noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY rapporterer solide resultater for tredje kvartal – gjenoppretter den finansielle guidingen

27 oktober 2020

TietoEVRY rapporterer solide resultater for tredje kvartal med en justert driftsmargin på 14 prosent. Forretningsområdet Industry Software var den enheten som hadde den beste lønnsomheten og rapporterer en lønnsomhet på over 20 prosent. Integrasjonen viser som forventet god fremdrift, og synergieffektenes innvirkning på resultatet utgjør EUR 11 millioner, noe som også er etter planen.

«Jeg er glad for å kunne rapportere om god fremgang når det gjelder våre samlede resultater og integreringen av TietoEVRY. Covid-19 fortsetter å skape usikkerhet for samfunnet, våre markeder og vårt selskap, men vi har likevel vært i stand til å sikre kontinuitet i våre kundeleveranser, og vi har vist sterk forretningsmessig motstandskraft. Vår integrasjon fortsetter i høyt tempo og synergieffektene bidrar til våre finansielle prestasjoner. Vi er på god vei med å realisere verdipotensialet som følge av fusjonen til det beste for våre kunder, ansatte og eiere», sier konsernsjef Kimmo Alkio i TietoEVRY.

Den positive utviklingen fortsetter innen forretningsenheten Industry Software. Et resultat av langsiktig og systematisk transformasjon kan divisjonen nå rapportere i overkant av 20 prosent justert driftsresultat for tredje kvartal 2020. Enheten Financial Services Solutions viser også positiv utvikling med flere nye nordiske og globale kontrakter.

I Norge har TietoEVRY vunnet en rekke nye kontrakter i kvartalet, blant annet ny avtale med Servicegrossistene om overgang til en tjenestebasert løsning som baseres på skyteknologi fra Microsoft Dynamics 365. Videre er det inngått en avtale med Trønder Energi om levering av en ny IT plattform og skytjenester basert på Azure teknologi. I tillegg til dette er det inngått forlengelse og utvidelse av eksisterende avtaler med en rekke kunder innen offentlig sektor.

«Gjennom tredje kvartal har vi sett en økende etterspørsel etter skyteknologi som kan forenkle og modernisere kunders teknologiske plattform, og gjennom dette bidra til økt innovasjon. Videre etterspør kunder i økende grad digitale løsninger som bidrar til automatisering, skalerbarhet, og mer brukervennlighet. Våre eksperter og løsninger innen sky og infrastruktur, digitale konsulenttjenester og bransjespesifikk programvare spiller en viktig rolle for å realisere effektivitet og kontinuitet i en krevende tid for både private og offentlige virksomheter», sier Christian Pedersen, Norgesjef i TietoEVRY.

Det norske IT-markedet fortsetter å endre seg som et resultat av Covid-pandemien som driver ny forbrukeratferd og en stadig mer kontaktløs økonomi.

«Digitalt engasjement har blitt den nye normen, og vi ser en økt etterspørsel etter netthandels- og datadrevne løsninger. Vi er derfor glade for å kunne støtte våre kunder med deres digitale transformasjon som går stadig raskere, og med raskt skiftende kundekrav», sier Christian Pedersen.

Det rapporterte driftsresultatet for tredjekvartal ble påvirket av engangsposter i tråd med det som tidligere er kommunisert. Den 20. oktober gjenopprettet TietoEVRY selskapets finansielle guiding for 2020, og forventer nå at det justerte og sammenlignbare driftsresultatet (EBIT) vil øke fra året før (da ble Tietos og EVRYs samlede justerte driftsresultat EUR 341,7 millioner i 2019).

For ytterligere informasjon:

Geir Remman, +47 9705 5017, geir.remman@tietoevry.com

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende selskap for digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og globale evner. Selskapets nordiske verdier og arv danner grunnlaget for vår suksess. TietoEVRY har hovedkontor i Finland. Våre 24 000 medarbeidere er eksperter globalt. Selskapet betjener tusenvis av kunder i privat næringsliv og offentlig sektor i mer enn 90 land. TietoEVRYs årlige omsetning er på ca. 3 milliarder euro, og selskapets aksjer er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm samt på Oslo Børs. www.tietoevry.com

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn