noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry inngår samarbeid med Sveriges sentralbank Riksbanken om pilot for den digitale valutaen e-krona

I hjertet av en av verdens mest digitaliserte regioner utforsker nå Riksbanken mulighetene for å utstede e-krona; en Svensk krone i digital form.

28 mai 2021

Riksbanken har invitert Tietoevry inn i andre fase av deres pilot e-krona, et prosjekt som baner vei for et nytt europeisk digitalt alternativ til kontanter - med statlig garanti. Riksbanken har gitt Tietoevry i oppdrag å simulere hvordan banker kan samhandle med pilotinfrastrukturen for e-kronaen.  

Sentralbanker som til sammen dekker 62% av verdens befolkning undersøker nå hvordan de skal adressere utfordringene knyttet til nedgangen i kontantbruk og den samtidige veksten i private valutaformer som kryptovalutaer. I Norden har bruk av kontanter falt under 10% av alle betalingstransaksjoner, mens nye digitale betalingsløsninger som Swish, MobilePay og Vipps har vokst betraktelig.  
 
I hjertet av en av verdens mest digitaliserte regioner utforsker nå Riksbanken mulighetene for å utstede e-krona; en Svensk krone i digital form, tilgjengelig for alle som et supplement til kontanter. Ved å forbedre og utvide bruken av digitale sentralbankpenger (DSP) blir det mulig for banker å møte fremtidens betalingsbehov, fremme innovasjon og forbedre betaling på tvers av landegrenser.  
 
Tietoevry skal delta i pilotprosjektets neste fase. Sammen med Riksbanken og en svensk bank skal de simulere hvordan banker kan samhandle med e-krona. Tietoevry skal utvikle og teste en prosess for hvordan kommersielle transaksjoner kan gjennomføres med e-krona, og analysere hvordan dette kan gjøres trygt og effektivt.  
 
«Vår rolle i Sveriges betalingsinfrastruktur er godt etablert, og Tietoevry er derfor en naturlig partner for å utforske hvordan man kan integrere en digital valuta med eksisterende infrastruktur. Vi er stolte av å få bidra med vår ekspertise innen finansiell programvare og teknologi, sammen med vår nære tilknytning til nordiske banker, inn i dette prosjektet. Vi gleder oss til å ta del i denne reisen med mål om en inkluderende digital valuta som vil åpne dører for innovative og trygge løsninger», sier Christian Segersven, leder for Financial Services Solutions og Industry Software i TietoEVRY.  

«Vi ser fram til å bidra i Riksbankens viktige initiativ om e-krona. Med dette initiativet styrker Riksbanken Sveriges innovative kultur, og vår posisjon i det globale FinTech-markedet. Det er også en stor anerkjennelse for oss i Tietoevry, som illustrerer vår bredde og den viktige rollen vi har i samfunnet».


Tietoevry har en unik stilling i Nordens finansielle økosystem gjennom deres mange kunder innenfor bank- og betalingsløsninger. Mer enn 70% av alle nordiske banktransaksjoner går gjennom Tietoevrys betalingssystemer. Selskapet leverer tjenester til de ledende leverandørene innen mobilbetaling i Norge, Sverige og Finland. Tietoevry var det eneste nordiske selskapet anerkjent i den siste rangeringen av topp 25 FinTech selskaper gjennomført av IDC, og ble nevnt som en markedsleder av ISG Banking Industry Ecosystem Report.  
 
Les mer om Tietoevrys Financial Services Solutions 
 
Les mer om e-krona-prosjektet hos Riksbanken: 
https://www.riksbank.se/sv/betalningar--kontanter/e-krona/
 
For mer informasjon, vennligst kontakt:  
Tietoevry Newsdesk / +46 70 234 20 02 / news@tietoevry.com 

Om Riksbanken 
Riksbanken er Sveriges sentralbank. Riksbanken sikrer at penger holder sin verdi, og at betalinger kan gjennomføres sikkert og effektivt. Riksbanken utsteder også sedler og mynter.  
www.riksbank.se 

Om Tietoevry
Tietoevry skaper meningsfull teknologi som bidrar til å gjøre verden bedre. Vi er et ledende teknologiselskap med en solid nordisk arv og global kapasitet. Basert på våre kjerneverdier åpenhet, troverdighet og mangfold, jobber vi sammen med våre kunder for å utvikle en digital fremtid hvor virksomheter, samfunn og mennesker kan vokse.

Våre 24 000 eksperter globalt er spesialisert innen sky, data og programvare, og betjener tusenvis av kunder innen næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. Tietoevrys årlige omsetning er på rundt 3 MRD Euro og selskapet er børsnotert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm, i tillegg til Oslo Børs. 
www.tietoevry.com 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn