noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

7 av 10 nordmenn vil endre forbruksvaner for å redusere eget klimafotavtrykk

FNs klimarapport gir historisk mulighet.

08 september 2021

FNs klimarapport gir historisk mulighet: 72 prosent av nordmenn er nå villige til å gjøre endringer i privat forbruk for å redusere eget klimafotavtrykk. Klimaverktøyet Folkets Fotavtrykk skal hjelpe norske kommuner med å dulte innbyggerne til å redusere kommunens klimaavtrykk.

– Det er ingen tvil om at teknologi kan hjelpe oss å nå FNs bærekraftsmål. Når innbyggere nå i så stor grad er villig til å gjøre endringer i egen livsstil for å leve mer bærekraftig, trenger vi verktøy som kan gi oss innsikt i hvor skoen trykker mest og hvor vi bør sette inn tiltak, sier Christian Pedersen, Norgessjef i TietoEVRY.

I slutten av juni spurte YouGov på vegne av TietoEVRY nordmenn om de var villige til å endre sine forbruksvarer for å redusere sitt personlige klimaavtrykk. Den gang svarte halvparten av oss ja (52 prosent). I august kom rapporten fra FNs klimapanel som karakteriserte situasjonen som «kode rød» for menneskeheten. På samme spørsmål svarer nå 72 prosent av nordmenn det samme.

– Det er veldig interessant å se hvordan opinionen har endret seg på bare et par måneder. Vi har fra tidligere rapporter og undersøkelser sett at nordmenn rangerer klima som den største trusselen verden står overfor, men det er først nå som konsekvensene av klimaendringene er tydeligere og oppleves nærmere, at vi er villige til å gjøre endringer i egen livsstil. Økt kunnskap og innsikt i hvordan vi kan få til det, blir viktig fremover, sier Pedersen.

Indirekte utslipp størst fotavtrykk

Størsteparten av klimagassutslipp i norske kommuner kommer fra varer og tjenester som kommunens innbyggere forbruker, men hvor utslippene skjer der varene produseres. Disse såkalte indirekte utslippene er i en typisk kommune 15 ganger høyere enn de direkte utslippene fra kommunens virksomhet.Nordmenns gjennomsnittsforbruk må ned fra 13,5 til 3 tonn klimagassutslipp for å nå FNs klimamål.

Hittil har man hatt langt mindre kunnskap om omfanget og kildene til disse indirekte utslippene enn for de direkte utslippene fra kommunene. Nå har klimatech-selskapet Ducky sammen med IT-aktør TietoEVRY og rådgivingsselskapet Asplan Viak utviklet et klimaverktøy som bruker offentlige data og data fra næringslivsaktører som strømleverandører og banker til å beregne utslippene fra hver enkelt innbygger og visualiserer innbyggernes utslipp i et interaktivt kart over Norge, kalt «Folkets Fotavtrykk».

– Privatpersoners utslipp blir knapt tatt hensyn til i kommunale klimastrategier, fordi man mangler gode nok data. Dette verktøyet gir kommunene en bedre oversikt over utslippene, og inspirerer innbyggerne til å hive seg på klimadugnaden. Undersøkelsen viser at norske kommuner nå har en historisk mulighet for å få innbyggerne sine med i kampen om å redusere utslippene, sier Mads Simonsen, gründer og konseptutvikler i klimatech-selskapet Ducky.

Verktøyet regner ut gjennomsnittlig klimagassutslipp per innbygger, brutt ned på ulike kategorier som mat, transport, annet forbruk, strøm og offentlig virksomhet.

Fakta om Folkets Fotavtrykk:

 • Folkets Fotavtrykk er et klimaverktøy utviklet av Ducky, TietoEVRY og Asplan Viak. Prosjektet er støttet med midler fra Forskningsrådet.
 • Betaversjonen var tilgjengelig for alle norske kommuner fra 23. juni 2021.
 • Verktøyet regner ut gjennomsnittlig klimagassutslipp per innbygger, brutt ned på ulike kategorier som mat, transport, annet forbruk, strøm og offentlig virksomhet.
 • Kommuneansatte kan sjekke innbyggernes utslipp med et interaktivt kart. Her kan de sjekke utslipp på region-, fylkes-, kommune- og på sikt helt ned til nabolagsnivå.
 • Folkets Fotavtrykk baserer resultatene på eksisterende datakilder fra kommunene selv, klimatall fra livssyklusanalyser og SSB. Fremover legges også data fra banker og strømselskaper til.
 • Foregangspartnere i offentlig sektor er kommunene; Asker, Trondheim, Stjørdal, Oslo, Bodø, Molde, Stavanger, Gloppen, Kinn, Sunnfjord og Ørland. Samt fylkeskommunene Vestland, Viken og Innlandet.
 • Foregangspartnere i privat sektor er; SpareBank 1 SMN, Fjordkraft og Wattn.

Nøkkelfunn fra undersøkelsen

 • 72 prosent av nordmenn sier de er villige til å endre på egne forbruksvaner for å redusere eget klimafotavtrykk etter å ha hørt om rapporten fra FNs klimapanel. Før sommeren svarte 52 prosent av nordmenn det samme.
 • I aldersgruppen 18-29 år svarer hele 90 prosent at de er villig til å endre egne vaner for å redusere sitt personlige fotavtrykk – i juni svarte 67 prosent i denne aldersgruppen det samme. Også i aldersgruppen 30-39 år er det stor bevegelse fra 55 prosent til 81 prosent.
 • Kvinner er mer villig til å gjøre endringer i egen livsstil enn menn. 79 prosent av kvinner svarer dette mot 67 prosent av menn. Før sommeren svarte henholdsvis 57 prosent av kvinner og 48 prosent av menn det samme.
 • Blant menn er det også flest som svarer at de ikke ønsker å gjøre endringer for å leve mer bærekraftig. Hver tredje mann (33 prosent) sier seg uvillig til å endre på egne forbruksvaner – prosentandelen er uendret i undersøkelsen før og etter sommeren.

Undersøkelsen ble gjennomført av YouGov på vegne av TietoEVRY i perioden 16. – 21. juni 2021 og igjen 18. – 23. august 2021, blant et representativt utvalg av Norges befolkning over 18 år.

For mer informasjon, kontakt:

Renate Morken, senior communications manager, TietoEVRY
Mob 476 03 968 / renate.morken@tietoevry.com

Mads Simonsen, gründer og konseptutvikler i Ducky
Mob 975 51 576 / mads@ducky.eco

Kim Remvik-Larsen, head of business concepts and data insights i TietoEVRY
Mob 928 66 903 / kim.remvik-larsen@tietoevry.com

Mer informasjon

Kim Remvik-Larsen

Head of Data Advisory

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn