noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY snur til organisk vekst med solid lønnsomhet i 2. kvartal

20 juli 2021

TietoEVRY annonserte i dag resultater for 2. kvartal 2021 med en organisk vekst på 2 prosent, og en justert EBITA-margin på 12,2% (11,7%). Fremgangen var sterkest innen selskapets programvarevirksomhet. TietoEVRY signerte flere viktige kontrakter i løpet av kvartalet: de fem største avtalene bidrar med MEUR 300 i økt ordrereserve.

TietoEVRY rapporterer en omsetning på MEUR 721,7 i andre kvartal 2021. Forretningsområdene Industry Software og Financial Services Solutions rapporterte sterk vekst, med en økning på henholdsvis 13 prosent og 9 prosent. Omsetningen i selskapets internasjonale operasjoner økte med 19 prosent i kvartalet.

Det justerte EBITA-resultatet viser en forbedring til MEUR 88,3 i andre kvartal 2021, sammenlignet med MEUR 80,4 i samme periode ifjor. Den justerte EBITA-marginen på konsernnivå i andre kvartal 2021 var solid på 12,2% (11,7%), spesielt drevet av forretningsområdene Industry Software (23,1%) og Financial Services Solutions (13,7%). Omstillingen innen forretningsområdet Cloud & Infra er i rute, og marginen forbedret seg fra 4 prosent i første kvartal 2021 til 6 prosent i andre kvartal 2021.

“Vi er fornøyde med at vår fokuserte vekstagenda realiseres i andre kvartal samtidig som vi leverer solid lønnsomhet. Gjennom en rekke betydelige kontrakter demonstrerer vi vår konkurransekraft, og dette støtter vår vekstambisjon. Markedet fortsatte å utvikle seg mot mer normaliserte nivåer i takt med at den forretningsmessige effekten av pandemien reduseres. Samlet sett støtter resultatene for andre kvartal våre vekstambisjoner for andre halvår”, sier Kimmo Alkio, konsernsjef i TietoEVRY.

Flere betydelige kontrakter i Norge

TietoEVRY rapporterer en organisk vekst på tre prosent i Norge i 2. kvartal 2021, hvorav to nye offentlige rammeavtaler signert i kvartalet bidrar til positiv utvikling for konsulentvirksomheten. Den norske virksomheten har også reforhandlet og utvidet en rekke avtaler knyttet til skytjenester spesielt innen industrisegmentet i kvartalet. 

Videre har TietoEVRY og DNB inngått en strategisk avtale med en økonomisk ramme på om lag 2 milliarder over tre år, noe som styrker selskapets posisjon som en ledende nordisk leverandør av bankteknologi. TietoEVRY har også inngått en viktig avtale med Bank Norwegian for kortutstedelse og forebygging av økonomisk kriminalitet til Tyskland og Spania. Bærekraft er en viktig driver for digital vekst, og Sparebanken Sør er blant de første bankene som har tatt i bruk et nytt verktøy for ESG som TietoEVRY skal levere til 30 banker i Norge. 

«Vi har signert en rekke nye kontrakter dette kvartalet, og det viser at våre løsninger er godt tilpasset behovene til fremtidens digitale tjenester, med høy grad av brukervennlighet og kvalitet, levert på en sikker og effektiv måte. Samtidig søker vi etter flere talentfulle kollegaer som vil bidra til å skape et bærekraftig samfunn med digitale tjenester. Vi har spennende karrieremuligheter, interessante prosjekter med ledende kunder, fleksible arbeidsmetoder og en bedriftskultur som fremmer åpenhet, tillit og mangfold», sier Christian Pedersen, Norgesjef i TietoEVRY.

«Endringer i klima- og bærekraft har stor potensiell innvirkning på individer, bedrifter og samfunn. Vi skal være en pådriver gjennom å utvikle digitale løsninger med bruk av data og innsikt som gjør at bedrifter og myndigheter raskt kan gjennomføre det grønne skifte. Denne omstillingen handler ikke bare om risiko, men også om å se muligheter», sier Christian Pedersen.

Bærekraft er også et hovedtema for TietoEVRY under Arendalsuken. Blant temaene er ansvarlig bruk av AI, teknologi som katalysator for det grønne skifte, hvordan bekjempe hatefulle ytringer i det digitale rom, og hvordan teknologi kan bidra til å mer effektivt bekjempe økonomisk kriminalitet.

 Kontaktpersoner:

Geir Remman, Communications Lead Norway, tel: +47 970 55 017, geir.remman@tietoevry.com

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende selskap for digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og globale evner. Selskapets nordiske verdier og arv danner grunnlaget for vår suksess. TietoEVRY har hovedkontor i Finland. Våre 24 000 medarbeidere er eksperter globalt. Selskapet betjener tusenvis av kunder i privat næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. TietoEVRYs årlige omsetning er på ca. 3 milliarder euro, og selskapets aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

  

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn