noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY tildelt langsiktig avtale med Stockholm kommune om neste generasjons IT-tjenester

Gjennom økende grad av automatisering og AIOps – AI innen IT-drift – kommer TietoEVRY til å kunne sikre løpende effektivisering av Stockholm kommunes virksomhet. 

25 november 2021

Stockholm kommune har, etter en anbudskonkurranse, tildelt TietoEVRY oppdraget med å utvikle, forvalte og drifte kommunens forretningssystem. TietoEVRY vil tilby Stockholm kommune et IT-miljøs om omfatter toppmoderne digitale tjenester, inkludert automatisering og AIOps, for å modernisere kommunens applikasjons-og infrastrukturlandskap som ivaretar høye regulatoriske krav og standarder. Avtalen løper initielt over en periode på 7 år, med mulighet for forlengelse med maksimalt åtte år, og er beregnet å representere en potensiell kontraktsverdi på ca 4 MRD SEK over 15 år.  

Stockholm kommune stiller høye krav til tilgjengelighet og lokal kapasitet, noe TietoEVRY leverer igjennom lokale datasenterløsninger og ekspertteam. TietoEVRY skal blant bistå med koordinering, styring og utvikling av kommunens overordnede systemer, samt de systemene som brukes lokalt av ulike forvaltninger, bedrifter og stiftelser. 

– Vi er utrolig glade og stolte over at Stockholm kommune har tildelt oss dette omfattende oppdraget som utvider vårt nåværende bidrag til deres viktige virksomhet og digitale ambisjoner. Stockholm kommune stiller store krav til kostnadseffektivitet og leveranseevne og dette bekrefter derfor at vi har den lokale og brede kapasiteten som kreves for å støtte en så stor og viktig aktør som Stockholm kommune, sier Johan Torstensson, country manager i TietoEVRY Sverige.  

–  Dette har blitt muliggjort gjennom den unike ekspertisen og erfaringen et integrert TietoEVRY nå tilbyr. Vi har også gjort investeringer i teamet og datasentrene med base i Stockholm, noe som vil være veldig verdifullt i samarbeidet, avslutter Torstensson. 

– Stockholm kommune har satt tydelige målsetninger med avtalen for å være sikre på at de får en IT-leveranse som tar utgangspunkt i virksomhetens behov, og som kan optimaliseres løpende, sier Sofia Kvarnhem, kundeansvarlig for Stockholm kommune hos TietoEVRY.  

– De har også etterspurt et moderne og sikkert IT-miljø som ivaretar høye regulatoriske krav og standarder. Dette har vi svart på ved at all IT-infrastruktur er plassert i Stockholm og ved å tilby høy grad av automatisering, sier Kvarnhem. 

Gjennom økende grad av automatisering og AIOps – AI innen IT-drift – kommer TietoEVRY til å kunne sikre løpende effektivisering av Stockholm kommunes virksomhet. AIOps innebærer at data samles inn fra ulike kilder, analyseres for å utvikle ny innsikt og agere deretter, for å løse daglige så vel som storskala IT-utfordringer. TietoEVRY ble nylig kåret til ledende i Norden innen AIOps, av ISG Provider Lens som vurderer globale IT-leverandører. 

Avtalen går over sju år med mulighet til å forlenge i perioder på to år, men maksimalt åtte år. 

For mer informasjon, kontakt: 

TietoEVRY Newsdesk: +46 70 234 20 02 / news@tietoevry.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn