noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Nå kommer resirkulerbare bankkort

03 april 2021

SpareBank 1 og TietoEVRY har inngått et samarbeid om å utvikle neste generasjon bankkort med en ambisjon om mer enn halvere klimafotavtrykket gjennom bruk av resirkulerbar plast.

Det produseres om lag 10 millioner debet- og kredittkort i Norge per år, og alle kortene bruker nyprodusert plast. Det betyr at råvaren utvinnes spesielt for dette formålet, noe som innebærer et relativt høyt CO2-utslipp. Ny teknologi åpner for bruk av resirkulert plast. Dette kan i første omgang gi vel 75% reduksjon i CO2 utslipp fra selve plastproduksjonen. Et slik teknologisk kvantesprang alene kan spare miljøet for 500 tonn nyprodusert plast, tilsvarende en reduksjon i utslipp på 1 500 tonn CO2 i løpet av en ti-årsperiode. I tillegg kan nye produksjons- og distribusjonsprosesser bidra til lavere utslipp. 

SpareBank 1 og TietoEVRY har etablert en ekspertgruppe som raskest mulig skal kunne realisere potensialet fra ny miljøteknologi. Samarbeidet vil utforske muligheten for å gå videre til resirkulert havplast som igjen ytterligere kan redusere klimafotavtrykket.

«SpareBank 1 ønsker å lage løsninger som gjør det enklere å ta mer bærekraftige valg, og som bidrar til å fremme ansvarlig forbruk og produksjon. Betalingskortet er noe vi omgir oss med hver eneste dag. Nordmenn ønsker å bidra med smått og stort, og derfor ønsker vi nå å gå bresjen slik at vi kan levere kort med en tydeligere bærekraftsprofil til våre kunder. Samarbeidet med TietoEVRY om neste generasjon bankkort er en del av vårt pågående arbeid med grønn omstilling», sier administrerende direktør Øyvind Aass i SpareBank 1 Utvikling.

I takt med at samfunnet bruker mindre kontanter har bankkortene fått økt relevans i alle former for handel både i fysiske butikker og på nett. På grunn av kortenes bruksform og verdi stilles det strenge tekniske kvalitetskrav til plasten som benyttes i bankkort. I tillegg er høye sikkerhetskrav en viktig forutsetning som må ivaretas. Forstudier som allerede er gjennomført viser at det er visse typer resirkulerbar plast som kan ivareta kravene til et bankkort.

«Vi skal analysere steg for steg i hele verdikjeden inkludert det fysiske bankkortet i jakten på forbedringer som kan redusere de samlede klimautslippene. Vi har satt oss ambisiøse mål, men gjennom dette unike samarbeidet med SpareBank 1 hvor vi forener kunnskap og teknologi, er det et godt utgangspunkt for å kunne realisere konkrete effekter», sier Managing Partner Christian Pedersen i TietoEVRY.

Partene vil hente inn ekspertise fra forskningsmiljøer og andre interessenter som kan bidra med kunnskap, analyse og rådgivning.

Fokus på marin forsøpling

Med den langstrakte kystlinjen i Norge, og de negative konsekvensene av marin forsøpling, har partene derfor satt et spesielt fokus på nettopp dette området. TietoEVRY og SpareBank 1 kan gjøre en forskjell gjennom sitt samarbeid om kortløsninger, og samtidig bidra til overgangen til lavutslippssamfunnet.

TietoEVRY leverer debet- og kredittkort til banker i 12 land. Selskapet har et eget kompetansesenter i Mo i Rana som gjennom mange år har bygget opp ekspertise på kortteknologi. I kombinasjon med Sparebank 1-bankenes kompetanse og engasjement for sine lokalsamfunn, er alliansens nye og klimanøytrale bankkort identifisert som et viktig initiativ.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn