noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Mor kan motivere til at jenter velger teknologi

Vi trenger flere jenter til å velge teknologi-fag i skolen, slik at vi fremover får langt flere kvinner inn i IT-bransjen.

05 november 2021

Nylig ble Jenter og Teknologi-dagene avholdt – to hele dager viet til å oppmuntre jenter til å velge teknologi og yrkesfag landet over. Tall fra samordna opptak viser nemlig at kun 35,4 prosent av søkerne på teknologifag i 2021 var jenter.

Onsdag 3. november var 30 jenter fra Bjølsen og Ris ungdomsskole i Oslo på besøk hos TietoEvry på Fornebu. Her fikk de teste ulike former for koding og teknologi, og snakke med andre jenter som har valg teknologi som yrkesvei. NHO-sjef Ole Erik Almlid og leder for TietoEVRY Norge, Christian Pedersen, deltok også.

- Vi driver i verdens mest kunnskapsintensive bransje med et stort underskudd på kloke hoder. I tillegg er teknologi og digitalisering i ferd med å endre hele samfunnet, og jeg tror ikke vi er tjent med at utviklingen av samfunnet i årene som kommer skal gjøres av menn alene. Derfor trenger vi flere jenter til å velge teknologi-fag i skolen, slik at vi fremover får langt flere kvinner inn i bransjen, sier Christian Pedersen.

Foreldre er en viktig motivasjonsfaktor for jenter

En rapport fra Vestlandsforskning viser at foreldre er en viktig motivasjonsfaktor for at jenter velger teknologifag. I motsetning til hos gutter hvor man finner at dataspill og fritidstilbud om teknologi er viktigere faktorer. Disse får minst oppslutning hos jentene (se side 30 i denne rapporten)

- Det er interessant å se at foreldre er en stor motivasjonsfaktor for jenters valg av fag i skolen, det gjør at vi må se på hvordan vi kan nå frem til foreldrene, og kanskje spesielt mødrene, for å få flere jenter inn i teknologi. Klarer vi å gi mor mer kunnskap om hva teknologiske fag kan brukes til så når vi kanskje bedre frem til jentene også. Det må vi i IT-bransjen ta med oss fremover, sier Christian Pedersen.

Valgte teknologi som yrkesvei

Mia Pin Berge og Aase Victoria Stensrud Pedersen.jpg

To jenter som har valgt teknologi som karrierevei er Aase Victoria Stensrud Pedersen og Mia Pin Berge. Aase Victoria gikk yrkesfag med fagbrev, mens Mia studerte på NTNU. Begge jobber i dag som konsulenter hos TietoEVRY.

- Teknologi er noe som bare blir mer og mer nyttig for hver dag. Følelsen av at man er med på å skape og utvikle fremtiden er veldig gøy. Dette er et yrke som aldri vil dø ut, og vi trenger stadig flere. Derfor er det så viktig at flere jenter velger teknologi og blir med på utviklingen, sier Aase Victoria.

Mia jobber med å teste og kvalitetssikre produkter som TietoEVRY utvikler innenfor helse, og forteller at hun motiveres av å få være med på å utvikle samfunnsnyttige tjenester som er med på å forenkle hverdagen til folk.

- Vi trenger at jenter velger teknologi fordi teknologien skal fungere for alle sammen - og da trenger vi at jenter er med på å utvikle den!, sier hun.

 

For mer informasjon, kontakt:

Christian Pedersen, Norgessjef for TietoEVRY
Mob 415 70 250 / christian.pedersen@tietoevry.com

Renate Morken, kommunikasjonssjef TietoEVRY
Mob 476 03 968 / renate.morken@tietoevry.com

Unni Strømstad, kommunikasjonssjef NHO
Mob 977 53 453 / unni.stromstad@nho.no

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn