noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Informasjon om løsepengeangrep

23 februar 2021

TietoEVRY fikk mandag 22. februar tekniske problemer med flere tjenester vi leverer for 25 kunder som hovedsakelig er innen handel, industri og tjenesteytende næringer. Undersøkelser viser at hendelsen skyldes et løsepenge-angrep (ransomware). Vi anser dette som en alvorlig kriminell handling.

Den berørte infrastrukturen og tilknyttede tjenester ble som et forebyggende tiltak skrudd av. Systemer og relevante data må reetableres på en kontrollert måte. Vi er i løpende dialog med de berørte kundene om dette.

TietoEVRY har også etablert kontakt med norske myndigheter, herunder Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og NorCert som bistår oss i håndteringen av denne saken. Løsepengekrav er en alvorlig kriminell handling, og vi er derfor i dialog med politiet om saken. Samtidig anbefaler vi at kunder også anmelder saken til politiet.

TietoEVRY undersøker saken rutinemessig som et brudd på GDPR og personopplysningssikkerheten. Et slikt angrep vil være et brudd på tilgjengelighet, og muligens også konfidensialitet for eventuelt berørte personopplysninger. Det er ingen indikasjoner som tyder på at personopplysninger er på avveie.

- TietoEVRY tar denne hendelsen meget alvorlig, og beklager den ulempe dette medfører for våre kunder. Vi har aktivert et utvidet team med nødvendig kapasitet og kompetanse, og samarbeider med relevante partnere for å håndtere situasjonen, sier Christian Pedersen, Managing Partner i TietoEVRY Norge.

Av hensyn til at saken er under etterforskning kan vi ikke kommentere saken ytterligere på nåværende tidspunkt.

Kontaktperson:
Geir Remman, Communications Lead Norway, tel: +47 970 55 017,  geir.remman@tietoevry.com  

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende selskap for digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og globale evner. Selskapets nordiske verdier og arv danner grunnlaget for vår suksess. TietoEVRY har hovedkontor i Finland. Våre 24 000 medarbeidere er eksperter globalt. Selskapet betjener tusenvis av kunder i privat næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. TietoEVRYs årlige omsetning er på ca. 3 milliarder euro, og selskapets aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com  

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn