noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Oppdatert status om løsepengeangrep

26 februar 2021

Det er et omfattende arbeid med et stort team av eksperter som jobber for fullt med å gjenopprette tjenester etter løsepengeangrepet som rammet TietoEVRY Norge og 25 av selskapets kunder.

Det var mandag 22. februar at TietoEVRY fikk tekniske problemer med flere tjenester som selskapet leverer til 25 kunder, hovedsakelig innen handel, industri og tjenesteytende næringer. Undersøkelser viste at dette var et løsepenge-angrep (Sodinokibi). Dette er en alvorlig kriminell handling som er politianmeldt både av TietoEVRY og våre berørte kunder.

- Vi jobber nå 24/7 med mange aktiviteter i parallell for å sikre at tjenester kan komme tilbake i normal drift så snart som mulig. Vi har et tett og konstruktivt samarbeid med kunder som er påvirket av dette løsepengeangrepet. Jeg er imponert over det engasjementet vi opplever fra et bredt team av kollegaer i TietoEVRY, og vil samtidig fremheve det gode samarbeidet vi har med en rekke globale partnere, sier Christian Pedersen, Managing Partner i TietoEVRY Norge.

- Saken er under etterforskning av både interne og eksterne ressurser og er også meldt til politiet. Vi kan derfor ikke gå inn på detaljer i hva som har skjedd, men ønsker å være åpne om selve hendelsen. Etter grundige analyser kan vi konstatere at løsepenge-angrepet ikke berører andre deler av selskapets infrastruktur, og tjenester til øvrige kunder går som normalt. TietoEVRY har høy beredskap og overvåker situasjonen kontinuerlig, sier Pedersen.

Omfattende arbeid pågår

TietoEVRY følger en velprøvd metodikk for å sikre rask gjenoppretting av infrastruktur og tjenester. Arbeidet skjer i en planmessig rekkefølge for å sikre at kundedata ivaretas korrekt.

Backup av kundedata er intakt, og det arbeides strukturert for å gjenopprette disse i samspill med de berørte kundene. Vi har ingen indikasjoner på at data har kommet på avveie som følge av denne hendelsen.

Det er god progresjon i arbeidet med reetablering av tjenestene. Det skjer på en kontrollert måte for å hindre følgefeil eller overføring av ondsinnet kode. Det er for tidlig å si noe mer konkret om når alle berørte tjenester er tilbake i normal drift. Dette vil også kunne variere noe for den enkelte kunde basert på hvilke løsninger som benyttes, og hvilke data som skal reetableres.

Arbeidet med å kartlegge hendelsesforløpet pågår for fullt, og vi har et godt overblikk over hva som har skjedd, men av hensyn til etterforskningen kan vi ikke si noe mer konkret om dette nå.

- TietoEVRY tar denne hendelsen meget alvorlig, og vi beklager den ulempe dette medfører for våre kunder. Vi har et utvidet team med nødvendig kapasitet og kompetanse som jobber for fullt inntil alle tjenester for kunder er gjenopprettet, sier Christian Pedersen, Managing Partner i TietoEVRY Norge.

Kontaktperson:
Geir Remman, Communications Lead Norway, tel: +47 970 55 017,  geir.remman@tietoevry.com  

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende selskap for digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og globale evner. Selskapets nordiske verdier og arv danner grunnlaget for vår suksess. TietoEVRY har hovedkontor i Finland. Våre 24 000 medarbeidere er eksperter globalt. Selskapet betjener tusenvis av kunder i privat næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. TietoEVRYs årlige omsetning er på ca. 3 milliarder euro, og selskapets aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com  

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn