produkter og tjenester (32 prosent), men bare 9 prosent blant de over 50 synes det.
  • Uavhengig av aldersgruppe ønsker forbrukere informasjon om hvordan å vedlikeholde og reparere produkter. Unge (18-29) ønsker i noe større grad også informasjon om mangfoldsinitiativ i bedriften (19 prosent mot 13 prosent blant resten).
  • Mer enn 50 prosent av personer over 50 ønsker fjerning av moms på bruktvarer.
  • 45 prosent av unge (18-29) synes det er viktig å kunne påvirke bedrifters bærekraftsarbeid.
  • 1 av 3 oppgir bærekraft og klimatiltak som en sentral del av en kjøpsbeslutning.

 

For mer informasjon, kontakt:

Renate Morken, senior kommunikasjonsjef, Tietoevry
Mob 476 03 968 / renate.morken@tietoevry.com

Ulrika Lagerqvist von Unge, senior sustainability manager, Tietoevry
Mob +46 76 174 63 41 / ulrika.lagerqvistvonunge@tietoevry.com

 

Fakta om undersøkelsen:
Undersøkelsen ble gjennomført av YouGov på vegne av Tietoevry 8.-13. desember 2021. Totalt ble 1006 nordmenn over 18 år intervjuet.

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn