noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Hør podcasten "Norge omstiller"

Vi står foran en omstilling som savner sidestykke, historisk sett, både i Norge og resten av verden.

09 desember 2021

Møt kompetente og idérike mennesker som bruker kunnskap og teknologi til å skape en god utvikling av velferdssamfunnet, og samtidig løse miljøutfordringene Norge står ovenfor.

Hør podcasten Norge omstiller

Møt kompetente og idérike mennesker som bruker kunnskap og teknologi til å skape en god utvikling av velferdssamfunnet, og samtidig løse miljøutfordringene Norge står ovenfor.

Vi står foran en omstilling som savner sidestykke, historisk sett, både i Norge og resten av verden.

- Det er mulig å nå klimamålene men det må skje en fullstendig omlegging av samfunnet. Det finnes ingen paralleller historisk til noe tilsvarende, sier klimaforsker Borgar Aamaas i Cicero.

Individer, bedrifter og samfunnet må forberede seg på denne omstillingen.

- Dette må skje globalt i alle land og over lengre tid i alle sektorer. Det viser hvor utfordrende det er å få til en fullstendig omstilling av hele samfunnet. Men det skjer veldig mye i dag. Innen finans for eksempel har det skjedd mer det siste året enn de siste 20 årene før det, sier klimaforsker Borgar Aamaas i Cicero i denne podcasten.

Men omstillingen av Norge er mer enn klima. Nøkkelord er bærekraftig verdiskapning.

Her er noen eksempler:

 • Hver femte krone på statsbudsjettet kommer fra Oljefondet, noe som har gjort oss mer sårbare for svingninger i fondsverdien.
 • Vi har nå passert én million pensjonister. Vi har bedre helse og lever lenger. Pensjonsutgiftene i årene fremover må enten finansieres via økte skatter eller så må vi akseptere beskjeden vekst eller direkte kutt i andre offentlige utgifter.
 • På tross av Corona-pandemi har vi rekord i antall innovasjonsprosjekter – et synlig bevis den fornyelse vi opplever i alle deler av samfunnet
 • Hvordan løse kompetansegapet - 6 av 10 bedrifter får ikke tak i nok kompetanse og kapasiteten i utdanningssektoren er sprengt
 • Vi må også ta tak i digitaliseringens bakside:
  • Netthets: De siste 20 årene har vi kommet langt med mobbing i det fysiske liv mens mobbing på nettet eksploderer og har blitt et stort samfunnsproblem.
  • Utenforskap: Hele 600.000 nordmenn er ikke på nett
  • Sikkerhetstrusler: Kriminelle utnytter sårbarheter og digital krigføring med fremmede stater er en trussel mot demokratiet

Her er våre gjester i Sesong 1:

#1 Kampen mot netthets – slaget tapt, eller hva gjør vi? – Lea Mariero, leder av Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon

#2 Digital krigføring – hvordan forsvarer vi oss? – Bente Hoff, avd. dir i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

#3 Kunstig intelligens eller mennesker. Hva velger vi? – Helge Thorbjørnsen, professor i Konsumentadferd ved NHH og AI ekspert

#4 Sjokkdigitaliseringen – Håkon Haugli, adm. direktør i Innovasjon Norge

#5 Kompetansejaget – Lars Olav Grøtvik, President i Tekna

#6 En svindel-jeger forteller – Cecilie Johnsen, seksjonsleder TietoEVRY Fraud Prevention

#7 Hva vil Jonas gjøre på digitaliseringsfronten? – Kjetil Thorvik Brun, leder Teknologi og digitalisering Abelia

#8 Klimaparadokset – Borgar Aamaas, klimaforsker i Cicero

#9 Helseteknologi i praksis – Anders Mohn Frafjord, adm. dir Diakonhjemmet

Podcasten utgis av TietoEVRY og våre verter er Norgessjef Christian Pedersen, leder av offentlig sektor Evi Seljevoll, og leder for strategi og forretningsutvikling Daniel Nordstad Grönquist. Du kan abonnere vår podcast på Spotify, iTunes eller andre plattformer hvor du lytter til podcast. Du kan også se alle episodene på YouTube.

Har du forslag eller kommentarer til oss kan du sende inn dette via vår Facebookside. Her vil du også finne informasjon om alle episodene.

 

IVRIG ETTER Å LÆRE MER?

Geir Remman

Communications Lead Norway

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn