noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

BoligPartner AS og Tietoevry med strategisk samarbeide på digitalisering

Avtalen omfatter kjøp og oppgradering av komplett sky-basert økonomisystem.

06 desember 2021

(Hamar, 25. November 2021) Boligpartner signerer avtale med TietoEVRY på nytt forretningssystem for å ruste seg for ytterligere vekst i tiden fremover. For å møte dagens og fremtidens teknologiske muligheter og utfordringer har BoligPartner inngått en omfattende avtale om leveranse av nytt forretningssystem basert på Microsoft Dynamics 365 for å digitalisere bedriften ytterligere.

Avtalen omfatter kjøp og oppgradering av komplett sky-basert økonomisystem på Microsoft sin teknologi og inkluderer prosjekt for implementering og forvaltning av løsningen. Avtalen gjelder for en periode på 4 år og antatt verdi er 10-15 millioner.

BoligPartner inngikk i 2013 samarbeid med Tietoevry for overgang til nytt ERP-system og valgte da AX 2012. I 2018 valgte BoligPartner å ta i bruk Microsoft Dynamics 365 CRM som ga oss tettere integrasjon mellom ERP og CRM for komme nærmere et helhetlig prosesstyringsverktøy for virksomheten. Tiden er inne for å løfte oss videre med å ta i bruk systemstøtte som kan bidra til ytterligere effektivisering og skalerbarhet i den vekstambisjonen som konsernet har.

Vi har det siste året kartlagt system- og leverandørtilbudet for nytt ERP-system, og har valgt å gå videre med Microsoft sin løsning Dynamics 365 Finance & Operations. I tilbudsprosessen har TietoEvry kommet med gode løsningsforslag som vil bidra til å få på plass en fremtidsrettet systemplattform for konsernets videre vekst. Ved valg av leverandør har vi også lagt vekt på TietoEvrys regionale tilstedeværelse med nærhet til vårt prosjektteam.

I implementeringen vil vi ha et særlig fokus på effektivisering av innkjøpsprosesser, samt få på plass ytterligere forbedringer i prosjektstyring og økonomisk rapportering. Det er også et stort potensial i å strukturere og utnytte dataene våre enda bedre i integrasjonen mellom CRM og ERP, som vil gi et kraftig løft i styringsinformasjonen på alle ledelsesnivåer.

- Tietoevry viser god forståelse av BoligPartners behov og har beskrevet en meget god løsning som svarer på våre behov og ønsker både med tanke på at den digitale utviklingen setter nye krav til sikkerhet, kapasitet, vår vekst og utvikling. Vi har også hatt et godt samarbeide med TietoEvry på dette området over flere år på den gamle løsningen og det ble også vektlagt at vi har vært godt fornøyd med den jobben som har vært gjort. Det var også avgjørende for oss at det fantes spisskompetanse innen dette området på Innlandet og det er spesielt hyggelig at den beste løsningen ble levert fra en leverandør like i nærheten, sier Adm. dir. Mari Skjærstad hos BoligPartner.

- Med den nye avtalen med BoligPartner fortsetter Tietoevry sitt gode samarbeide på viktige og forretningskritiske løsninger for en kunde som virkelig har tatt digitalisering på alvor. Avtalen gir TietoEVRY et godt grunnlag for å vokse videre i denne regionen i tiden fremover innen spennende og godt etterspurte kompetanseområder. Vi takker for tilliten og er utrolig stolte av avtalen og ser frem til et fortsatt meget godt samarbeid i årene som kommer. I tillegg er det gøy at lokale bedrifter finner sammen og arbeider om å lage nye spennende løsninger som krever høy kompetanse fra alle parter, sier Regiondirektør Karl Olav Nordengen i Tietoevry.

Om Boligpartner
BoligPartner er en av Norges største boligbyggere og en huskjede i BP Gruppen Norge AS. BoligPartner leverer arkitekttegnede hus, hytter og flermannsboliger og har nær 30års fartstid som norsk boligbygger.

BP Gruppen Norge AS har i tillegg til huskjeden BoligPartner også huskjedene Skalahus, Archihus og Horisont boliger under sin eierparaply. Alle huskjedene har per i dag til sammen nærmere 90 salgskontorer i landet. Kjedenes hovedkontor med landets største fagmiljø innen trehusproduksjon er lokalisert på Tjuvholmen under BoligPartner AS.

Om Tietoevry

Tietoevry skaper meningsfull teknologi som bidrar til å gjøre verden bedre. Vi er et ledende teknologiselskap med en solid nordisk arv og global kapasitet. Basert på våre kjerneverdier åpenhet, troverdighet og mangfold, jobber vi sammen med våre kunder for å utvikle en digital fremtid hvor virksomheter, samfunn og mennesker kan vokse.

Våre 24 000 eksperter globalt er spesialisert innen sky, data og programvare, og betjener tusenvis av kunder innen næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. Tietoevrys årlige omsetning er på rundt 3 MRD Euro og selskapet er børsnotert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm, i tillegg til Oslo Børs. www.tietoevry.com

For ytterligere informasjon kontakt:

Mari Skjærstad, adm. direktør, Boligpartner
Mob 995 23 529

Karl Olav Nordengen , regiondirektør Tietoevry Innlandet
Mob 970 71 326

 

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn