noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Flere betydelige avtaler og god lønnsomhet i fjerde kvartal for Tietoevry

17 februar 2022

Tietoevry rapporterer et justert EBITA-resultat på MEUR 103,3 (106,4) i fjerde kvartal 2021, og en omsetning på MEUR 742,0 tilsvarende en organisk vekst på tre prosent drevet av god vekst  i programvaresalget innen segmentene Financial Services Solutions og Industry Software. I tillegg rapporterer segmentene Product Development Services og International Operations en organisk vekst på over  20 prosent. Tietoevry har signert en rekke viktige avtaler og ordrereserven utgjør EUR 3.513 millioner i løpet av fjerde kvartal 2021, en økning på 5 prosent sammenlignet med forrige års nivå, noe som støtter fremtidige vekstambisjoner.

«I fjerde kvartal hadde vi et godt momentum med en kombinasjon av 3 % organisk vekst, sterk ordreinngang i nøkkelvirksomheter, konsistent lønnsomhet og sterk kontantstrøm. Forretningsområdene Industry Software og Financial Services Solutions, Product Development Services og International Operations fortsatte den sterke veksten. I vår Digital Consulting-virksomhet var ordreinngangen meget sterk, mens omsetningen i fjerde kvartal fortsatt var svakt fallende. Innen forretningsområdet Cloud & Infra fortsatte fremgangen, men ikke til ønsket nivå. Derfor har vi satt i gang tiltak for å styrke overgangen til skyteknologi, og gjennom dette sikre ytterligere resultatforbedring.», sier konsernsjef Kimmo Alkio.

“I løpet av 2021 tok vi et stort steg videre med lanseringen av vår nye strategi, noe som forventes å styrke posisjonen innen skybaserte tjenester, data- og programvareløsninger. Gjennom våre seks spesialiserte forretningsenheter og tydelige investeringsprioriteringer forventer vi å oppnå høyere vekst og realisere ytterligere økning i lønnsomheten”, sier Kimmo Alkio.

Sterk organisk vekst i Norge

Tietoevry Norge fortsetter fremgangen, og rapporterer 5 prosent organisk vekst i kvartalet. Selskapet har god vekst innen flere segmenter, spesielt offentlig sektor, bank og finans.

«Vi opplever høy etterspørsel etter våre tjenester, og det er inspirerende å jobbe med kunder som virkelig tar digitaliseringen på alvor. Samtidig er det motiverende for våre medarbeidere å jobbe med oppdragsgivere som stiller meget høye krav til innovasjon og fornyelse, samtidig som ytelse, stabilitet, robusthet og sikkerhet er viktig for å kunne utnytte fordelene ved digitalisering», sier Christian Pedersen, Managing Partner i Tietoevry Norge.

Blant nye kontrakter som kan fremheves i kvartalet er Forsvarsmateriell og Forsvaret om anskaffelse av nytt saks- og arkivsystem (Public 360°) som sikrer 20 000 brukere effektiv og transparent saksbehandling.

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har valgt Tietoevry som partner for overgangen til en skybasert arkitektur. BoligPartner AS og Tietoevry har inngått et strategisk samarbeide som omfatter kjøp, oppgradering og forvaltning av komplett sky-basert økonomisystem på Microsoft teknologi.  

Unit4 har tildelt Tietoevry den gjeveste prisen som Årets salgspartner 2021 globalt, for andre år på rad. Prisen er en stor anerkjennelse av høyt kompetente medarbeidere som spiller en viktig rolle i digitaliseringsarbeidet i privat og offentlig sektor.

For ytterligere informasjon:

Geir Remman, +47 9705 5017, geir.remman@tietoevry.com

Tietoevry skaper meningsfull teknologi som bidrar til å gjøre verden bedre. Vi er et ledende teknologiselskap med en solid nordisk arv og global kapasitet. Basert på våre kjerneverdier åpenhet, troverdighet og mangfold, jobber vi sammen med våre kunder for å utvikle digitale fremtider hvor virksomheter, samfunn og mennesker kan vokse.  

Våre 24 000 eksperter globalt er spesialisert innen sky, data og programvare, og betjener tusenvis av kunder innen næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. Tietoevrys årlige omsetning er på rundt 3 MRD Euro og selskapet er børsnotert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm, i tillegg til Oslo Børs. www.tietoevry.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn