noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry presenterer fornyet merkevare og identitet - seks spesialiserte virksomheter er i drift med nye navn

19 januar 2022

Som følge av den nye strategien som ble lansert i oktober, sparker Tietoevry året i gang med å avsløre fornyet merkevare og identitet hvor teknologi, mennesker og ansvarlighet står i sentrum. Seks nye og spesialiserte virksomheter har vært i drift siden 1. januar og fått navn etter deres kjerneområder og markedsposisjon. 

Som følge av den nye strategien som ble lansert i oktober, sparker Tietoevry året i gang med å avsløre fornyet merkevare og identitet hvor teknologi, mennesker og ansvarlighet står i sentrum. Seks nye og spesialiserte virksomheter har vært i drift siden 1. januar og fått navn etter deres kjerneområder og markedsposisjon. 

Tietioevry sparker i gang sin neste fase og presenterer en ny merkevare og identitet som skal posisjonere selskapet for fremtiden. Virksomhetsformålet Creating purposeful technology to reinvent the world for good utgjør selve kjernen i den nye merkevareidentiteten; Tietoevry vil utvikle meningsfylt teknologi som gjør verden bedre. 

– Vårt nye formål reflekterer våre verdier som bygger på tillit og åpenhet, så vel som retningen verden tar. De siste årene har vært ekstraordinære, ikke minst på grunn av pandemien og klimaendringene, noe som fører til andre forventninger fra våre interessenter. Det er viktigere enn noen gang for virksomheter å være aktive i samfunnsdebatten. Teknologi spiller en sentral rolle i utviklingen av samfunnet, og vi ønsker å være det selskapet som utvikler digital fremtid med mennesker i sentrum - samtidig som vi designer løsninger som veier opp for de utfordrende aspektene som også følger med teknologiske fremskritt, sier Kimmo Alkio, konsernsjef i Tietoevery. 

Tietoevry beholder selskapsnavnet, ettersom navnet har en sterk arv og et sterkt verdigrunnlag, men introduserer nye navn for hvert av virksomhetsområdene for å reflektere spesialisert kjernevirksomhet og markedsposisjon. Følgende virksomheter har tidligere vært annonsert som en del av den nye strategien, og vært operasjonelle siden 1. januar: 

  • TietoEVRY Business Design and Engineering er nå Tietoevry Create. Virksomheten akselererer kundenes digitale agenda for å skape konkurransedyktige produkter og datadrevne virksomheter ved å bruke design, data og skyteknologier. Dette er en global virksomhet hvor programvare og datateknikk utgjør kjernen.  

  • TietoEVRY Enterprise Modernization er nå Tietoevry Transform. Transformasjon på et svært omfattende nivå og på tvers av kunders forretningsprosesser, applikasjoner og infrastruktur, er denne virksomhetens spesialitet. Inngående kunnskap om kunder, global sky- og datakompetanse, samt automatisere operasjoner danner grunnlaget her. 

  • TietoEVRY Cloud Platform Services er nå Tietoevry Connect. Virksomheten leverer multisky-plattformer og et komplett utvalg av infrastrukturalternativer, som gjør kunder i stand til å operere på en sikker, solid og forsvarlig måte. 

  • TietoEVRY Financial Services Solutions er nå Tietoevry Banking. Denne virksomheten har som mål å være markedsledende partner for finansielle programvareprodukter, plattformer og tjenester, både i og utenfor Norden. 

  • TietoEVRY Health & Care er nå Tietoevry Care. Virksomheten har som mål å revitalisere den nordiske helse- og sosialsektoren med modulær, åpen og interoperasjonell programvare – med hensikt å forbedre hverdagen til både helsepersonell og befolkning. 

  • TietoEVRY Industry Software er nå Tietoevry Industry. En omfattende portefølje av distinkte og markedsledende data- og programvareløsninger innenfor flere ulike sektorer, inkludert offentlig sektor og tremasse- og papirindustrien, utgjør kjernen i denne virksomheten.  

– Dette markerer starten på en ny æra for Tietoevery. Vi er glade for at integrasjonsfasen etter sammenslåingen nærmer seg slutten, og at vi går videre med realiseringen av vår nye strategi. Med vår nye strategi og merkevareidentitet har jeg sterk tro på at vi kan skape enda større verdier både for samfunnet, for våre kunder og investorer, samt en inspirerende arbeidsplass for våre medarbeidere, sier Kimmo Alkio. 

For mer informasjon, kontakt: 

Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +358 40 5704072 

Vil du vite mer? Besøk www.tietoevry.com eller se denne videoen som beskriver vårt virksomhetsformål.  

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn