noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

7 av 10 nordmenn vil stemme på nett ved Stortingsvalget

Hele 7 av 10 nordmenn sier at de kunne tenke seg å stemme online ved neste Stortingsvalg, viser en undersøkelse fra TietoEVRY.

12 februar 2021

Hele 7 av 10 nordmenn sier at de kunne tenke seg å stemme online ved neste Stortingsvalg, viser en undersøkelse fra TietoEVRY. Samtidig sier 1 av 3 at de er skeptiske til om det offentlige tar godt nok vare på deres personlige data.

Et stort flertall av nordmenn sier at de ønsker bruke internett når de skal stemme ved Stortingsvalget til høsten. 72 prosent av de spurte ønsker å stemme online, og bare 20 prosent er negative til dette. På spørsmål om de føler seg trygge på at kommuner og andre myndigheter håndterer personlige data på en betryggende måte svarer 35 prosent føler seg lite trygge, ikke trygge, eller usikre på det.

- Andelen nordmenn som ønsker å stemme på nett ved Stortingsvalget er i utgangspunktet et tydelig tegn på høy tillit til digitalisering. Det er derfor et paradoks at det samtidig er såpass mange som sier de ikke føler seg trygge på hvordan offentlige myndigheter forvalter persondataene deres, påpeker Sigrun Hansen Bock, som leder Cyber Security Services i TietoEVRY.

Politisk uenighet

Koronapandemien har tvunget oss til å bli mer digitale i raskt tempo, og IT-sektoren anslår at pandemien har akselerert digitaliseringen med 3 år. Når det neste Stortingsvalget blir avholdt mandag 13. september er det altså mange av oss som kunne tenke seg å stemme på nett. Stemmegivning via internett har tidligere vært testet ut i Norge. Ved Stortingsvalget i 2013 deltok 12 kommuner i et forsøk hvor innbyggerne fikk mulighet til å forhåndsstemme på nett. Dette ble derimot ikke videreført på grunn av politisk uenighet om forsøkene. Blant annet er prinsippet om hemmelig valg en problemstilling.

Sigrun Hansen Bock i TietoEVRY er usikker på om det er forsvarlig å gjennomføre digitale Stortingsvalg og stiller spørsmålet om nordmenn generelt er for ukritiske til digitalisering.

- Sikkerhetseksperter er stort sett ganske enige om at Stortingsvalg bør skje analogt. Digitale datasystemer er mer sårbare for angrep. Det kan være nordmenn er noe ukritiske til digitale løsninger som gjør hverdagen enklere, sier hun.

Svenskene mer skeptiske

Svenskene er hakket mer skeptiske til online stemmegivning enn nordmenn. Undersøkelsen er gjennomført også i Sverige, hvor 58 prosent av de spurte svarer at de er positive til å stemme online. 

Funn fra undersøkelsen:

  • 72 prosent sier de er positive til å stemme online ved neste Stortingsvalg.
  • De eldre er mer positive til å stemme på nett enn de yngre; 78 prosent i aldersgruppen 50-64 år, mot 69 prosent i aldersgruppen 18-29 år.
  • 35 prosent føler seg lite trygge, ikke trygge, eller usikre på om kommuner eller andre myndigheter håndterer personlige data på en trygg måte.
  • Kun 21 prosent er positive til at det offentlige samler inn personlig data for å forbedre offentlige tjenester.
  • Tilliten til private selskaper er mindre enn til offentlige myndigheter; 56 prosent er lite trygge, ikke trygge, eller usikre på om selskaper tar godt vare på personlige data.

Undersøkelsen er gjennomført av Kantar på vegne av TietoEVRY for et representativt utvalg av befolkningen over 18 år. Undersøkelsen hadde 1047 respondenter i Norge og 1000 respondenter i Sverige.

For mer informasjon, kontakt:

Sigrun Hansen Bock, Vice President Cyber Security Services, TietoEVRY
+47 951 24 056 / sigrun.bock@tietoevry.com

Renate Morken, Senior Commucations Manager, TietoEVRY
+ 47 476 03 968 / renate.morken@tietoevry.com

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn