noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY innleder året med solid lønnsomhet etter gode resultater innen forretningsområdene Industry Software og Digital Consulting

29 april 2021

(Fornebu, 29. april 2021) TietoEVRY rapporterer solid lønnsomhet og kontantstrøm for første kvartal 2021. Lønnsomheten styrkes som følge av gode resultater innen forretningsområdene Industry Software og Digital Consulting, og synergieffektene. TietoEVRY forventer at pandemiens innvirkning på økonomien gradvis reduseres frem mot sommeren, og opprettholder også sin ambisjon om positiv organisk vekst i andre halvår.

Det justerte EBITA-resultatet for konsernet ble 82,1 (78,2) MEUR med en EBITA-margin på 11,5 (10,5) prosent i kvartalet. Netto kontantstrøm fra driften var 94,8 MEUR (30,7) og omsetningen ble 711,5 (744,2) MEUR. TietoEVRY opprettholder ambisjonen om å nå en positiv organisk vekst i andre halvår.

- Vi er glade for å kunne starte året med sterk lønnsomhet og kontantstrøm. Inntektsutviklingen var fortsatt negativ, noe som var forventet i lys av pandemien. Vi forventer at markedet vil normaliseres i løpet av andre halvår. Flere av forretningsenhetene avsluttet kvartalet med sterk ordreinngang, noe som understøtter våre vekstambisjoner for andre halvår, sier konsernsjef Kimmo Alkio i TietoEVRY.

Forretningsområdene Industry Software og Financial Services Solutions hadde begge en organisk vekst på 3 prosent i kvartalet. Konsernets lønnsomhet drives i stor grad av sterk utvikling innen Industry Software (20 prosent) og Digital Consulting (15 prosent). Forretningsområdet Cloud & Infra gjennomgår fortsatt en betydelig operasjonell og teknologidrevet transformasjon. For å styrke virksomheten ytterligere er effektiviseringstiltak iverksatt.

- Jeg er stolt over å se det høye engasjementet i våre team. Utviklingen av vår bedriftskultur fortsetter, og vi har begynt å forberede oss på livet etter pandemien og utvikle våre fremtidige arbeidsmåter der vi kombinerer fjernarbeid og kontorarbeid på en fleksibel og bærekraftig måte. I dette kvartalet har vi hatt stort fokus på personlig utvikling og implementert nye individuelle læringsverktøy, noe som vil komme alle våre kunder til gode, sier Kimmo Alkio.

Høyt aktivitetsnivå i Norge

I første kvartal har TietoEVRY signert flere viktige kontrakter innen IT modernisering og multi-cloud-tjenester. Blant annet Lyse har inngått en ny tre-årig avtale. TietoEVRY vil være en sentral partner i realisering av skyreisen som Lyse jobber målrettet for, samt å modernisere og automatisere deres forretningsstøtteverktøy.

TietoEVRY annonserte også en avtale med Innovasjon Norge om levering av neste generasjon sak- og arkivløsninger. Målet er at Innovasjon Norge skal få et godt og fremtidsrettet system som bidrar til å effektivisere selskapets administrative saksbehandling, samtidig som dokumentfangsten forbedres for selskapets oppgaver.

Det pågår i tillegg en rekke kundeprosjekter hvor målet er å redusere klimagassutslipp, øke energieffektivitet og å redusere forbruket av naturressurser gjennom aktiv bruk av teknologi og kunnskap.

SpareBank 1 og TietoEVRY har inngått et samarbeid om å utvikle neste generasjon bankkort med en ambisjon om mer enn halvere klimafotavtrykket gjennom bruk av resirkulerbar plast. Et slikt teknologisk kvantesprang reduserer klimautslippene med 75 prosent.

- Vi er stolt av å kunne være en pådriver for innovasjon og utvikling hos våre kunder. Strategisk bruk av fremtidsrettede IT-løsninger og kunnskap er en viktig forutsetning for å kunne levere gode produkter og tjenester som gjør hverdagen enklere og mer bærekraftig for våre kunder og deres ansatte, sier Christian Pedersen, Managing Partner i TietoEVRY Norge.

TietoEVRY har i første kvartal også lansert en ny Bærekraftstrategi 2023 i tråd med GRI-standarden. Rapporten skisserer selskapets ambisjoner og tiltak innen klima, etisk adferd og hvordan skape en spennende arbeidsplass. Selskapet har en ambisjon om å være karbonnøytral innen 2025 og et mål om å kutte 80 prosent av energirelaterte klimagassutslipp innen 2023.

Kontaktpersoner:

Geir Remman, Communications Lead Norway, tel: +47 970 55 017, geir.remman@tietoevry.com 

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende selskap for digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og globale evner. Selskapets nordiske verdier og arv danner grunnlaget for vår suksess. TietoEVRY har hovedkontor i Finland. Våre 24 000 medarbeidere er eksperter globalt. Selskapet betjener tusenvis av kunder i privat næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. TietoEVRYs årlige omsetning er på ca. 3 milliarder euro, og selskapets aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com   

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn