noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Sparebanken Sør lanserer biologiske bankkort i samarbeid med TietoEVRY

Gjennom bruk av biologisk materiale kan CO2-utslippene knyttet til bankkort reduseres med hele 75 prosent.

10 mai 2021

(Kristiansand/Fornebu, 10. mai 2021) Sparebanken Sør har inngått et samarbeid med TietoEVRY om levering av nye biologiske bankkort til alle kunder i privatmarkedet. Gjennom bruk av biologisk materiale vil CO2-utslippene knyttet til bankkort kunne reduseres med hele 75 prosent.

Bakgrunnen for dette initiativet er et felles fokus på bærekraft og bruk av teknologi for å skape ansvarlige banktjenester.

De nye biologiske bankkortene er under utvikling, og de første kundene vil få slike kort allerede i januar 2022.

Sparebanken Sør vil med dette være en av de første bankene i Norge og Europa som kan tilby bærekraftige betalingskort.

Et lite kort – stort sprang for miljøet

Et bankkort veier ikke mer enn 7 gram, men på grunn av strenge tekniske kvalitetskrav brukes såkalt nyplast i dagens bankkort. TietoEVRY har i samarbeid med aktører i sin verdikjede testet ulike typer plast og funnet frem til et biologisk materiale som kan erstatte dagens plast.

Gjennom en bestemt produksjonsprosess ivaretas de strenge tekniske og sikkerhetmessige kvalitetskravene til bankkortet.

Beregninger basert på forventet volum viser at gjennom dette initiativet kan Sparebanken Sør spare miljøet for 5,3 tonn plast i løpet av en ti-årsperiode.

- Sparebanken Sør har lang tradisjon som en ansvarlig samfunnsaktør og har deltatt i utvikling av lokalsamfunn i bankens markedsområder i generasjoner. Arbeidet med bærekraft er en naturlig videreutvikling av den rollen banken har spilt gjennom snart 200 år», sier adm. direktør Geir Bergskaug i Sparebanken Sør.

- Vi er utålmodige etter å drive utviklingen videre, og derfor innledet vi et samarbeid med TietoEVRY for å se hvordan vi kan sikre at vår betalingsinfrastruktur utnytter markedsledende teknologi til det beste for miljøet og våre kunder», sier Bergskaug.

- Både TietoEVRY og Sparebanken Sør har en sterk forpliktelse til å redusere sitt klimafotavtrykk. Et tydelig fokus og en genuin vilje til å finne løsninger har bidratt til at vi nå står på terskelen til å levere biologiske bankkort. Dette er et viktig teknologisk gjennombrudd selv i europeisk bankindustri og viser igjen at Sparebanken Sør og norsk bankvesen er i front i utviklingen», sier Managing Partner Christian Pedersen i TietoEVRY.

Må tenke helhet

Sparebanken Sør og TietoEVRY er tilsluttet UN Global Compact, et globalt nettverk for bedrifter som ønsker å arbeide med bærekraft og bidra til forsvarlig og bærekraftig bedriftspraksis. Global Compact er verdens største initiativ for næringslivets ansvar for bærekraft (ESG).

- For å nå bærekraftsmålene trengs det innovasjon, omstilling og ny-tenkning i alle ledd. Biologiske kort er et godt eksempel på dette, noe som også viser hvor viktig det er med samarbeid for å nå de globale målene», sier Kim N. Gabrielli, administrerende direktør i UN Global Compact Norge.

I tillegg til selve det biologiske kortet har partene forpliktet seg til å jobbe for lavere utslipp i alle andre deler av produksjons- og distribusjonsprosessen.

 

Kontaktpersoner:

Geir Remman, Communications Lead, TietoEVRY Norway, +47 970 55 017

 

Om TietoEVRY:

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende selskap for digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og globale evner. Selskapets nordiske verdier og arv danner grunnlaget for vår suksess. TietoEVRY har hovedkontor i Finland. Våre 24 000 medarbeidere er eksperter globalt. Selskapet betjener tusenvis av kunder i privat næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. TietoEVRYs årlige omsetning er på ca. 3 milliarder euro, og selskapets aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn