noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Digitaliseringen skyter fart og TietoEVRY Kristiansand utvider mannskapet

Covid-19 har satt fart på behovet for digital teknologi.

03 desember 2020

Digitaliseringen skyter fart og TietoEVRY Kristiansand utvider mannskapet

(Kristiansand, 1. desember 2020)

Covid-19 har satt fart på behovet for digital teknologi.

-"TietoEVRY er en betydelig leverandør innen utvikling og leveranser av forretnings- og samfunnskritiske løsninger for private og offentlige kunder i Agder. Den økte etterspørselen gjør at vi ser behov for å styrke mannskapet ytterligere", forteller Steffen Dahl – leder for TietoEVRY i Agder. 

TietoEVRY agder leter nå etter nye ansatte innen security, application innovation og cloud & advisory

Næringslivet har fokus på å tilpasse sine produkter og tjenester for å møte nye behov og for å skaffe seg konkurransefortrinn. Dette handler om digitale løsninger innen handel, selvbetjening og samhandling mellom ansatte, kunder og leverandører. Parallelt jobber offentlig sektor med å tilpasse sine løsninger til krav fra innbyggere, næringsliv og egne ansatte. Løsningene er en viktig komponent i forhold til å forbedre offentlige tjenester.

Etterspørselen av nye løsninger for å ivareta markedets behov øker kraftig. Moderne teknologi anvendes til å ivareta områder som eksempelvis automatisering, analyse, kunstig intelligens og sikkerhet.

- "Vår oppgave er sammen med våre kunder å skape en enklere hverdag for mennesker og samfunn med gode og moderne tjenester. Å gå digitalt betyr mange ting, men mest av alt betyr det å frigjøre tid. Digitalisering vil bidra til å fjerne hindringene som stjeler tid og energi. Beslutninger kan tas basert på data man allerede har og få tilgang til fra andre datakilder. Et viktig konkurransefortrinn er å anvende moderne teknologi og kompetanse for å kunne forutsi nye sammenhenger.  

TietoEVRY Agder, som i dag har 35 ansatte, opplever økt etterspørsel av riktig kompetanse og utvider nå staben med flere kloke, kunnskapsrike og engasjerte personer som vil bidra til å skape vekst for virksomheter i hele Agderregionen", sier Steffen Dahl.

Kanskje blir det deg som blir kollega med Sigrun Bock i security teamet, Roar Engen i application innovation teamet eller Vibeke Vrålid i clod & advisory teamet

Miljø og bærekraft krever digitale løsninger

Stiftelsen Miljøfyrtårn er et eksempel på en lokal kunde av TietoEVRY i Kristiansand som har fokus på betydningen av digitalisering.  Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Miljøfyrtårn, forteller at de har over 7000 sertifiserte virksomheter som har tatt i bruk deres løsninger for sertifisering og miljøledelse.

– "Miljøfyrtårn opplever kraftig kundevekst, og for å gi markedet det de trenger for å øke farten i den grønne omstillingen, må vi utvikle våre styringsverktøy kontinuerlig. Det er en stor etterspørsel for verktøy som gjør virksomheter i stand til å måle sine miljøprestasjoner og sitt klimafotavtrykk, og til å styre bedriften i en grønn retning. Ved å samarbeid med TietoEVRY klarer vi å møte markedets behov. Miljøfyrtårn står for det miljøfaglige og analyserer kunders behov, og selger programvareløsningen. TietoEVRY bidrar med sin teknologikompetanse, og utvikler og drifter programvareløsningen", forteller Ann-Kristin Ytreberg.

Digital omstilling i offentlig sektor

Agderkommunene har intensivert digitalisering av tjenester og tilrettelegger for at innbyggerne og næringsliv skal få bedre innsyn samt engasjere seg i egen kommune. Digital saksbehandling krever selvbetjeningsløsninger som setter krav til informasjonsflyt mellom ulike systemer og bruk av moderne teknologi.

Innen helse og velferd videreutvikles nå løsninger som for eksempel helsekort, journal- og samhandlingsløsninger der saksbehandlere kan kommunisere med hjemmetjenesten. Videre utvikles funksjonalitet for å håndtere koronasituasjonen og vaksinasjonsprogram som en integrert del av løsningene.

Flere kommuner gjennomfører nå prosjekter for å automatisere krevende manuelle oppgaver for eksempel innen regnskap og lønn der mulighetene for gevinstrealisering er raske. TietoEVRY har alle kommunene i Agder på kundelisten. I tillegg til å levere løsninger innen økonomi, personal, byggesak, saksbehandling, er TietoEVRY involvert i utviklingen av nye innovative løsninger. Et eksempel er bruk av digital tvilling.

En digital tvilling kan også beskrives som en digital representasjon av noe fysisk og deres relasjoner. For eksempel kan en digital tvilling av en innbygger, med tilhørende relevant informasjon, anvendes i utviklingen av gode og kostnadseffektive tjenester. Et annet eksempel på digital tvilling kan være bygg og vedlikehold. Analyse og smart bruk av data i slike løsninger avdekker og gir innsikt i mønstre som igjen kan bidra til forbedringer. TietoEVRY forvalter og integrerer store nasjonale og internasjonale dataregistre som kan kobles opp mot datakilder virksomheter selv besitter. 

TietoEVRY Agder søker flere typer eksperter

Et digitaliseringsløp krever mye støtte, kunnskap og erfaring.

- "Alle våre konsulenter har hatt hendene fulle gjennom pandemien og vi trenger å utvide med flere konsulenter og dyktige eksperter som kan hjelpe det lokale næringslivet med skytjenester, kunstig intelligens (AI), data og analyse, sikkerhet, nettverk, digital opplevelse, prosjektledelse, forretningsløsninger og virksomhets- og teknologirådgivning", sier Roar Engen som leder et stort og engasjert konsulentteam i TietoEVRY Agder.

Alle ansatte gjennomfører kontinuerlig kompetansebygging for å holde seg oppdatert på alt det nye som skjer, og for å være gode rådgivere for det lokale næringsliv. Et eksempel på dette er at bedriften ble «Microsoft Partner of the year 2020» og sertifiserer nå 3.500 ansatte på Azure-teknologien.

- "Vår styrke er lokal tilhørighet og et nært og langsiktig samarbeid med våre kunder. Samtidig kan vi når som helst benytte kompetansen til våre 24.000 kollegaer i vårt nordiske og internasjonale nettverk. Dette setter oss i en posisjon til å tilby gode løsninger og tjenester for samfunn og næringsliv", fortsetter Steffen Dahl som kjenner selskapet, produktene og mulighetene bedre enn de fleste fra sin tidligere rolle som leder innen produkt og tjenesteutvikling.

- "Vi har et arbeidsmiljø med engasjerte og kompetente medarbeidere som motiveres av å få jobbe med det fremste innen digitalisering. Sammen gleder vi oss til å bygge selskapet og kundeporteføljen videre lokalt", avslutter Roar Engen og Steffen Dahl.

Se også artikkel i Fædrelandsvennen fra 1.12.2020 (bak betalingsmur)

 

Kontaktpersoner:

Steffen Dahl, Head of Region Agder, TietoEVRY Norge, +47 +47 90068964

Geir Remman, Communications Lead, TietoEVRY Norge, +47 97055017

Kontaktpersoner

Steffen Dahl

Senior sales manager

Sjekk ut de forskjellige fagområdene

Applikasjonstjenester og innovasjon

Sikkerhet

Cloud & advisory

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn