noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Lyse forlenger samarbeidet med Tietoevry

26 april 2021

(Fornebu/Stavanger, 26. april 2021) Teknologisk innovasjon og bærekraft står sentralt i Lyse-konsernets strategi for utvikling av samfunnskritisk infrastruktur og brukervennlige tjenester. Disse driverne spiller også en sentral rolle i det moderniserings- og digitaliseringsarbeidet som Lyse og Tietoevry vil prioritere i samarbeidet som nå videreutvikles de neste tre årene.

- Sammen med Tietoevry har vi de siste årene jobbet målrettet med å bygge en solid og skalerbar teknologisk plattform med høy kvalitet og sikkerhet, sier IT-direktør i Lyse-konsernet Geir Arve Vika.

Partnerskapet fortsetter nå med uforminsket kraft, hvor strategien om «Cloud first» skal fullføres. Sentralt i arbeidet er også systematisk innsamling og utnyttelse av data som grunnlag for raskere forretningskritiske beslutninger. 

- Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med Tietoevry om videreutvikling av våre IT-løsninger. Vi har store ambisjoner for vår digitalisering. Strategisk bruk av fremtidsrettede IT-løsninger og kunnskap er en viktig forutsetning for å kunne levere gode produkter og tjenester som gjør hverdagen enklere og mer bærekraftig for våre kunder og ansatte, forteller konserndirektør for strategi og teknologi Jens Arne Steinsbø i Lyse.

Gjennom aktiv bruk av teknologi, kontinuerlig utvikling og fornyelse skal Tietoevry være en pådriver som bidrar til at Lyse kan fortsette sin bærekraftige vekst og samfunnsbygging.

- Vi er stolt av å kunne fortsette samarbeidet med Lyse, og å være en strategisk partner i deres digitaliseringsarbeid. Denne avtalen viser at våre løsninger er godt tilpasset behovene til fremtidens digitale virksomheter med høy grad av brukervennlighet og kvalitet levert på en sikker og effektiv måte, sier Managing Partner Christian Pedersen i Tietoevry Norge.

Gjennom den nye avtalen skal Tietoevry videreføre og supplere et bredt spekter av løsninger, herunder dynamisk infrastruktur (IAAS), applikasjons- og databasedrift, applikasjonsforvaltning, data management, lagringstjenester, sluttbruker og datasentertjenester. Tietoevry vil også være en sentral partner i realisering av skyreisen som Lyse jobber målrettet for, samt å modernisere og automatisere forretningsstøtteverktøy. En moderne teknologiplattform skal sikre at Lyses kunder får den beste brukeropplevelsen, og ansatte kan bruke moderne verktøy som sikrer samarbeid, mobilitet og høy grad av effektivitet.

Den nye avtalen med Lyse løper for en periode på tre år med opsjon på ytterligere to år. Avtalen uten opsjoner har en økonomisk ramme på om lag NOK 180 millioner.

Kontakter:
Glenn Roger Hisdal, direktør IT-forvaltning, Lyse AS, +47 917 55 195

Christian Pedersen, Managing Partner, Tietoevry Norge, +47 41570250

Geir Remman, Communications Lead, Tietoevry Norge, +47 97055017

Om Lyse

Med over 100 års vannkrafthistorie er Lyse blant landets største produsenter av fornybar vannkraft. Nasjonalt har konsernet blitt en betydelig utfordrer innen fiberbasert bredbånd og leverer produkter og tjeneste under merkevarene Altibox og Smartly. Til grunn ligger arbeidet med bygging og utvikling av samfunnskritisk infrastruktur, som muliggjør elektrifiseringen og digitaliseringen av Norge. Lyse-konsernet har hovedkontor i Stavanger med virksomhet i Norge og Danmark, og teller over 1300 ansatte. www.lysekonsern.no
 

Om Tietoevry

Tietoevry skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende selskap for digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og globale evner. Selskapets nordiske verdier og arv danner grunnlaget for vår suksess. Tietoevry har hovedkontor i Finland. Våre 24 000 medarbeidere er eksperter globalt. Selskapet betjener tusenvis av kunder i privat næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. Tietoevrys årlige omsetning er på ca. 3 milliarder euro, og selskapets aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn