noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry valgt som ny partner for Digdir

Skal hjelpe Digdir med en skybasert arkitektur

11 januar 2022

Tietoevry valgt som ny partner for skybaserte drifts- og kompetansetjenester for Digitaliseringsdirektoratet

(Oslo, 11.01.2022) Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) har valgt Tietoevry som partner for overgangen til en skybasert arkitektur. Tietoevry skal levere den skalerbarheten og fleksibiliteten Digdir søker for en fremtidig skybasert operasjonsplattform, som også skal være klar for drift i offentlig sky.

- Tietoevry er svært fornøyd med å bli valgt som Digdir sin partner, og med vårt fokus på innovasjon og fremtidsrettet teknologi ser vi frem til å levere en skalerbar og fleksibel plattform som støtter Digdir sin overgang til en skybasert arkitektur, sier Evi Seljevoll, leder for Cloud Platform Services i Tietoevry Norge.

Digdir skal være regjeringens fremste verktøy for raskere og mer samordnet digitalisering av offentlig sektor. En av Digdirs hovedoppgaver er utvikling, drift og forvaltning av fellesløsninger som ID-porten, Maskinporten, Altinn, Kontakt- og reservasjonsregisteret, eFormidling, eInnsyn, Digital postkasse, eSignering og ELMA.

For overgangen til en skybasert arkitektur og en driftsplattform for egenutviklede fellesløsninger ønsket Digdir en partner som kan støtte prosessen med å oppnå effektmål som blant annet stabil drift med høy oppetid, tilrettelegging for økt endringstakt og innovasjonsevne, kostnadskontroll, skalerbar ytelse og ny funksjonalitet, samt en partner som tar høyde for Digdir sine behov over tid.

- Valget om å ta tjenestene ut i skyen er forankret i vår IT-strategi og legger til rette for en stabil og kostnadseffektiv drift. I konkurransegrunnlaget stilte vi strenge krav til fremtidsrettet teknologi og høyt tjenestenivå. Tietoevry oppfyller kravene på en utmerket måte og kan samtidig levere forespurte løsninger og kompetanse til en konkurransedyktig pris, sier avdelingsdirektør Frode Danielsen i Digdir.

Designer plattform som kan migreres til offentlig sky
Digdirs fellesløsninger inngår i en rekke virksomhets- og samfunnskritiske digitale tjenester fra offentlig sektor som brukes døgnet rundt. På grunn av Schrems II er ikke offentlig sky et alternativ for Digdir på kort sikt, men de forventer å drifte i offentlig sky i fremtiden. Derfor må IT-leverandøren designe en plattform som kan migreres til offentlig sky.

Tietoevry sin vinnende løsning etableres på teknologiselskapets moderne Hybrid Cloud-plattform i et datasenter i Norge. Gjennom denne løsningen tilbyr Tietoevry den skalerbarheten og fleksibiliteten Digdir søker for en fremtidig skybasert operasjonsplattform, samt en plattform som også er klar for drift i offentlig sky. Digdirs ambisjon er å flytte plattformen til Public Microsoft Azure innen 3 år fra leveringsdato, og Tietoevry vil gjennom et overgangsprosjekt veilede Digdir til offentlig sky.

Som en del av totalavtalen er Tietoevry også valgt som skykompetansepartner i en ny samarbeidsmodell. Tietoevry vil støtte Digdirs DevOps-initiativer med konsulenter, kompetanse og erfaring.

Anskaffelsen ble gjennomført i perioden september – desember 2021. Den totale kontraktsverdien er på rundt 75 MNOK over en 3-års periode.

 

For mer informasjon, kontakt:

Frode Danielsen, fungerende avdelingsdirektør DigDir avd. Fellesløsninger
Mob 911 56 063

Evi Seljevoll, leder for Cloud Platform Services, Tietovery Norge
Mob 414 37 266 / evi.seljevoll@tietoevry.com

Renate Morken, senior kommunikasjonssjef, Tietoevry
Mob 476 03 968 / renate.morken@tietoevry.com

 

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn