noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Jenter velger bort teknologi fordi det er kjedelig og komplisert

Kun 14 prosent jenter mellom 15 og 25 år vurderer teknologi som karrierevei.

11 april 2022

En fersk undersøkelse viser at 5 av 10 jenter under utdanning velger bort teknologi som karrierevei fordi de tror det er kjedelig og komplisert.

– Funnene er unektelig en tankevekker. Samfunnet har et stort og økende behov for IT- og teknologikompetanse, og det er helt avgjørende for samfunnsutviklingen at også kvinner søker seg til teknologiutdanninger og velger jobber innen IT og teknologi, sier Camilla Sorknes, Head of Banking Essentials i Tietoevry.

På vegne av Tietoevry har YouGov gjennomført en undersøkelse for å finne ut hvorfor det er så mange færre jenter enn gutter som velger teknologi som karrierevei. Kun 14% av jenter mellom 15-25 år vurderer en utdannelse eller karriere innen teknologi, mot 44% av guttene. Som årsak til at de ikke vurderer å studere IT og teknologi sier 51 prosent av jentene under utdannelse at det er fordi det virker kjedelig. 44 prosent synes det samme blant alle kvinner.

– Det er viktig for jenter å velge teknologi fordi dette er fremtidsrettede jobber med gode karrieremuligheter. Det er definitivt ikke kjedelig å jobbe med teknologi. Det disse tallene imidlertid forteller oss, er at vi har behov for å endre måten vi snakker om IT og teknologi på. For å tiltrekke oss flere jenter må vi få bedre frem hvordan teknologi styrer utviklingen av samfunnet vi lever i, og hvordan vi med meningsfull teknologi lager løsninger som påvirker hverdagen til folk, sier Sorknes.

Teknologi som hjelper mennesker

Samfunnet blir i økende grad digitalisert og denne utviklingen har såvidt begynt. Teknologiske fremskritt gjør hverdagen enklere for folk flest. Uten teknologi vil et moderne samfunn stoppe opp. Innen velferd og bærekraft finner vi mange eksempler på hvor vesentlig IT er for samfunnsutviklingen.

– Velger du IT-bransjen som karrierevei, kan du blant annet bidra til å møte utfordringene omsorgssektoren står overfor. Digitale løsninger gjør at Bestemor kan få bo trygt hjemme istedenfor på et aldershjem. Teknologi og digitalisering utgjør også en betydelig del av løsningene på klimakrisen og utviklingen av et bærekraftig samfunn. Eksempelvis er teknologi i dag et viktig verktøy i kommuners klimaarbeid for å få oversikt og kontroll over CO2-utslipp, og muligheter til å redusere dem, forteller Sorknes.

Skal øke kvinneandelen

Undersøkelsen viser også at 42 prosent av de kvinnelige studentene og elevene synes en utdanning eller karriere innen teknologi virker for komplisert. Kun 25 prosent av gutta bruker dette som begrunnelse for at de ikke vurderer en teknologikarriere.

- Det er en myte at IT-bransjen og teknologifag kun handler om programmering. Men en teknologiutdannelse innebærer ikke kun programmering. Du kan gå på yrkesfag, fagskole og universitet eller høyskole og jobbe som dataingeniør, fysiker, bilmekaniker eller byggingeniør. Jenter er generelt gode i realfag og vi trenger alle smarte hoder til innovasjon og utvikling av gode løsninger for hele samfunnet. Brenner du for å gjøre verden bedre, bør du sterkt vurdere teknologi som karrierevei, sier Sorknes og avslutter:

– Livene våre blir stadig mer avhengig av teknologi, og dersom fremtidens løsninger utelukkende utvikles av menn, blir den også utviklet for menn. Mangfold er viktig for samfunnet generelt og næringslivet spesielt. Vi må ha med både menn og kvinner.

Tietoevry har satt seg som mål å øke kvinneandelen blant ansatte til 40 prosent innen fire år, og innen 2030 skal kjønnsfordelingen være 50/50.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Camilla Sorknes, Head of Banking Essentials, Tietoevry
Mob +47 970 38 966 / camilla.sorknes@tietoevry.com

Renate Morken, Senior Communications Manager, Tietoevry
Mob +47 476 03 968 / renate.morken@tietoevry.com

 

Om YouGov-undersøkelsen
"Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 17. - 28. februar gjennomført til sammen 1007 CAWI-intervjuer med personer i alderen 15+ år".

 

Om Tietoevry
Tietoevry skaper meningsfull teknologi som bidrar til å gjøre verden bedre. Vi er et ledende teknologiselskap med en solid nordisk arv og global kapasitet. Basert på våre kjerneverdier åpenhet, troverdighet og mangfold, jobber vi sammen med våre kunder for å utvikle digitale fremtider hvor virksomheter, samfunn og mennesker kan vokse.

Våre 24 000 eksperter globalt er spesialisert innen sky, data og programvare, og betjener tusenvis av kunder innen næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. Tietoevrys årlige omsetning er på rundt 3 MRD Euro og selskapet er børsnotert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm, i tillegg til Oslo Børs. www.tietoevry.com

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn