noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY har koblet en halv million bier til internett

Digitalisering av bikuber kan hjelpe biene å overleve.

16 august 2021

Ifølge FN er 35 prosent av alle pollinatorer som bier og sommerfugler nå utrydningstruet. Fortsetter denne trenden, vil det få alvorlige konsekvenser for verdens økosystem og matproduksjonen. Nå vil TietoEVRY bidra med innsikt om bienes hemmelige liv – ved å koble dem opp til skyen.

Ifølge FN er 35 prosent av alle pollinatorer som bier og sommerfugler nå utrydningstruet. Fortsetter denne trenden, vil det få alvorlige konsekvenser for verdens økosystem og matproduksjonen. Nå vil TietoEVRY bidra med innsikt om bienes hemmelige liv – ved å koble dem opp til skyen.

Teoriene om hva som fører til honningbiedød er mange, alt fra bruk av sprøytemidler til parasitter og lite variert kosthold. Gjennom en digitalisering av bikuber vil TietoEVRY bidra med ny, viktig innsikt.

– Biene er ekstremt viktige for hele økosystemet. Derfor er det betydningsfullt med et prosjekt som kan bidra til økt innsikt. Digitalisering av bikuber betyr at vi ved hjelp av sensorer og IoT-teknologi kan samle inn data som hjelper oss å forstå hvordan biesamfunnet har det og fungerer. Ved å koble flere bikuber til skytjenesten vår, får vi en god mulighet til å sammenligne hvordan forskjellige biesamfunn utvikler seg på ulike steder, sier Mikael Ekström, birøkter og digitaliseringskonsulent i TietoEVRY.

Gjennom ulike sensorer koblet opp til skytjenesten samles det inn store mengder informasjon: Temperatur, vekt, luftfuktighet, lufttrykk og lyd registreres. Alle data som samles inn koordineres i skyen, og ved hjelp av kunstig intelligens kan informasjonen behandles og analyseres i sanntid. Nå jobber det TietoEVRY-initierte prosjektet også med en egen app for å gjøre det enda enklere for birøktere og forskningsmiljøer å sammenligne bikuber.

– Tanken er å skape en slags Google for birøktere der de samtidig kan utveksle kunnskap. På sikt kan det også gi forskerne en større forståelse for hva slags miljøpåvirkninger biene er mest sårbare for, og dermed bidra til å redusere risikoen for honningbiedød, forklarer Ekström.

Ønsker å overføre prosjektet til Norge

Foreløpig er det kun svenske bikuber som er koblet til skyen. De første digitale bikubene ble etablert i tilknytning til det innovative boligprosjektet HSB Living Lab i Gøteborg i 2019. Siden den gang har bikuber på seks steder i Sverige blitt koblet opp.

– Hardwaren vi bruker i dag er Raspberry Pi. Via forskjellige sensorer henter den inn data som sendes til skyen. Dette gir et bilde av tilstanden i kuben til enhver tid, og med det et godt grunnlag for å sammenligne ulike bikuber, sier Ekström.

Planen er at det snart skal bli digitale bikuber i samtlige av Sveriges 25 birøkterdistrikt, og ambisjonen er å ta prosjektet videre til Norge og de øvrige nordiske landene. Jo større nettverk, jo bedre forutsetning for å forstå bienes verden.

– God innovasjon for landbruket

Doktorgradstipendiat Julie Sørlie Paus-Knudsen ved Universitetet i Oslo forsker på bier og andre insekter. I doktorgraden hennes om humler bruker hun daglig mye tid på å veie bolet hun forsker på. Hun tror dette vil være et prosjekt som ville blitt tatt godt imot av norske bønder, og hun ser gjerne at det også kan brukes i forskningsøyemed.

– Dette er god innovasjon for landbruket. Birøktere trenger som andre bønder og husdyrholdere å ha god kunnskap om dyra sine, og dette ser ut som en god løsning for det. I tillegg vil dette kunne bidra til å lage en database hvor vi kan trekke ut data om hvordan eksempelvis ekstremvær påvirker vekt og temperatur hos honningbier. Det ville også vært spennende om denne teknologien kunne blitt brukt i forskning der vi ser på hvordan ulike faktorer som temperatur ute, parasitter, mattilgang og annet påvirker tilstanden i bolet til ville bier, som humler, sier hun.

Satser kommersielt på prosjektet

Etter lanseringen av prosjektet i Sverige, har interessen vært stor. Nå skal det nyetablerte selskapet BeeLab Technology ta satsingen videre i kommersiell retning.

– I dag vil det koste rundt 2.000 kroner å digitalisere en bikube. I tillegg kommer 50-100 kroner i måneden for tilgang til skyløsningen. Dette er en lav kostnad med tanke på hva et biesamfunn er verdt, mener Ekström.

Appen, der birøkterne selv kan registrere opplysninger manuelt, vil være gratis å laste ned og bruke. Det er kun hvis man velger å koble seg til skytjenesten at den koster penger. De digitaliserte bikubene vil også være tilgjengelig for norske kjøpere.

– Vi har allerede forhåndsinstallerte bikuber klare til levering. Etter hvert som prosjektet skaleres opp, vil vi kunne levere en pakke med stadig flere og bedre sensorer. Dette er bare starten, sier Ekström.

 

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Renate Morken, senior communications manager, TietoEVRY
Mob 476 03 968 / renate.morken@tietoevry.com

Mikael Engström, senior digitalization advisory, TietoEVRY
Mob +46 70 370 02 89 / mikael.ekstrom@tietoevry.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn